SlovakTranslation

From The Battle for Wesnoth Wiki


Táto stránka slúži na koordináciu prekladu hry Bitka o Wesnoth do slovenského jazyka. Ak sa chcete pridať k tímu, toto je správne miesto.


Prekladatelia

Súčasní slovenskí prekladatelia:

 • Aceman - koordinátor/správca (acelists@atlas.sk)
 • Martin Dzbor
 • Stanislav Hoferek (shoferek@gmail.com)
 • Matúš Nerád
 • Omelius
 • Martin Plávala
 • Vlado Zelik
 • Pavol Pidanič (PaulP)
 • Roman Beňo

Bývalí prekladatelia:

 • Viliam Búr
 • Ivan Kovacs
 • Jan Sucan


Momentálny stav prekladu

Momentálne sa môže prekladať verzia 1.14. Je tiež možné zasielať neoficiálne balíky pre verzie 1.14, 1.12, 1.10.

Zoznam balíkov a ich štádium rozpracovanosti:

(zelená = balík je hotový; modrá = na balíku sa pracuje; červená = na balíku nikto nepracuje, biela = prekladateľ staršej verzie zatiaľ neuviedol, či bude pokračovať na verzii 1.12)

"Stabilná" verzia 1.14
Oficiálne základné balíky
balík čo obsahuje prekladateľ
wesnoth hlavné texty v programe Aceman
wesnoth-lib texty v programe Aceman
wesnoth-editor editor máp Stanislav Hoferek (Aceman)
wesnoth-help návod v hre Aceman
wesnoth-ai umelá inteligencia Roman Beno
wesnoth-units názvy a popisy jednotiek Stanislav Hoferek (Martin Dzbor)
wesnoth-multiplayer mapy a prostredie v multiplayeri Aceman
wesnoth-tutorial výcvik Stanislav Hoferek
wesnoth-manpages linuxový manuál Aceman
wesnoth-manual manuál v HTML Vlado Zelik (Jan Latecka)
Oficiálne výpravy
balík čo je to prekladateľ
wesnoth-anl Zátoka Martin Plávala
wesnoth-aoi Invázia orkov Stanislav Hoferek
wesnoth-did Pád do Temnoty Stanislav Hoferek, Omelius
wesnoth-dm Delfadorove pamäti Pavol Pidanič (Roman Beňo)
wesnoth-dw Mŕtve vody Pavol Pidanič (Roman Beňo)
wesnoth-ei Invázia z východu Pavol Pidanič (Roman Beňo)
wesnoth-httt Dedič trónu Aceman
wesnoth-l Sloboda Vlado Zelik (Stanislav Hoferek, Marian Kluvanec)
wesnoth-low Legenda Wesméru Filip Hiadlovský (Martin Dzbor)
wesnoth-nr Prerod severu Vlado Zelik + Pavol Pidanič
wesnoth-sof Ohnivé žezlo Stanislav Hoferek
wesnoth-sota Tajomstvá predkov Stanislav Hoferek
wesnoth-sotbe Syn Čierneho Oka Roman Beňo
wesnoth-tb Príbeh o dvoch bratoch Roman Beňo (Stanislav Hoferek)
wesnoth-thot Tursagánovo kladivo Filip Hiadlovský (Martin Dzbor, Marek Cacko)
wesnoth-trow Zrodenie Wesnothu Pavol Pidanič
wesnoth-tsg Južná hliadka Martin Plávala
wesnoth-utbs Pod žeravými slnkami Pavol Pidanič (Martin Dzbor)
Neoficiálne balíky
balík čo je to prekladateľ
wesnoth-A_Simple_Campaign Jednoduchá kampaň Stanislav Hoferek
wesnoth-Attack_of_the_Undead Útok nemŕtvych Stanislav Hoferek
wesnoth-Unite_the_Clans Zjednotenie klanov Stanislav Hoferek
wesnoth-The_Final_Exam Posledná skúška Stanislav Hoferek
wesnoth-The_Three_Elves O troch elfoch Stanislav Hoferek
wesnoth-Trolls Trolovia Stanislav Hoferek

Prekladatelia však pracujú na prekladoch na svojich počítačoch. Presná štatistika slovenského prekladu verzie 1.14 ukazuje koľko z preložených textov už bolo naozaj odoslaných správcom hry a budú obsiahnuté v nasledujúcej oficiálnej verzii hry na stiahnutie. Je možné si pozrieť aj porovnanie s inými jazykmi.

Návod pre správcu prekladu

Úlohou slovenského správcu prekladu je vytvárať "nárazník" medzi globálnymi správcami prekladu a slovenskými prekladateľmi:

 • zaúčať nových slovenských prekladateľov;
 • sledovať, kto na čom pracuje, aby dvaja prekladatelia neprekladali rovnaký text;
 • kontrolovať správny formát súborov pred odoslaním globálnemu správcovi;
 • kontrolovať kvalitu prekladu, upozorňovať na chyby, vysvetľovať technické záležitosti;
 • riešiť jazykové otázky;
 • aktualizovať zoznam slovenských prekladateľov v hre a na webe;
 • občas aktualizovať túto wiki stránku;
 • sledovať konferenciu správcov prekladu a informovať prekladateľov o blížiacich sa termínoch;
 • urobiť strategické rozhodnutie, kedy majú prekladatelia prejsť na novú verziu.

Súbory preposielané globálnym správcom v balíku ZIP musia mať rovnaký názov a adresár ako v úložisku, napríklad "wesnoth/sk.po" (nie "wesnoth.po" ani "wesnoth_sk.po"). Posielajú sa iba PO súbory, nie MO súbory. Treba uvádzať verziu programu, napríklad "This is update for Slovak translation, branch 1.14.".

Správcovia pre oficiálne balíky sú uvedení na stránke "WesnothTranslationsHowTo", momentálne Ivanovic. Správca pre neoficiálne balíky je uvedený na stránke "Wescamp", momentálne AI0867.

Zoznam prekladateľov je na stránke "Credits", nemôže sa editovať priamo, ale treba poslať e-mail správcovi. Do zoznamu sa prekladatelia pridávajú až potom, čo naozaj niečo pošlú.

Návod pre prekladateľa

Základy

Texty určené na preklad sú rozdelené do balíkov obsahujúcich desiatky, stovky, alebo tisíce fráz. Jedna "fráza" môže znamenať jedno slovo, slovné spojenie, vetu, alebo niekoľko viet; nemožno teda naisto povedať, že viac fráz je viac textu, ale približne to platí. V štatistike zelená farba označuje počet preložených fráz v balíku, červená farba počet nepreložených. Prípadná modrá farba znamená počet automaticky preložených fráz, ktoré rozhodne ešte treba skontrolovať. Prekladové balíky sú vo formáte "po". Stiahnete ich tak, že kliknete pravým tlačidlom na názov balíka a vyberiete možnosť "Ulož ako...".

Prvých cca 20 balíkov viditeľne oddelených hrubou čiarou sa stiahne a nainštaluje ako súčasť hry. Označujú sa ako "oficiálne balíky" a sú pre nás najdôležitejšie, lebo ich bude mať skoro každý hráč. Ďalšie balíky patria k doplnkom, ktoré si môže hráč doinštalovať kliknutím na tlačidlo "Doplnky" v hre.

Na prekladanie potrebujete program, ktorý dokáže pracovať s formátom "po", napríklad poEdit. V tomto programe môžete klikať na jednotlivé anglické frázy a písať k nim slovenský preklad. Pri niektorých prekladoch je značka "fuzzy"; tá vyjadruje, že prekladateľ si prekladom tejto frázy nie je istý.

Preložené (aj čiastočne preložené) súbory "po" posielajte správcovi slovenského prekladu. (Ak vám prekladací program automaticky vytvoril aj súbory "mo", tie neposielajte.) Keďže všetky prekladové súbory sa volajú "sk.po", dajte ich do podadresára s názvom balíka (tak ako je na stránke, napríklad "wesnoth-xyz") a výsledok pošlite ako archív "zip".

Prekladá sa z anglického originálu. Je však možné si pomôcť už existujúcim prekladom do iného jazyka, ktorému prekladateľ rozumie lepšie, napr. nemčina, francúzština, dokonca čestina.

Rady pre prekladateľov

 • Ak máte veľký balík, alebo prekladáte pomalšie, pošlite raz za 2-3 týždne aj nedokončenú verziu prekladu. Po prvé, aby bolo jasné, že na tom ešte pracujete. Po druhé, ak sa po čase rozhodnete ukončiť prácu na tomto projekte (keďže je to dobrovoľná práca zadarmo, nemožno takémuto rozhodnutiu nič vyčítať), aj čiastočný preklad je lepší ako žiaden; niekto iný v ňom môže neskôr pokračovať.
 • Ak neviete preložiť celý reťazec, nepreložte ho vôbec. Alebo ho označte ako nepresný (fuzzy), čím dáte najavo ostatným prekladateľom, že reťazec ešte treba skontrolovať. Preložený reťazec bez značky "fuzzy" znamená, že preklad je dokončený a správny; možno ho po vás už nikto neskontroluje a dostane sa priamo do hry.
 • Premenné v textoch, začínajúce znakom "$" sa neprekladajú: "Unknown scenario: '$scenario|'" -> "Neznáma scéna: '$scenario|'".
 • Je nutné zachovávať medzery na začiatkoch a koncoch reťazcov, rovnako ako v origináli. V programe Poedit je vhodné si zapnúť funkciu "zobraziť úvodzovky", ktorá zobrazí úvodzovky okolo reťazcov, čím sa medzery zviditeľnia. Taktiež bodky na konci reťazcov musia byť zachované, aby vety dávali zmysel, ak sa v hre reťazce pospájajú dokopy. Bodky a čiarky deliace vety v rámci reťazca je možné si prispôsobiť ľubovoľne.
 • Je nutné zachovávať všetky špeciálne formátovacie znaky, napr. "\n" (zalomenie riadku), alebo značky podobné ako v HTML, napr. <italic>.
 • Reťazce obsahujúce znak ^ je nutné prekladať tak, že text pred ^ je len pomôcka ku kontextu a neprekladá sa (odstráni sa), prekladá sa len text za znakom ^. Napr. "female^elf" -> "elfka", bez tejto pomôcky by to bol len "elf".
 • Niektoré ťažké názvy alebo často používané slová sú už definované v našom slovníku. V prípade potreby sa môže prekladateľ obrátiť na správcu prekladu, aby vyriešil jazykovú otázku.

Návod pre testera

Nemáme žiadneho "testera na plný úväzok", ale ak hráte Wesnoth a chcete nás upozorniť na nejakú chybu v preklade, prosím prečítajte si nasledujúci text:

Zaujíma nás preklad stabilnej verzie 1.14, presnejšie najnovšej dostupnej verzie 1.14.x. Akceptujeme zatiaľ aj preklady neoficiálnych balíkov pre stabilné verzie 1.14, 1.12, 1.10. Preklady oficiálnych balíkov verzie 1.12 už sú nepoužiteľné, nové oficiálne vydanie z verzie 1.12 už pravdepodobne nebude. Preto by sa nové preklady nedostali k záujemcom, nebolo by možné ich nikde na oficiálnej stránke stiahnuť. Verzie 1.10, 1.8, 1.6, 1.4 a 1.2 sú už veľmi zastaralé.

Prekladatelia sa sústredia na oficiálne časti hry; to znamená texty v samotnom programe, a 16 príbehov, ktoré sa automaticky nainštalujú spolu s hrou. Túto časť by sme radi dotiahli na 100%. Niekedy niekto preloží aj neoficiálny príbeh (ktorý si môžete stiahnuť z Internetu priamo v hre pomocou menu "Doplnky"), ale tie sú pre nás menej dôležité.

Aby bolo možné chybu jednoduchšie vyriešiť, uveďte prosím nasledujúce informácie:

 • ktorú verziu hry Bitka o Wesnoth používate (vypisuje sa vľavo dole na úvodnej obrazovke)
 • v ktorom príbehu a v ktorej scéne sa chyba vyskytla; prípadne či sa vyskytla v menu alebo v návode
 • aký text sa zobrazil (čo najpresnejšie)
 • aký text sa mal zobraziť a prečo (ak to nie je jasné zo samotného textu)

Pozor! Za chybu sa nepovažuje, ak sa nejaký text namiesto slovenčiny zobrazí v angličtine. To zvyčajne znamená, že daný text jednoducho nebol preložený, pretože nestíhame prekladať všetko; o tomto vieme aj bez upozorňovania ;-)

Dôležité sú pre nás chyby v preložených textoch, napríklad gramatické chyby a preklepy. Pri preklade dialógov z angličtiny veľmi ľahko vzniknú chyby v mužskom a ženskom rode. Atď...

This page was last edited on 26 January 2019, at 16:36.