SlovakDictionary

From The Battle for Wesnoth Wiki

Táto stránka obsahuje často používané slová a názvy. Prekladateľom odporúčame tieto preklady dodržiavať kvôli konzistentnosti. K niektorým prekladom je uvedené aj vysvetlenie.

Ak máte záujem do slovníka niečo pridať alebo niečo vylepšiť, budeme len radi, ale odporúčame to najprv skonzultovať so správcom prekladu. Danú zmenu je totiž následne treba zapracovať do všetkých prekladaných balíčkov.

Rasy

Človek (Human)

Hrdinovia

* Mladík (Youth)
 - Vojak (Fighter)
 + Veliteľ (Commander)
  # Šľachtic (Lord)
* Starší mág (Elder Mage)
* Princezná (Princess)
 - Bojovná princezná (Battle Princess)
* Temná kráľovná (Dark Queen)
* Mladý šľachtic (Noble Youth)
 - Šľachtic bojovník (Noble Fighter)
 + Šľachtic veliteľ (Noble Commander)
  # Šľachtic (Noble Lord)
* Zbojnícka princezná (Outlaw Princess)
 - Zbojnícka kráľovná (Outlaw Queen)
* Bojovný kráľ (Warrior King)
* Vojak jazdy (Mounted Fighter)
 - Bojovník jazdy (Mounted Warrior)
 + Pán jazdy (Horse Lord)

Základné jednotky

* Čatár (Sergeant)
 - Poručík (Lieutenant)
 + Generál (General)
  # Vrchný veliteľ (Grand Marshal)
* Jazdec kavalérie (Cavalryman)
 - Dragún (Dragoon)
 + Elitný jazdec (Cavalier)
* Jazdec (Horseman)
 - Rytier (Knight)
 + Paladín (Paladin)
 + Starší rytier (Grand Knight)
 - Útočník (Lancer)
* Šermiar (Fencer)
 - Duelista (Duelist)
 + Majster zbraní (Master at Arms)
* Burič (Ruffian)
 - Poskok (Footpad)
 + Štvanec (Outlaw)
  # Utečenec (Fugitive)
 - Hrdlorez (Thug)
 + Bandita (Bandit)
  # Zbojník (Highwayman)
* Ťažký pešiak (Heavy Infantryman)
 - Špeciálny pešiak (Shock Trooper)
 + Miesiželezo (Iron Mauler)
* Mág (Mage)
 - Biely mág (White Mage)
 + Mág svetla (Mage of Light)
 - Červený mág (Red Mage)
 + Archmág (Arch Mage)
  # Veľký mág (Great Mage)
 + Strieborný mág (Silver Mage)
* Sedliak (Peasant)
 - Oštepník (Spearman)
 + Bojovník (Swordsman)
  # Kráľovský gardista (Royal Guard)
 + Kopijník (Pikeman)
  # Halapartník (Halbardier)
 + Oštepár (Javelineer)
 - Lukostrelec (Bowman)
 + Strelec z dlhého luku (Longbowman)
  # Majster lukostrelec (Master Bowman)
* Horal (Woodsman)
 - Pytliak (Poacher)
 + Stopár (Trapper)
  # Lovec (Huntsman)
  # Zálesák (Ranger)
* Zlodej (Thief)
 - Lupič (Rogue)
 + Zabijak (Assassin)

Zriedkavé jednotky

* Mladík/Dievčina (Peasant Youth)
 - Stráca/Strákyňa (Watchman)
 + Pohraničiar/Pohraničiarka (Borderer)
* Dedinčan (Villager)
 - Dedinský starší (Village Elder)
 + Dedinský starešina (Senior Village Elder)
* Poľovník (Peasant Hunter)
 - Pasciar (Peasant Trapper)
 + Tulák (Peasant Huntsman)
* Túlavý mág (Rogue Mage)
 - Tieňový mág (Shadow Mage)
 + Pán tieňov (Shadow Lord)

Púštni ľudia

* Arif (Arif)
 - Gazi (Ghazi)
 + Šuja (Shuja)
  # Kalid (Khalid)
 - Mudafi (Mudafi)
 + Rašik (Rasikh)
* Hakim (Hakim)
 - Tabib (Tabib)
* Jundi (Jundi)
 - Monaviš (Monawish)
 + Migvar (Migwar)
 - Muharib (Muharib)
 + Batal (Batal)
* Nafat (Naffat)
 - Katif (Qatif-al-nar)
 + Tinin (Tineen)
* Kajval (Khaiyal)
 - Faris (Faris)
 + Mufarik (Mufariq)
 - Kanas (Qanas)
 + Hadaf (Hadaf)
* Rami (Rami)
 - Kanas (Qanas)
 + Hadaf (Hadaf)
 - Sarid (Saree)
 + Javal (Jawal)

Elf (Elf)

Hrdinovia

 - Elfský šľachtic (Elvish Lord)
 + Elfský veľmož (Elvish High Lord) 
* Elfská šľachtičná (Elvish Lady) 

Základné jednotky

* Elfský lukostrelec (Elvish Archer)
 - Elfský hraničiar (Elvish Ranger)
 + Elfský pomstiteľ (Elvish Avenger)
 - Elfský ostrostrelec (Elvish Marksman)
 + Elf ostreľovač (Elvish Sharpshooter)
* Elfský vojak (Elvish Fighter)
 - Elfský kapitán (Elvish Captain)
 + Elfský maršal (Elvish Marshal)
 - Elfský hrdina (Elvish Hero)
 + Elfský šampión (Elvish Champion)
* Elfský zved (Elvish Scout)
 - Elfský jazdec (Elvish Rider)
 + Elfský prieskumník (Elvish Outrider)
* Elfská šamanka (Elvish Shaman)
 - Elfská druidka (Elvish Druid)
 + Elfská víla (Elvish Shyde)
 - Elfská čarodejnica (Elvish Sorceress)
 + Elfská zaklínačka (Elvish Enchantress)
  # Elfská sylfa (Elvish Sylph)

Goblin (Goblin)

* Goblin kopijník (Goblin Spearman)
 - Goblin napichovač (Goblin Impaler)
 - Goblin provokatér (Goblin Rouser)

Gryf (Gryphon)

* Jazdec na gryfovi (Gryphon Rider)
 - Pán gryfov (Gryphon Master)

Hadí človek (Naga)

* Hadí vojak (Naga Fighter)
 - Hadí bojovník (Naga Warrior)
 + Hadí majster (Naga Myrmidon)

Jašter (Drake)

Anglické "Drake" sa prekladá ako "jašter", pretože to nie je drak ("Dragon"), ale menší príbuzný druh.

* Jašter opekač (Drake Burner)
 - Ohnivý jašter (Fire Drake)
 + Pekelný jašter (Inferno Drake)
 - Žiarivý jašter (Drake Flare)
 + Plamenný jašter (Drake Flameheart)
* Jašter úderník (Drake Clasher)
 - Jašter mlátič (Drake Thrasher)
 + Jašter dozorca (Drake Enforcer)
 o Jašter vyjednávač (Drake Arbiter)
 + Jašter strážca (Drake Warden)
* Jašter vojak (Drake Fighter)
 - Jašter bojovník (Drake Warrior)
 + Jašter šermiar (Drake Blademaster)
* Plachtiaci jašter (Drake Glider)
 - Lietajúci jašter (Sky Drake)
 + Búrkový jašter (Hurricane Drake)
* Jašter "dych pekla" (Armageddon Drake)

Lesný muž (Wose)

* Lesný muž (Wose)
 - Starý lesný muž (Elder Wose)
 + Prastarý lesný muž (Ancient Wose)

Morský človek (Merman)

* Morská novicka (Mermaid Initiate)
 - Morská kňažka (Mermaid Priestess)
 + Morská veštkyňa (Mermaid Diviner)
 - Morská zaklínačka (Mermaid Enchantress)
 + Siréna (Mermaid Siren)
* Morský vojak (Merman Fighter)
 - Morský bojovník (Merman Warrior)
 + Triton (Merman Triton)
 + Morský ťažký pešiak (Merman Hoplite)
* Morský lovec (Merman Hunter)
 - Morský kopijník (Merman Spearman)
 + Morský oštepník (Merman Javelineer)
 - Morský vrhač sietí (Merman Netcaster)
 + Morský zamotávač (Merman Entangler)

Nemŕtvy (Undead)

Základné jednotky

* Temný učeň (Dark Adept)
 - Temný čarodejník (Dark Sorcerer)
 + Černokňažník (Necromancer)
 + Kostej (Lich)
* Duch (Ghost)
 - Mátoha (Wraith)
 + Prízrak (Spectre)
 - Tieň (Shadow)
 + Nočný des (Nightgaunt)
* Ghúl (Ghoul)
 - Mrchožrút (Necrophage)
* Kostlivec (Skeleton)
 - Umrlec (Revenant)
 + Kostlivý hrdina (Draug)
 - Kostlivý šermiar (Deathblade)
* Kostlivec lukostrelec (Skeleton Archer)
 - Kostlivec ostreľovač (Bone Shooter)
 + Prekliaty luk (Banebow)
* Chodiaca mŕtvola (Walking Corpse)
 - Bezduchý (Soulless)

Zriedkavé jednotky

* Učeň (Initiate)
 - Pán smrti (Deathmaster)
 + Starší kostej (Demilich)
  # Prakostej (Dread Lich)
* Prastarý kostej (Ancient Lich)
* Čokobon (Chocobone)
* Temný duch (Dark Spirit)
* Drak kostlivec (Skeletal Dragon)
* Panoš smrti (Death Squire)
 - Rytier smrti (Death Knight)
* Kostlivý jazdec (Skeleton Rider)
 - Kostlivý rytier (Bone Knight)

Netopier (Bat)

* Pani upírov (Vampire Lady)
* Netopier upír (Vampire Bat)
 - Krvavý netopier (Blood Bat)

Ohyzd (Ogre)

* Mladý ohyzd (Young Ogre)
 - Ohyzd (Ogre)
 - Veľký ohyzd (Great Ogre)

Ork (Orc)

Základné jednotky

* Ork veliteľ (Orcish Leader)
 - Ork vládca (Orcish Ruler)
 + Ork náčelník (Orcish Sovereign)
* Ork lukostrelec (Orcish Archer)
 - Ork kušostrelec (Orcish Crossbowman)
 + Ork ostreľovač (Orcish Slurbow)
* Ork vrah (Orcish Assassin)
 o Ork zabijak (Orcish Slayer)
* Ork pešiak (Orcish Grunt)
 - Ork bojovník (Orcish Warrior)
 + Ork vojvoda (Orcish Warlord)

Zriedkavé jednotky

* Morský ork (Sea Orc)
* Ork mladý šaman (Novice Orcish Shaman)
 - Ork šaman (Orcish Shaman)
 + Ork starý šaman (Old Orcish Shaman)

Názov ork skloňujeme nasledovne (v poradí podľa pádov):

 • ork
 • orka
 • orkovi
 • orka
 • orkovi
 • orkom


 • orkovia
 • orkov
 • orkom
 • orkov
 • orkoch
 • orkmi / orkami

Prídavné mená:

 • orkský (otrasné, ale ak dobre vidím zatiaľ nikto v prekladoch nepoužil "orčí")
 • orkského
 • orkskému
 • orkského
 • orkskom
 • orkským

Saur (Saurian)

* Saur prieskumník (Saurian Skirmisher)
 - Saur zákerák (Saurian Ambusher)
 + Saur prepadávač (Saurian Flanker)
* Saur šaman (Saurian Augur)
 o Saur veštec (Saurian Oracle)
 o Saur liečiteľ (Saurian Soothsayer)

Trol (Troll)

* Trol hrdina (Troll Hero)
 - Veľký troll (Great Troll)
* Trol mláďa (Troll Whelp)
 - Trol (Troll)
 + Trol bojovník (Troll Warrior)
 - Trol vrhač (Troll Rocklobber)
* Trol šaman (Troll Shaman)

Trpaslík (Dwarf)

* Trpaslík vojak (Dwarvish Fighter)
 - Trpaslík obrnenec (Dwarvish Steelclad)
 + Trpaslík šľachtic (Dwarvish Lord)
* Trpaslík strážca (Dwarvish Guardsman)
 - Trpaslík obranca (Dwarvish Stalwart)
 + Trpaslík ochranca (Dwarvish Sentinel)
* Trpaslík hromobijca (Dwarvish Thunderer)
 - Trpaslík hromový strážca (Dwarvish Thunderguard)
 + Trpaslík dračí strážca (Dwarvish Dragonguard)
* Trpaslík zurvalec (Dwarvish Ulfserker)
 - Trpaslík zúrivec (Dwarvish Berserker)
* Trpaslík učenec (Dwarvish Runemaster)

Vlk (Wolf)

* Vlčí jazdec (Wolf Rider)
 - Goblin rytier (Goblin Knight)
 + Vlčí pán (Direwolf Rider)
 - Goblin rabovač (Goblin Pillager)

Sokol (Falcon)

* Sokol (Falcon)
 - Starší sokol (Elder Falcon)

Potvory (Monsters)

* Blatovec (Mudcrawler)
 - Veľký blatovec (Giant Mudcrawler)
* Chápadlo z hlbín (Tentacle of the Deep)
* Morský had (Sea Serpent)
* Obrí škorpión (Giant Scorpion)
* Obrí pavúk (Giant Spider)
* Ohnivý drak (Fire Dragon)
* Sépia (Cuttle Fish)
* Yeti (Yeti)
* Chiméra (Cockatrice)

Ostatné

* Brána (Gate)
* Strážna veža (Watch Tower)
* Galeóna (Galleon)
* Obchodná loď (Transport Galleon)
* Pirátska loď (Pirate Galleon)
* Ohnivá guľa (Fireball)

Frakcie (Fractions)

* Náhodná (Random)
* Aliancia Knalgy (Knalgan Alliance)
* Jašteri (Drakes)
* Lojalisti (Loyalists)
* Nemŕtvi (Undead)
* Rebeli (Rebels)
* Severania (Northerners)
* Kalifát (Khalifate)
* Aliancia svetla (Alliance of Light)
* Aliancia temnoty (Aliance of Darkness)

Vlastnosti (Traits)

* nebojácny (fearless)
* inteligentný (intelligent)
* odolný (resilient)
* silný (strong)
* rýchly (quick)
* obratný (dextrous)
* životaschopný (healthy)
* hlúpy (dim)
* weak (slabý)
* verný (loyal)
* nemŕtvy (undead)
* mechanický (mechanical)
* divoký (feral)
* elementálny (elemental) [napadá niekoho lepší preklad? "živelný" tiež nie je úplne ono]
* starý (aged)
* poriadok (lawful)
* neutrál (neutral)
* chaos (chaotic)
* na rozhraní (liminal) [napadá niekoho lepší preklad?]

Schopnosti (Abilities)

* prepad (ambush)
* utajenie (concealment)
* lieči (cures)
* uvoľnený (disengaged)
* kŕmenie (feeding)
* uzdravuje (heals)
* osvetľuje (illuminates)
* velenie (leadership)
* nočné zakrádanie (nightstalk)
* regeneruje (regenerates)
* priebojný (skirmisher)
* neoblomný (steadfast)
* ponorenie (submerge)
* teleport (teleport)

Špeciálne zbrane (Weapon specials)

* húf (swarm)
* choroba (plague)
* jed (poison)
* magický (magical)
* presný (marksman)
* prvý úder (firststrike)
* spomaľuje (slow)
* výpad (charge)
* vysaje (drains)
* zákerný (backstab)
* zúrivý (berserk)
* skamenenie (pertify)

Útok (Attack)

* sečný (blade)
* bodný (pierce)
* tupý (impact)
* oheň (fire)
* mráz (cold)
* mystický (arcane)
* úder (strike)
* zranenie (damage)

Terén (Terrain)

* odkrývanie mapy (shroud) (= zatiaľ neobjavený terén)
* hmla (fog [of war])

Neprekonateľný (impassable)

* stena jaskyne (cave wall)
* neprekonateľné hory (impassable mountains)

Neschodný (unwalkable)

* kaňon (canyon)
* trhlina (chasm)
* priepasť (abyss)
* láva (lava)

Podzemný (underground)

* jaskyňa (cave)
* osvetlená jaskyňa (illuminated cave)
* skalnatá jaskyňa (rockbound cave)

Vodný (water)

* hlboká voda (deep water)
* plytká voda (shallow water)
* riečny brod (river ford)
* pobrežný útes (coastal reef)

Stavby

* pevnosť (keep)
* hrad (castle)
* tábor (encampment)
* dedina (village)
* dedina v púšti (desert village)
* dedina v tropickom lese (tropical forrest village)
* zasnežená dedina (snow village)
* ponorená dedina (submerged village)
* trpasličí hrad (dwarven castle)
* ruina, zatopená ruina, ruina v močiari (ruin, sunken ruin, swamp ruin)
* most (bridge)
* veterný mlyn (windmill)

Ostatný

* močiar (swamp)
* piesok, púšť (sand, desert)
* sneh, ľad (snow, ice)
* rovina, cesta, prach, savana (flat/grassland, road, dirt, savanna)
* les, tropický les, zasnežený les, oáza (forrest, tropical forrest, snow forrest, oasis)
* listnatý les, zmiešaný les (deciduos forrest, mixed forrest)
* kopce, púštne kopce, zasnežené kopce (hills, desert hills, snow hills)
* hory, púštne hory (mountains, desert mountains)
* hubový porast (mushroom grove)

Denná doba (time of day)

* svitanie (dawn)
* ráno (morning)
* popoludnie (afternoon)
* súmrak (dusk)
* prvá hliadka (first watch)
* druhá hliadka (second watch)
* podzemie (underground)

Všeobecné slová

* scéna (scenario)
* denná doba (time of day)
* výprava (campaign), niekedy aj príbeh
* zlato, zlatky (gold)
* úroveň [jednotky] (level)
* životy (HP, hitpoints)
* skúsenosti (XP, experience [points])
* R.W. (YW) [= roku Wesnothu, letopočet]

Všeobecné poznámky

V prekladoch je nutné dávať pozor na gramatické odlišnosti angličtiny a slovenčiny. Napríklad radové číslovky majú v slovenčine na konci bodku. Takže "Garard II" -> "Garard II." alebo "YW" -> "R.W.", pretože ide o skratku z "Rok Wesnothu".

Názvy rás sa vo vetách píšu malým písmenom, aj keď v angličtine môžu byť veľkým. Napr. človek, ľudia, elf, ork.

V angličtine je bežné nadpisy alebo príkazy písať s každým slovom začínajúcim veľkým písmenom. V slovenčine sa toto nepoužíva, všetky slová okrem prvého majú malé písmeno. Napr. "Chop Down Forest" -> "Vyrúb les". Samozrejme pozor na prípadné vlastné mená, v ktorých všetky slová začínajú veľkým písmenom.

Taktiež je možné niektoré krkolomné mená hrdinov poslovenčiť (napr. "Asheviere" -> "Aševiera"). Ale nie je to nutnosť, záleží od pocitu prekladateľa.

Z tohto pohľadu by sa napríklad "th" v názvoch malo poslovenčiť na "t". Avšak potom by vznikol "Wesnoth" -> "Wesnot", čo by zase bolo veľmi zvláštne, keďže je to samotný názov a značka hry.

This page was last edited on 12 October 2023, at 10:39.