SwedishTranslation/Deltagande

From The Battle for Wesnoth Wiki


Deltagande

Om du är intresserad av att bidra så kontakta huvudansvarig. Det finns alltid behov av översättare.

För nuvarande är det ytterst få text-moduler som har en fullständig översättning. De som har 100% är däremot förhållandevis enkla att hålla i fas. Vidare kan man inte korrekturläsa nog mycket, och det enklaste sättet att göra detta är att rapportera de fel man stöter på när man spelar spelet. Att korrekturläsa direkt i po-filerna är svårt, eftersom sammanhanget ofta går förlorade i dessa.

Om det handlar om en enstaka fras eller dialog som är felaktigt översatt, är det enklast att kontakta ansvarig översättare. Är det många fel, finns det som sagt alltid plats på för fler översättare. Allt översättningsarbete sker på frivillig basis, så tiden varje enskild översättare har att lägga på Wesnoth är begränsad.

Guide

En guide hur vi jobbar kan hittas på metodsidan. Där förklas mer ingående hur översättningsarbetet fungerar.

This page was last edited on 14 March 2020, at 13:45.