(sk) Tvorba máp

From The Battle for Wesnoth Wiki

Návod - Tvorba - Tvorba máp

Mapa sa skladá zo šesťuholníkových polí. Každé pole má nejaký terén. Rôzne terény sú napríklad: lúka, cesta, les, kopec, hora, voda, sneh, ľad, láva, stena jaskyne, a tak ďalej. Za terén sa považujú aj: pevnosť, hrad, dedina, most.

Na jednom poli je vždy len jeden terén. Existujú napríklad terény "sneh" a "dedina", ale "zasnežená dedina" nie je kombináciou týchto dvoch terénov, ale je to tretí, nezávislý terén.

Nie všetky veci, ktoré vidíte v hre, sú terény. Niektoré sú predmety, umiestnené na nejakom teréne, napríklad: kniha, kvet, oltár, smerovka, sud. Predmety nie sú súčasťou mapy; môžu sa na ňu umiestniť dodatočne, pomocou skriptu.

Z technického hľadiska je mapa niekoľko riadkov textu. (Momentálne vždy jedno písmeno označuje terén na jednom poli. To sa ale môže zmeniť; keďže počet terénov začína prevyšovať počet písmen.) Mapa môže byť uložená v samostatnom textovom súbore, alebo vložená do skriptu scény. Pri editovaní je pohodlnejšie a prehľadnejšie mať mapu uloženú v samostatnom súbore. Do scény sa vloží pomocou príkazu preprocesora.

Oficiálne herné mapy sú v podadresároch adresára:

C:\Program Files\Wesnoth\data\maps

Najjednoduchší spôsob ako editovať mapy je pomocou editora, ktorý je súčasťou programu. Editované mapy sú uložené v osobitnom adresári; mapy v tomto adresári ponúka hra v rámci zápasu. (Aj k mapám na zápas je lepšie vytvoriť aj skript, ktorý ponúka niekoľko možností navyše.) Adresár s editovanými mapami je:

C:\Program Files\Wesnoth\userdata\editor\maps

Editor umožňuje vytvoriť mapy s veľkosťou až 200×200 polí, ale radšej používajte menšie mapy. Väčšina oficiálnych máp má veľkosť medzi 30×30 a 50×50. Na veľkých mapách trvá príliš veľa ťahov, kým jednotky prejdú z jedného konca mapy na druhý.

Nezabudnite na mape označiť štartové pozície jednotlivých hráčov. Na jednej mape môže hrať nanajvýš toľko hráčov, koľko je vyznačených štartových pozícií.

This page was last edited on 6 August 2012, at 19:57.