TurkishDictionary

From The Battle for Wesnoth Wiki

Türkçe Sözlük

Battle for Wesnoth 1.16.x sürümlerinde çok kullanılan kelimeler ve tercümeleri.

Bu sözlük 1.16.x sürümleri içindir. Bu karşılıklar oyunun po dosyalarından, internetteki çeşitli sözlüklerden alıntılanmıştır. Bunlar oyuna özgü karşılıklardır ve geleneksel sözlük karşılıkları ile uyumlu olmayabilir. Çeviride tutarlılığı sağlamak için çeviri yaparken bu sözlüğe sık sık başvurun ve eklemeyi unuttuğumuz şeyleri bildirin.

 • Teknik terimler:
 ** Deprecate: Kullanımdan çıkarma
 ** Modification: Değişiklik
 ** Add-on: Eklenti
 ** Core: Çekirdek
 ** Debug: Hata ayıklama
 ** query: Sorgu
 ** sync: eşzamanlama
 ** string: dize
 ** mod: kip
 ** Widget: Gereç
 ** Clipboard: Pano


 • Özel isimler:
 ** Li'sar = Lisar
 ** Asheviere = Aşivye


 • ranged = menzilli
 • melee = yakın dövüş
 • terrain = arazi
 • recruit = askere alma
 • recall = çağırma
 • hitpoint = yaşam puanı (YP)
 • HP = YP (Yaşam Puanı)
 • XP = TP (Tecrübe Puanı)
 • combat = dövüş
 • hit = isabet
 • damage = hasar
 • village = köy
 • move = ilerleme, hareket etme
 • zone of control = etki alanı
 • income = gelir
 • upkeep = gider
 • level = seviye
 • experience = tecrübe
 • advance = terfi
 • bonus = ödül
 • multiplayer = çok oyunculu
 • network= ağ
 • campaign= seferberlik
 • scenario = senaryo
 • hotseat = yerel oyun
 • create = yapma
 • observe = izleme
 • save = kaydetme
 • load = yükleme
 • random = rastgele
 • ally = müttefik, ittifak
 • friend = dost


 • Time of Day = Günün saati
 ** dawn = şafak
 ** day (morning) = sabah
 ** day (afternoon) = öğle
 ** dusk = akşam
 ** night (first watch) = gece
 ** night (second watch)= sabaha karşı


 • Damage types = Hasar türleri
 ** Blade = Kesme
 ** Pierce = Delme
 ** Impact = Darbe
 ** Fire = Ateş
 ** Cold = Soğuk
 ** Holy = Kutsal
 ** Arcane = Gizemli


 • Alignment= Yönelim
 ** Lawful = Adil
 ** Neutral = Tarafsız
 ** Chaotic = Kaypak
 ** Liminal = intikalî


 • Traits = Mizaçlar
 ** Aged = Yaşlı
 ** Dextrous = Becerikli
 ** Dim = Gerzek
 ** Elemental = Elemental
 ** Fearless = Korkusuz
 ** Feral = Yabani
 ** Heals = İyileşir
 ** Healthy = Sağlıklı
 ** Intelligent = Zeki, Akıllı
 ** Loyal = Sadık
 ** Mechanical = Mekanik
 ** Quick = Hızlı
 ** Resilient = Dayanıklı
 ** Slow = Yavaş
 ** Strong = Güçlü
 ** Undead = Yarı Ölü
 ** Weak = Zayıf


 • Abilities = Yetenekler
 ** Skirmiser = Avcı
 ** Illuminates= Aydınlatır
 ** Feeding  = Beslenir
 ** Submerge  = Dalış
 ** Consealment= Gizlenir
 ** Teleport  = Işınlanma
 ** Cures   = İlaç verir
 ** Heals   = İyileştirir
 ** Regenerates= İyileşir
 ** Nightstalk = Karabasan
 ** Leadership = Liderlik
 ** Ambush   = Pusu
 ** Steadfast = Sarsılmaz


 • Weapon Specials = Silah Özellikleri
 ** Berserk  = Cinnet
 ** Backstab  = Destekli
 ** First Strike = İlk vuruş
 ** Swarm   = Kaynaşma
 ** Marksman  = Nişancı
 ** Magical  = Sihirli
 ** Drains   = Sömürür
 ** Stone   = Taşlaştırır
 ** Plague   = Veba
 ** Slow    = Yavaşlatır
 ** Charge   = Yüklenme
 ** Poison   = Zehirler


 • Terrain = Arazi
 ** Impassable Mountain = Aşılmaz Dağ
 ** Illuminated Cave = Aydınlık Mağara
 ** Swamp = Bataklık
 ** Savanna = Bozkır
 ** Ice = Buz
 ** Flat = Düz
 ** Grassland = Çayırlık
 ** Desert = Çöl
 ** Mountains = Dağlar
 ** Deep Water = Derin Su
 ** Frozen = Donmuş
 ** Impassable = Geçit Vermez
 ** Castle = Kale
 ** Chasm = Kanyon
 ** Snow = Kar
 ** Bridge = Köprü
 ** Village = Köy
 ** Sand = Kum
 ** Lava = Lav
 ** Cave = Mağara
 ** Cave Wall = Mağara Duvarı
 ** Fungus = Mantar
 ** Mushroom Grove = Mantar Korusu
 ** Forest = Orman
 ** River Fort = Sığ Geçit
 ** Shallow Water = Sığ Su
 ** SubMerged Village = Sualtı Köyü
 ** Rockbound Cave = Taşlık Mağara
 ** Hills = Tepeler
 ** Road = Yol
 • Calendar = Takvim
 ** Whitefire = Beyazay
 ** Bleeding Moon = Donukay
 ** Scatterseed = Tohumayı
 ** Deeproot = Yağmurayı
 ** Scryer’s Bloom = Piknikayı
 ** Thorntress = Dikenliay
 ** Summit Star = Sıcakay
 ** Kindlefire = Tütenay
 ** Stillseed = Serinay
 ** Reaper’s Moon = Ekimayı
 ** Verglas Bloom = Pusluay
 ** Blackfire = Soğukay


 • Factions = Birlikler
 ** Loyalist = Sadıklar
 ** Rebels = Asiler, İsyancılar
 ** Northerners = Kuzeyliler
 ** Undead = Yarı Ölüler
 ** Knalgan Alliance = Kanalga İttifakı
 ** Drakes = Ejderler


 • Bat = Yarasa
 ** Blood Bat = Kan Yarasası
 ** Dread Bat = Dev Yarasa
 ** Vampire Bat = Vampir Yarasa


 • Drake = Ejder
 ** Armageddon Drake = Kıyamet Ejderi
 ** Drake Arbiter = Zırhlı Ejder
 ** Drake Blademaster = Kılıç Ustası Ejder
 ** Drake Burner = Yakıcı Ejder
 ** Drake Clasher = Çarpışan Ejder
 ** Drake Enforcer = İnfazcı Ejder
 ** Drake Fighter = Döğüşçü Ejder
 ** Drake Flameheart = Ateş Yürekli Ejder
 ** Drake Flare = Alev Saçan Ejder
 ** Drake Gladiator = Gladyatör Ejder
 ** Drake Glider = Planörcü Ejder
 ** Drake Slasher = Teberci Ejder
 ** Drake Warden = Ejder Muhafız
 ** Drake Warrior = Savaşçı Ejder
 ** Fire Drake = Ateş Ejderi
 ** Hurricane Drake = Kasırga Ejderi
 ** Inferno Drake = Cehennem Ejderi
 ** Sky Drake = Gök Ejderi


 • DuneFolk = Kumul Halkı
 ** Dune Alchemist = Kumul Simyager
 ** Dune Apothecary = Kumul Eczacı
 ** Dune Blademaster = Kumul Silahşör
 ** Dune Burner = Kumul Yakıcı
 ** Dune Captain = Kumul Teğmen
 ** Dune Cataphract = Kumul Kargıcı
 ** Dune Explorer = Kumul Öncü
 ** Dune Falconer = Kumul Şahinci
 ** Dune Firetrooper = Kumul Lavcı
 ** Dune Harrier = Kumul Kahraman
 ** Dune Herbalist = Kumul Şifacı
 ** Dune Horse Archer = Kumul Atlı Okçu
 ** Dune Luminary = Kumul Bilge
 ** Dune Marauder = Kumul Süvari
 ** Dune Paragon = Kumul Erdemli
 ** Dune Raider = Kumul Akıncı
 ** Dune Rider = Kumul Binici
 ** Dune Rover = Kumul İzci
 ** Dune Scorcher = Kumul Yanık
 ** Dune Skirmisher = Kumul Avcı
 ** Dune Sky Hunter = Kumul Gök Avcısı
 ** Dune Soldier = Kumul Er
 ** Dune Spearguard = Kumul Mızrakçı
 ** Dune Spearmaster = Kumul Usta Mızrakçı
 ** Dune Strider = Kumul Usta Avcı
 ** Dune Sunderer = Kumul Savaşçı
 ** Dune Swordsman = Kumul Palacı
 ** Dune Warmaster = Kumul Yüzbaşı
 ** Dune Wayfarer = Kumul Piyade
 ** Dune Windbolt = Kumul Yelbinici


 • Dwarf = Cüce
 ** Dwarvish Arcanister = Cüce Gizemci
 ** Dwarvish Berserker = Çılgın Cüce
 ** Dwarvish Dragonguard = Cüce Ejder Muhafızı
 ** Dwarvish Explorer = Cüce Kaşif
 ** Dwarvish Fighter = Cüce Savaşçı
 ** Dwarvish Guardsman = Cüce Muhafız
 ** Dwarvish Lord = Cüce Beyi
 ** Dwarvish Pathfinder = Cüce İzsürücü
 ** Dwarvish Runesmith = Cüce Oymacı
 ** Dwarvish Runemaster = Cüce Oyma Ustası
 ** Dwarvish Scout = Cüce Öncü
 ** Dwarvish Sentinel = Cüce Nöbetçi
 ** Dwarvish Stalwart = Cüce Toraman
 ** Dwarvish Steelclad = Cüce Çelik Zırhlı
 ** Dwarvish Thunderer = Cüce Gürleyici
 ** Dwarvish Thunderguard = Cüce Gümbürtücü
 ** Dwarvish Ulfserker = Deli Cüce


 • Elf = Elf
 ** Elvish Archer = Elf Okçu
 ** Elvish Avenger = Elf İntikamcı
 ** Elvish Captain = Elf Yüzbaşı
 ** Elvish Champion = Elf Şampiyon
 ** Elvish Druid = Elf Rahip
 ** Elvish Enchantress = Elf Büyücü Hanım
 ** Elvish Fighter = Elf Savasçı
 ** Elvish Hero = Elf Kahraman
 ** Elvish High Lord = Elf Beylerbeyi
 ** Elvish Lady = Elf Hanımefendisi
 ** Elvish Lord = Elf Beyi
 ** Elvish Marksman = Elf Nişancı
 ** Elvish Marshal = Elf Mareşali
 ** Elvish Outrider = Elf Akıncı
 ** Elvish Ranger = Elf Korucu
 ** Elvish Rider = Elf Binici
 ** Elvish Scout = Elf Gözcü
 ** Elvish Shaman = Elf Şaman
 ** Elvish Sharpshooter = Elf Keskin Nişancı
 ** Elvish Shyde = Elf Yer Perisi
 ** Elvish Sorceress = Elf Büyücü Kız
 ** Elvish Sylph = Elf Gök Perisi


 • Falcons = Şahinler
 ** Falcon = Şahin
 ** Elder Falcon = Yaşlı Şahin


 • Goblin = Goblin
 ** Goblin Impaler = Goblin Kazıkçı
 ** Goblin Knight = Goblin Şövalye
 ** Goblin Pillager = Goblin Yağmacı
 ** Direwolf Rider = Dev Kurt Sürücü
 ** Goblin Rouser = Goblin Kışkırtıcı
 ** Goblin Spearman = Goblin Mızrakçı
 ** Wolf Rider = Kurt Binici


 • Gryphon = Grifin
 ** Gryphon Master = Grifin Süvari
 ** Gryphon Rider = Grifin Binici


 • Human = İnsan
 ** Arch Mage = Baş Büyücü
 ** Assassin = Suikastçi
 ** Bandit= Haydut
 ** Bowman = Okçu
 ** Cavalier = Centilmen
 ** Cavalryman = Süvari
 ** Cleric = Din Adamı
 ** Corsair = Korsan
 ** Dark Adept = Kara Üstat
 ** Dark Sorcerer = Kara Sihirbaz
 ** Dragoon = Ağır Süvari
 ** Duelist = Düellocu
 ** Elder Mage = Yaşlı Büyücü
 ** Fencer = Eskirimci
 ** Footpad = Kapkaççı
 ** Fugitive = Serseri
 ** General = General
 ** Grand Knight= Büyük Şövalye
 ** Grand Marshal = Büyük Mareşal
 ** Great Mage = Büyük Büyücü
 ** Halbardier = Teberci
 ** Heavy Infantryman = Ağır Piyade
 ** Highwayman = Soyguncu
 ** Horseman = Binici
 ** Huntsman = Avcı
 ** Iron Mauler = Demir Balyoz
 ** Javelineer = Ciritçi
 ** Knight = Şövalye
 ** Lancer = Mızraklı Şövalye
 ** Lieutenant = Teğmen
 ** Longbowman = Uzun Yaycı
 ** Mage = Büyücü
 ** Master Bowman = Büyük Yaycı
 ** Master at Arms = Usta Eskrimci
 ** Mage of Light = Işık Büyücüsü
 ** Necromancer = Kara Büyücü
 ** Outlaw = Eşkiya
 ** Paladin = Kutsal Şövalye
 ** Peasant = Köylü
 ** Pikeman = Kargıcı
 ** Poacher = Kaçak Avcı
 ** Red Mage = Kızıl Büyücü
 ** Ranger = İzsürücü
 ** Rogue = Dolandırıcı
 ** Royal Guard = Kraliyet Muhafızı
 ** Ruffian = Çapulcu
 ** Sergeant = Çavuş
 ** Shock Trooper = Vurucu Tim
 ** Silver Mage = Gümüş Büyücü
 ** Spearman = Mızrakçı
 ** Swordsman = Silahşör
 ** Thief = Hırsız
 ** Thug = Cani
 ** Trapper = Tuzakçı
 ** White Mage = Ak Büyücü
 ** Woodsman = Ormancı
 ** battle princess = savaşçı prenses
 ** commander = komutan
 ** fighter = savaşçı
 ** horse lord = at ustası
 ** mounted fighter = atlı savaşçı
 ** mounted warrior = atlı cengaver
 ** lord = bey
 ** noble commander = asil komutan
 ** noble fighter = asil savaşçı
 ** noble lord = asil lord
 ** noble youth = asil gençlik
 ** outlaw princess = kaçak prenses
 ** outlaw queen = kaçak kraliçe
 ** princess = prenses
 ** stalker = izci
 ** wall guard = kale muhafızı
 ** warrior king = cengaver kral
 ** youth = gençlik


 • Mechanical = Mekanik
 ** Boat = Tekne
 ** Galleon = Kalyon
 ** Pirate Galleon = Korsan Kalyonu
 ** Transport Galleon = Savaş Kalyonu


 • Merman = Susal
 ** Merman Entangler = Susal Dolaştırıcı
 ** Merman Fighter = Susal Savaşçı
 ** Merman Hoplite = Susal Piyade
 ** Merman Hunter = Susal Avcı
 ** Merman Javelineer = Susal Ciritçi
 ** Merman Netcaster = Susal Ağ Atıcı
 ** Merman Spearman = Susal Mızrakçı
 ** Merman Triton = Susal Çatalcı
 ** Merman Warrior = Susal Cengaver
 ** Mermaid Diviner = Kahin Denizkızı
 ** Mermaid Enchantress = Büyücü Denizkızı 
 ** Mermaid Initiate = Usta Denizkızı
 ** Mermaid Priestess = Rahibe Denizkızı
 ** Mermaid Siren = Deniz Perisi


 • Monster = Yaratık
 ** Cave Bear = Mağara Ayısı
 ** Cuttlefish = Mürekkepbalığı
 ** Fire Ant = Ateş Karıncası
 ** Fire Dragon = Ateş Ejderhası
 ** Fire Guardian = Ateşten Muhafız
 ** Fire Wraith = Ateş Öcüsü
 ** Frost Stoat = Buz Kakımı
 ** Great Icemonax = Dev Buz Sıçanı
 ** Giant Mudcrawler = Dev Çamurca
 ** Giant Ant = Dev Karınca
 ** Giant Rat = Dev Sıçan
 ** Giant Scorpion = Dev Akrep
 ** Giant Scorpling = Dev Akrepçik
 ** Giant Spider = Dev Örümcek
 ** Great Seahorse = Büyük Denizatı
 ** Horned Scarab = Boynuzlu Bokböceği
 ** Icemonax = Buz Sıçanı
 ** Jinn = Cin
 ** Mudcrawler = Çamurca
 ** Piglet = Domuzcuk
 ** Roc = Anka
 ** Rock Scorpion = Kaya Akrebi
 ** Sand Scuttler = Kum Akrebi
 ** Sea Serpent = Deniz Yılanı
 ** Swamp Lizard = Timsah
 ** Tentacle of the Deep = Dokunaç
 ** Sea Serpent = Deniz Yılanı
 ** Water Serpent = Su Yılanı
 ** Wild Wyvern = Vahşi Kum Ejderi
 ** Woodland Boar = Yaban Domuzu
 ** Wyvern Rider = Kum Ejderi Binicisi
 ** Yeti = Yeti


 • Naga = Naga
 ** Naga Dirkfang = Naga Kamadiş
 ** Naga Fighter = Naga Savaşçı
 ** Naga Guard = Naga Muhafız
 ** Naga High Guard = Naga Yüksek Muhafız
 ** Naga Myrmidon = Naga Yardakçı
 ** Naga Ophidian = Naga Kılıçdiş
 ** Naga Ringcaster = Naga Halka Atıcı
 ** Naga Shield Guard = Naga Kalkan Muhafızı
 ** Naga Sicarius = Naga Suikastçi
 ** Naga Warrior = Naga Cengaver
 ** Naga Zephyr = Naga Halkacı


 • Ogre = Tepegöz
 ** Young Ogre = Genç Tepegöz
 ** Ogre = Tepegöz


 • Orc = Ork
 ** Orcish Archer = Ork Okçusu
 ** Orcish Assasin = Ork Suikastçisi
 ** Orcish Crossbowman = Ork Tatar Yaycısı
 ** Orcish Grunt = Ork Izbandudu
 ** Orcish Leader = Orkbaşı
 ** Orcish Nightblade = Ork KeskinBıçak
 ** Orcish Slurbow = Ork Çifte Yaycısı
 ** Orcish Ruler = Ork Hükümdarı
 ** Orcish Slayer = Ork Katil
 ** Orcish Sovereign = Ork İmparatoru
 ** Orcish Warlord = Ork Savaş Lordu
 ** Orcish Warrior = Ork Cengaveri
 ** novice orcish shaman = toy ork şaman
 ** orcish shaman = ork şaman
 ** old orcish shaman = yaşlı ork şaman
 ** sea orc = deniz orku


 • Saurian = Sürüngen
 ** Saurian Ambusher = Sürüngen Pusucu
 ** Saurian Augur = Sürüngen Müneccim
 ** Saurian Flanker = Sürüngen Kuşatmacı
 ** Saurian Oracle = Sürüngen Falcı
 ** Saurian Skirmisher = Sürüngen Avcı
 ** Saurian Soothsayer = Sürüngen Kahin


 • Troll = Trol
 ** Great Troll = Büyük Trol
 ** Troll = Trol
 ** Troll Hero = Trol Kahramanı
 ** Troll Rocklobber = Trol Taş Atıcı
 ** Troll Warrior = Trol Cengaveri
 ** Troll Whelp = Trol Yavrusu


 • Undead = Yarı ölü
 ** Ancient Lich = Ezelî Umacı
 ** Banebow = Kemikyay
 ** Bone Shooter = Kemik Atıcı
 ** Chocobone = Atlı İskelet
 ** Demilich = Yarı Umacı
 ** Death Knight = Ölüm Şövalyesi
 ** Deathblade = Ölüm Kılıcı
 ** Draug = Hayalet Asker
 ** Ghast = Ceset Yiyen
 ** Ghoul = Gulyabani
 ** Ghost = Hayalet
 ** Lich = Umacı
 ** Necrophage = Leş Yiyen
 ** Nightgaunt = Nahif Hayalet
 ** Revenant = Ölü Asker
 ** Shadow = Gölge
 ** Skeleton = İskelet
 ** Skeletal Dragon = İskelet Ejderha
 ** Skeleton Archer = İskelet Okçu
 ** Soulless = Ruhsuz
 ** Spectre = Hortlak
 ** Walking Corpse = Yürüyen Ceset
 ** Wraith = Öcü
 ** dark queen = kara kraliçe
 ** dark spirit = kara tılsım
 ** deathmaster = ölüm ustası
 ** dread lich = sömüren umacı
 ** initiate = çırak
 ** soul shooter = ruh atıcı
 ** vampire lady = vampir leydi


 • Unspecified = Belirsiz
 ** fireball = ateş topu
 ** watch tower = gözetleme kulesi
 ** lizard = kertenkele
 ** cockatrice = şahmeran


 • Weapon = Silah
 ** ballista = mancınık
 ** battle claws = dövüş pençesi
 ** blowgun = ok üfüren
 ** bolas = bola
 ** chakram = halka
 ** chakri = muşta
 ** chill tempest = soğuk fırtına
 ** cleaver = satır
 ** crossbow = tatar yayı
 ** dagger = hançer
 ** faerie fire = peri ateşi
 ** faerie touch = peri dokunuşu
 ** flail = harmandöver
 ** flamethrower = alev üfüren
 ** halberd = teber
 ** hasta = mızrak
 ** ice claw = buz pençesi
 ** jarid = cirit
 ** javelin = mızrak
 ** lance = kargı
 ** mace = topuz
 ** missile = ışın
 ** morning star = sabah yıldızı
 ** pitchfork = yaba
 ** pike = kargı
 ** pincers = kıskaç
 ** saber = eskrim kılıcı
 ** sling = sapan
 ** scimitar = pala
 ** tar bomb = katran bombası
 ** thunderstick = gürültü silahı
 ** trident = çatal
 ** tusk = diş
 ** war blade = bilek süngüsü
 ** war talon = savaş pençesi


 • Wolves = Kurtlar
 ** Direwolf = Azgın Kurt
 ** Direwolf Rider = Dev Kurt Sürücü
 ** Goblin Knight = Goblin Şövalye
 ** Goblin Pillager = Goblin Yağmacı
 ** Great Wolf = Kurt
 ** Wolf = Genç Kurt
 ** Wolf Rider = Kurt Binici


 • Woses = Ulu Ağaçlar
 ** Ancient Wose = Kadim Ulu Ağaç
 ** Elder Wose = Yaşlı Ulu Ağaç
 ** Wose = Ulu Ağaç
 ** Wose Sapling = Körpe Ulu Ağaç
 ** Wose Shaman = Şaman Ulu Ağaç

Linkler

This page was last edited on 14 July 2021, at 10:47.