(sk) Tvorba príbehov

From The Battle for Wesnoth Wiki

(Návod -- Tvorba -- Tvorba príbehov)

Na vytvorenie vlastného príbehu potrebujeme aspoň jednu scénu.

Adresáre

Oficiálne príbehy sú popísané v adresári:

C:\Program Files\Wesnoth\data\campaigns\

Vlastné príbehy môžeme vytvárať v adresári:

C:\Program Files\Wesnoth\userdata\data\campaigns\

V adresári na príbehy vytvoríme skript príbehu, nazveme ho napríklad "Moj_pribeh.cfg". Vytvoríme tam aj podadresár s rovnakým názvom (teda "Moj_pribeh"). V tomto podadresári sa budú nachádzať všetky súbory súvisiace s príbehom (skripty scenárov, mapy, obrázky,...), mimo neho bude len hlavný skript príbehu. (A ešte publikačný skript, ak budete chcieť svoj príbeh publikovať na internete; ale o tom neskôr.)

V podadresári príbehu si ešte vytvoríme ďalšie podadresáre na prehľadné rozdelenie jednotlivých súborov: "scenarios" na scény, "maps" na mapy, "images" na obrázky, "units" na vlastné jednotky, atď.

Moj_pribeh.cfg     (skript príbehu)
Moj_pribeh.pbl     (publikačný skript)
Moj_pribeh/maps/    (mapy, napríklad "mapa1")
Moj_pribeh/scenarios/ (skripty scén, napríklad "Moja_scena_1.cfg")
Moj_pribeh/images/   (obrázky)

Skript príbehu

Skript príbehu by mal byť čo najkratší. Musí obsahovať tri veci:

1) Názov adresára, v ktorom sa nachádzajú obrázky a iné binárne súbory patriace k príbehu (značka "binary_path"). Ak príbeh nepoužíva žiadne vlastné obrázky, táto značka nie je potrebná.

2) Základné informácie o príbehu (značka "campaign").

3) Odkaz na ďalšie súbory (skripty scén, a podobne), ktoré sa majú načítať, keď si hráč vyberie tento príbeh.

[binary_path]
 path= "data/campaigns/Moj_pribeh/"
[/binary_path]

[campaign]
 icon=maly_obrazok.png
 name= _"Moj pokusny pribeh"
 description= _"Toto je moj pokusny pribeh"
 image=velky_obrazok.png
 define=CAMPAIGN_MOJ_PRIBEH
 first_scenario=Moja_scena_1
[/campaign]

#ifdef CAMPAIGN_MOJ_PRIBEH
{@campaigns/Moj_pribeh/scenarios}
#endif

Pri vlastnostiach "icon" a "image" môžete použiť štandardný obrázok hry, alebo vlastný obrázok uložený v podadresári "images"; zápis je v oboch prípadoch rovnaký.

Skripty scén by sa mali nachádzať v adresári "scenarios", a vlastnosť prvej scény "id" musí byť rovnaká ako vlastnosť "first_scenario" príbehu.

Spustite hru... nový príbeh by sa mal objaviť v zozname príbehov. Ak niečo zmeníte v popise príbehu, budete asi musieť program vypnúť a opäť zapnúť, aby sa zmeny prejavili.

This page was last edited on 6 August 2012, at 19:57.