(sk) ZnaÄ?ka binary path

From The Battle for Wesnoth Wiki

(Návod -- Tvorba -- Značky WML -- Značka binary_path)


[binary_path]

Označuje adresár, ktorý obsahuje obrázky, zvuky a hudbu.


Nachádza sa v značke: game.

Neobsahuje žiadne značky.

Obsahuje vlastnosť: path.


Značka [binary_path] umožňuje zaregistrovať nový adresár, v ktorom sa budú vyhľadávať obrázky, zvuky a hudba. Štandardne sa obrázky hľadajú v podadresári "images", zvuky v podadresári "sounds" a hudba v podadresári "music" hlavného adresára hry, čiže:

C:\Program Files\Wesnoth

Značka [binary_path] spôsobí, že ak sa súbor s daným názvom nepodarilo nájsť v podadresári hlavného adresára hry, bude sa ďalej hľadať v príslušnom podadresári zaregistrovaného adresára. Takto možno do hry pridať vlastné obrázky, zvuky a hudbu. Značka sa používa iba v autorských príbehoch, keďže oficiálne príbehy majú svoje dátové súbory v podadresároch hlavného adresára.

[binary_path]
   path=data/campaigns/Moj_pribeh/
[/binary_path]
This page was last edited on 6 August 2012, at 19:57.