SlovakDictionary

From The Battle for Wesnoth Wiki

Táto stránka obsahuje často používané slová a názvy. Prekladateľom odporúčame dodržiavať tieto dohodnuté názvy kvôli konzistentnosti prekladov. K niektorým prekladom je uvedené vysvetlenie. Privítame doplnenie tohto spoločného slovníka. Ak máte návrh na vylepšenie niektorého názvu, prekonzultujte ho najprv s koordinátorom prekladu. Prípadné zmeny názvov je totiž potrebné vykonať jednotne naprieč všetkými prekladanými súbormi.

Rasy

Človek (Human)

Hrdinovia

* Mladík (Youth)
 - Vojak (Fighter)
 + Veliteľ (Commander)
  # Šľachtic (Lord)
* Starší mág (Elder Mage)
* Princezná (Princess)
 - Bojovná princezná (Battle Princess)
* Temná kráľovná (Dark Queen)
* Mladý šľachtic (Noble Youth)
 - Šľachtic bojovník (Noble Fighter)
 + Šľachtic veliteľ (Noble Commander)
  # Šľachtic (Noble Lord)
* Zbojnícka princezná (Outlaw Princess)
 - Zbojnícka kráľovná (Outlaw Queen)
* Bojovný kráľ (Warrior King)
* Vojak jazdy (Mounted Fighter)
 - Bojovník jazdy (Mounted Warrior)
 + Pán jazdy (Horse Lord)

Základné jednotky

* Čatár (Sergeant)
 - Poručík (Lieutenant)
 + Generál (General)
  # Vrchný veliteľ (Grand Marshal)
* Jazdec kavalérie (Cavalryman)
 - Dragún (Dragoon)
 + Elitný jazdec (Cavalier)
* Jazdec (Horseman)
 - Rytier (Knight)
 + Paladín (Paladin)
 + Starší rytier (Grand Knight)
 - Útočník (Lancer)
* Šermiar (Fencer)
 - Duelista (Duelist)
 + Majster zbraní (Master at Arms)
* Burič (Ruffian)
 - Poskok (Footpad)
 + Štvanec (Outlaw)
  # Utečenec (Fugitive)
 - Hrdlorez (Thug)
 + Bandita (Bandit)
  # Zbojník (Highwayman)
* Ťažký pešiak (Heavy Infantryman)
 - Špeciálny pešiak (Shock Trooper)
 + Miesiželezo (Iron Mauler)
* Mág (Mage)
 - Biely mág (White Mage)
 + Mág svetla (Mage of Light)
 - Červený mág (Red Mage)
 + Archmág (Arch Mage)
  # Veľký mág (Great Mage)
 + Strieborný mág (Silver Mage)
* Sedliak (Peasant)
 - Oštepník (Spearman)
 + Bojovník (Swordsman)
  # Kráľovský gardista (Royal Guard)
 + Kopijník (Pikeman)
  # Halapartník (Halbardier)
 + Oštepár (Javelineer)
 - Lukostrelec (Bowman)
 + Strelec z dlhého luku (Longbowman)
  # Majster lukostrelec (Master Bowman)
* Horal (Woodsman)
 - Pytliak (Poacher)
 + Stopár (Trapper)
  # Lovec (Huntsman)
  # Zálesák (Ranger)
* Zlodej (Thief)
 - Lupič (Rogue)
 + Zabijak (Assassin)

Zriedkavé jednotky

* Mladík/Dievčina (Peasant Youth)
 - Stráca/Strákyňa (Watchman)
 + Pohraničiar/Pohraničiarka (Borderer)
* Dedinčan (Villager)
 - Dedinský starší (Village Elder)
 + Dedinský starešina (Senior Village Elder)
* Poľovník (Peasant Hunter)
 - Pasciar (Peasant Trapper)
 + Tulák (Peasant Huntsman)
* Túlavý mág (Rogue Mage)
 - Tieňový mág (Shadow Mage)
 + Pán tieňov (Shadow Lord)

Púštni ľudia

* Arif (Arif)
 - Gazi (Ghazi)
 + Šuja (Shuja)
  # Kalid (Khalid)
 - Mudafi (Mudafi)
 + Rašik (Rasikh)
* Hakim (Hakim)
 - Tabib (Tabib)
* Jundi (Jundi)
 - Monaviš (Monawish)
 + Migvar (Migwar)
 - Muharib (Muharib)
 + Batal (Batal)
* Nafat (Naffat)
 - Katif (Qatif-al-nar)
 + Tinin (Tineen)
* Kajval (Khaiyal)
 - Faris (Faris)
 + Mufarik (Mufariq)
 - Kanas (Qanas)
 + Hadaf (Hadaf)
* Rami (Rami)
 - Kanas (Qanas)
 + Hadaf (Hadaf)
 - Sarid (Saree)
 + Javal (Jawal)

Elf (Elf)

Hrdinovia

 - Elfský šľachtic (Elvish Lord)
 + Elfský veľmož (Elvish High Lord) 
* Elfská šľachtičná (Elvish Lady) 

Základné jednotky

* Elfský lukostrelec (Elvish Archer)
 - Elfský hraničiar (Elvish Ranger)
 + Elfský pomstiteľ (Elvish Avenger)
 - Elfský ostrostrelec (Elvish Marksman)
 + Elf ostreľovač (Elvish Sharpshooter)
* Elfský vojak (Elvish Fighter)
 - Elfský kapitán (Elvish Captain)
 + Elfský maršal (Elvish Marshal)
 - Elfský hrdina (Elvish Hero)
 + Elfský šampión (Elvish Champion)
* Elfský zved (Elvish Scout)
 - Elfský jazdec (Elvish Rider)
 + Elfský prieskumník (Elvish Outrider)
* Elfská šamanka (Elvish Shaman)
 - Elfská druidka (Elvish Druid)
 + Elfská víla (Elvish Shyde)
 - Elfská čarodejnica (Elvish Sorceress)
 + Elfská zaklínačka (Elvish Enchantress)
  # Elfská sylfa (Elvish Sylph)

Goblin (Goblin)

* Goblin kopijník (Goblin Spearman)
 - Goblin napichovač (Goblin Impaler)
 - Goblin provokatér (Goblin Rouser)

Gryf (Gryphon)

* Jazdec na gryfovi (Gryphon Rider)
 - Pán gryfov (Gryphon Master)

Hadí človek (Naga)

* Hadí vojak (Naga Fighter)
 - Hadí bojovník (Naga Warrior)
 + Hadí majster (Naga Myrmidon)

Jašter (Drake)

Anglické "Drake" sa prekladá ako "jašter", pretože to nie je drak ("Dragon"), ale menší príbuzný druh.

* Jašter opekač (Drake Burner)
 - Ohnivý jašter (Fire Drake)
 + Pekelný jašter (Inferno Drake)
 - Žiarivý jašter (Drake Flare)
 + Plamenný jašter (Drake Flameheart)
* Jašter úderník (Drake Clasher)
 - Jašter mlátič (Drake Thrasher)
 + Jašter dozorca (Drake Enforcer)
 o Jašter vyjednávač (Drake Arbiter)
 + Jašter strážca (Drake Warden)
* Jašter vojak (Drake Fighter)
 - Jašter bojovník (Drake Warrior)
 + Jašter šermiar (Drake Blademaster)
* Plachtiaci jašter (Drake Glider)
 - Lietajúci jašter (Sky Drake)
 + Búrkový jašter (Hurricane Drake)
* Jašter "dych pekla" (Armageddon Drake)

Lesný muž (Wose)

* Lesný muž (Wose)
 - Starý lesný muž (Elder Wose)
 + Prastarý lesný muž (Ancient Wose)

Morský človek (Merman)

* Morská novicka (Mermaid Initiate)
 - Morská kňažka (Mermaid Priestess)
 + Morská veštkyňa (Mermaid Diviner)
 - Morská zaklínačka (Mermaid Enchantress)
 + Siréna (Mermaid Siren)
* Morský vojak (Merman Fighter)
 - Morský bojovník (Merman Warrior)
 + Triton (Merman Triton)
 + Morský ťažký pešiak (Merman Hoplite)
* Morský lovec (Merman Hunter)
 - Morský kopijník (Merman Spearman)
 + Morský oštepník (Merman Javelineer)
 - Morský vrhač sietí (Merman Netcaster)
 + Morský zamotávač (Merman Entangler)

Nemŕtvy (Undead)

Základné jednotky

* Temný učeň (Dark Adept)
 - Temný čarodejník (Dark Sorcerer)
 + Černokňažník (Necromancer)
 + Kostej (Lich)
* Duch (Ghost)
 - Mátoha (Wraith)
 + Prízrak (Spectre)
 - Tieň (Shadow)
 + Nočný des (Nightgaunt)
* Ghúl (Ghoul)
 - Mrchožrút (Necrophage)
* Kostlivec (Skeleton)
 - Umrlec (Revenant)
 + Kostlivý hrdina (Draug)
 - Kostlivý šermiar (Deathblade)
* Kostlivec lukostrelec (Skeleton Archer)
 - Kostlivec ostreľovač (Bone Shooter)
 + Prekliaty luk (Banebow)
* Chodiaca mŕtvola (Walking Corpse)
 - Bezduchý (Soulless)

Zriedkavé jednotky

* Učeň (Initiate)
 - Pán smrti (Deathmaster)
 + Starší kostej (Demilich)
  # Prakostej (Dread Lich)
* Prastarý kostej (Ancient Lich)
* Čokobon (Chocobone)
* Temný duch (Dark Spirit)
* Drak kostlivec (Skeletal Dragon)
* Panoš smrti (Death Squire)
 - Rytier smrti (Death Knight)
* Kostlivý jazdec (Skeleton Rider)
 - Kostlivý rytier (Bone Knight)

Netopier (Bat)

* Pani upírov (Vampire Lady)
* Netopier upír (Vampire Bat)
 - Krvavý netopier (Blood Bat)

Ohyzd (Ogre)

* Mladý ohyzd (Young Ogre)
 - Ohyzd (Ogre)
 - Veľký ohyzd (Great Ogre)

Ork (Orc)

Základné jednotky

* Ork veliteľ (Orcish Leader)
 - Ork vládca (Orcish Ruler)
 + Ork náčelník (Orcish Sovereign)
* Ork lukostrelec (Orcish Archer)
 - Ork kušostrelec (Orcish Crossbowman)
 + Ork ostreľovač (Orcish Slurbow)
* Ork vrah (Orcish Assassin)
 o Ork zabijak (Orcish Slayer)
* Ork pešiak (Orcish Grunt)
 - Ork bojovník (Orcish Warrior)
 + Ork vojvoda (Orcish Warlord)

Zriedkavé jednotky

* Morský ork (Sea Orc)
* Ork mladý šaman (Novice Orcish Shaman)
 - Ork šaman (Orcish Shaman)
 + Ork starý šaman (Old Orcish Shaman)

Názov ork skloňujeme nasledovne (v poradí podľa pádov):

 • ork
 • orka
 • orkovi
 • orka
 • orkovi
 • orkom


 • orkovia
 • orkov
 • orkom
 • orkov
 • orkoch
 • orkmi / orkami

Prídavné mená:

 • orkský (otrasné, ale ak dobre vidím zatiaľ nikto v prekladoch nepoužil "orčí")
 • orkského
 • orkskému
 • orkského
 • orkskom
 • orkským

Saur (Saurian)

* Saur prieskumník (Saurian Skirmisher)
 - Saur zákerák (Saurian Ambusher)
 + Saur prepadávač (Saurian Flanker)
* Saur šaman (Saurian Augur)
 o Saur veštec (Saurian Oracle)
 o Saur liečiteľ (Saurian Soothsayer)

Trol (Troll)

* Trol hrdina (Troll Hero)
 - Veľký troll (Great Troll)
* Trol mláďa (Troll Whelp)
 - Trol (Troll)
 + Trol bojovník (Troll Warrior)
 - Trol vrhač (Troll Rocklobber)
* Trol šaman (Troll Shaman)

Trpaslík (Dwarf)

* Trpaslík vojak (Dwarvish Fighter)
 - Trpaslík obrnenec (Dwarvish Steelclad)
 + Trpaslík šľachtic (Dwarvish Lord)
* Trpaslík strážca (Dwarvish Guardsman)
 - Trpaslík obranca (Dwarvish Stalwart)
 + Trpaslík ochranca (Dwarvish Sentinel)
* Trpaslík hromobijca (Dwarvish Thunderer)
 - Trpaslík hromový strážca (Dwarvish Thunderguard)
 + Trpaslík dračí strážca (Dwarvish Dragonguard)
* Trpaslík zurvalec (Dwarvish Ulfserker)
 - Trpaslík zúrivec (Dwarvish Berserker)
* Trpaslík učenec (Dwarvish Runemaster)

Vlk (Wolf)

* Vlčí jazdec (Wolf Rider)
 - Goblin rytier (Goblin Knight)
 + Vlčí pán (Direwolf Rider)
 - Goblin rabovač (Goblin Pillager)

Sokol (Falcon)

* Sokol (Falcon)
 - Starší sokol (Elder Falcon)

Potvory (Monsters)

* Blatovec (Mudcrawler)
 - Veľký blatovec (Giant Mudcrawler)
* Chápadlo z hlbín (Tentacle of the Deep)
* Morský had (Sea Serpent)
* Obrí škorpión (Giant Scorpion)
* Obrí pavúk (Giant Spider)
* Ohnivý drak (Fire Dragon)
* Sépia (Cuttle Fish)
* Yeti (Yeti)
* Chiméra (Cockatrice)

Ostatné

* Brána (Gate)
* Strážna veža (Watch Tower)
* Galeóna (Galleon)
* Obchodná loď (Transport Galleon)
* Pirátska loď (Pirate Galleon)
* Ohnivá guľa (Fireball)

Frakcie (Fractions)

* Náhodná (Random)
* Aliancia Knalgy (Knalgan Alliance)
* Jašteri (Drakes)
* Lojalisti (Loyalists)
* Nemŕtvi (Undead)
* Rebeli (Rebels)
* Severania (Northerners)
* Kalifát (Khalifate)
* Aliancia svetla (Alliance of Light)
* Aliancia temnoty (Aliance of Darkness)

Vlastnosti (Traits)

* nebojácny (fearless)
* inteligentný (intelligent)
* odolný (resilient)
* silný (strong)
* rýchly (quick)
* obratný (dextrous)
* životaschopný (healthy)
* hlúpy (dim)
* weak (slabý)
* verný (loyal)
* nemŕtvy (undead)
* mechanický (mechanical)
* divoký (feral)
* elementálny (elemental) [napadá niekoho lepší preklad? "živelný" tiež nie je úplne ono]
* starý (aged)
* poriadok (lawful)
* neutrál (neutral)
* chaos (chaotic)
* na rozhraní (liminal) [napadá niekoho lepší preklad?]

Schopnosti (Abilities)

* kŕmenie (feeding)
* lieči (cures)
* neoblomný (steadfast)
* nočné zakrádanie (nightstalk)
* osvetľuje (illuminates)
* ponorenie (submerge)
* prepad (ambush)
* priebojný (skirmisher)
* regeneruje (regenerates)
* teleport (teleport)
* utajenie (concealment)
* uzdravuje (heals)
* velenie (leadership)

Špeciálne zbrane (Weapon specials)

* húf (swarm)
* choroba (plague)
* jed (poison)
* magický (magical)
* presný (marksman)
* prvý úder (firststrike)
* spomaľuje (slow)
* výpad (charge)
* vysaje (drains)
* zákerný (backstab)
* zúrivý (berserk)
* skamenenie (pertify)

Útok (Attack)

* sečný (blade)
* bodný (pierce)
* tupý (impact)
* oheň (fire)
* mráz (cold)
* mystický (arcane)
* úder (strike)
* zranenie (damage)

Terén (Terrain)

* odkrývanie mapy (shroud) (= zatiaľ neobjavený terén)
* hmla (fog [of war])

Neprekonateľný (impassable)

* stena jaskyne (cave wall)
* neprekonateľné hory (impassable mountains)

Neschodný (unwalkable)

* kaňon (canyon)
* trhlina (chasm)
* priepasť (abyss)
* láva (lava)

Podzemný (underground)

* jaskyňa (cave)
* osvetlená jaskyňa (illuminated cave)
* skalnatá jaskyňa (rockbound cave)

Vodný (water)

* hlboká voda (deep water)
* plytká voda (shallow water)
* riečny brod (river ford)
* pobrežný útes (coastal reef)

Stavby

* pevnosť (keep)
* hrad (castle)
* tábor (encampment)
* dedina (village)
* dedina v púšti (desert village)
* dedina v tropickom lese (tropical forrest village)
* zasnežená dedina (snow village)
* ponorená dedina (submerged village)
* trpasličí hrad (dwarven castle)
* ruina, zatopená ruina, ruina v močiari (ruin, sunken ruin, swamp ruin)
* most (bridge)
* veterný mlyn (windmill)

Ostatný

* močiar (swamp)
* piesok, púšť (sand, desert)
* sneh, ľad (snow, ice)
* rovina, cesta, prach, savana (flat/grassland, road, dirt, savanna)
* les, tropický les, zasnežený les, oáza (forrest, tropical forrest, snow forrest, oasis)
* listnatý les, zmiešaný les (deciduos forrest, mixed forrest)
* kopce, púštne kopce, zasnežené kopce (hills, desert hills, snow hills)
* hory, púštne hory (mountains, desert mountains)
* hubový porast (mushroom grove)

Denná doba (time of day)

* svitanie (dawn)
* ráno (morning)
* popoludnie (afternoon)
* súmrak (dusk)
* prvá hliadka (first watch)
* druhá hliadka (second watch)
* podzemie (underground)

Všeobecné slová

* scéna (scenario)
* denná doba (time of day)
* výprava (campaign), niekedy aj príbeh
* zlato, zlatky (gold)
* úroveň [jednotky] (level)
* životy (HP, hitpoints)
* skúsenosti (XP, experience [points])
* R.W. (YW) [= roku Wesnothu, letopočet]

Všeobecné poznámky

V prekladoch je nutné dávať pozor na gramatické odlišnosti angličtiny a slovenčiny. Napríklad radové číslovky majú v slovenčine na konci bodku. Takže "Garard II" -> "Garard II." alebo "YW" -> "R.W.", pretože ide o skratku z "Rok Wesnothu".

Názvy rás sa vo vetách píšu malým písmenom, aj keď v angličtine môžu byť veľkým. Napr. človek, ľudia, elf, ork.

V angličtine je bežné nadpisy alebo príkazy písať s každým slovom začínajúcim veľkým písmenom. V slovenčine sa toto nepoužíva, všetky slová okrem prvého majú malé písmeno. Napr. "Chop Down Forest" -> "Vyrúb les". Samozrejme pozor na prípadné vlastné mená, v ktorých všetky slová začínajú veľkým písmenom.

Taktiež je možné niektoré krkolomné mená hrdinov poslovenčiť (napr. "Asheviere" -> "Aševiera"). Ale nie je to nutnosť, záleží od pocitu prekladateľa.

Z tohto pohľadu by sa napríklad "th" v názvoch malo poslovenčiť na "t". Avšak potom by vznikol "Wesnoth" -> "Wesnot", čo by zase bolo veľmi zvláštne, keďže je to samotný názov a značka hry.

This page was last edited on 22 April 2018, at 22:09.