(sk) ZnaÄ?ka test

From The Battle for Wesnoth Wiki

(Návod -- Tvorba -- Značky WML -- Značka test)


[test]

Testovacia scéna.


Viď: "scenario"


Značka [test] obsahuje testovaciu scénu. Funguje rovnako ako "scenario", ale testovacia sa scéna spúšťa priamo z príkazového riadku, čím sa pri opakovanom testovaní scény výrazne šetrí čas (niekedy až minúta pri každom spustení hry). SuperDuper! review

Ako prvá sa spustí testovacia scéna, ktorej vlastnosť "id" má hodnotu "test". (Takáto scéna môže existovať len jedna.) Po jej skončení môžu nadväzovať iné testovacie scény.


Po inštalovaní programu sa už jedna testovacia scéna nachádza v súbore:

C:\Program Files\Wesnoth\data\scenario-test.cfg

Z hľadiska programu by hráč nemal do tohoto adresára vôbec zasahovať; keďže však iba jedna testovacia scéna môže byť prvá, odporúčam túto scénu vymazať (alebo presunúť niekam mimo adresára hry) a vytvoriť si vlastnú testovaciu scénu priamo v adresári:

C:\Program Files\Wesnoth\userdata\data\campaigns\

Obsah testovacej scény:

[test]
   id=test
   ...  # to isté ako v [scenario]
[/test]

Testovacia scéna sa spúšťa z príkazového riadku (musíte byť v adresári, v ktorom je súbor "wesnoth.exe") príkazom:

wesnoth --test
This page was last edited on 6 August 2012, at 19:57.