(sk) Filozofia

From The Battle for Wesnoth Wiki

Späť na: Návod.
Dozadu na: O hre
Dopredu na: Slobodný softvér

Princíp KISS

Na tvorbe hry Bitka o Wesnoth sa zúčastňuje mnoho autorov. Aby hra naďalej tvorila jeden súvislý celok, existuje základná filozofia, ktorej sa všetci pridržiavajú. Toto je pokus stručne a prehľadne ju zhrnúť.

Základný princípom hry je tzv. "princíp KISS" (z anglického "Keep it simple, stupid"; "Nechaj to jednoduché a hlúpe"), čo znamená, že hra by mala byť z programátorského hľadiska jednoduchá. Väčšina slobodných hier sa dá zaradiť do dvoch kategórií: nudne jednoduché; a šialene zložité, ktoré autori takmer nikdy nedokončia. Wesnoth sa snaží ísť strednou cestou; mal by mať dosť vlastností na to, aby bol zábavný, ale zároveň by mal fungovať. Programátor by mal do hry pridať nový prvok len ak si je istý, že sa to dá urobiť veľmi jednoducho; to znamená, že mu je okamžite celkom jasné, čo treba urobiť.

Táto filozofia sa odráža aj v iných stránkach hry. Ovládanie je jednoduché. Jednotky sa môžu pohybovať a útočiť, možno ich verbovať a privolávať. Špeciálne vlastnosti sa vykonávajú automaticky. Liečitelia liečia jednotky na vedľajších poliach na začiatku ťahu. Mágovia používajú kúzla ako typ útoku. Používanie schopnosti netreba nijako špeciálne zadávať, nepočíta sa žiadna magická energia. Pri útoku záleží pravdepodobnosť zásahu od terénu, na ktorom stojí obranca, a veľkosť zranenia od zbrane, ktorú používa útočník.

Počítačový súper by mal byť silným protivníkom. Nové pravidlá a vlastnosti sa do hry pridávajú len vtedy, ak ich počítač dokáže efektívne používať.

Časté návrhy

Niektoré nové návrhy prichádzajú opakovane. Boli mnohokrát prediskutované a z nejakých dôvodov zamietnuté, ale pravidelne prichádzajú noví užívatelia, ktorí ich opäť navrhnú. Skôr ako v diskusii niečo navrhnete, prečítajte si prosím tento zoznam:

Hra by mala mať rôzne nastavenia

Ak sa hráči nevedia dohodnúť na tom, či je nejaká myšlienka dobrá alebo zlá, často padne návrh, aby bola voliteľná v nastaveniach, nech si ju každý zapne ako chce.

Odpoveď: Väčšina ľudí hrá so štandardnými nastaveniami. Ak nejaké nastavenia používa len zopár ľudí, je ťažké odhaliť chyby v danej časti programu, čo znižuje celkovú kvalitu hry. Ideálne by bolo hru testovať s každou možnou kombináciou nastavení; počet možných nastavení však závisí exponenciálne od počtu možností.

Nové druhy, frakcie

Mnohí pravidelne navrhnú z rozličných dôvodov pridať do hry nové druhy jednotiek; niekedy sú súčasťou návrhu aj obrázky, zvyčajne však nie.

Odpoveď: Hra už obsahuje dosť druhov jednotiek. Posledný druh bol pridaný pred viac ako rokom. Môže byť pridaných ešte zopár jednotiek, ak budú zapadať do celkovej atmosféry hry. To znamená, že napríklad barbari alebo východné kultúry majú väčšiu šancu ako temní elfovia, a aj tí majú väčšiu šancu ako hmyzí bojovníci.

Mala by existovať možnosť hrať bez náhody

Niektorí hráči sú zrejme sklamaní tým, že v boji strácajú jednotky kvôli nešťastnej náhode, a chceli by tento faktor z hry vynechať.

Odpoveď: Náhoda je významnou súčasťou hry. Snažiť sa odstrániť náhodu z Wesnothu by bolo takmer ako snažiť sa ju odstrániť z bežnej kartovej hry. Existujú však neoficiálne záplaty, ktoré náhodu z hry odstraňujú.

Väčšina jednotiek by mala mať viac ako 3 úrovne

Mnohí sa domnievajú, že typický počet 3 úrovne pre jednotky je málo, a že väčšina jednotiek by mala mať 4, 5, alebo aj viac úrovní.

Odpoveď: Tri úrovne sú tak akurát. Rozhodne nechceme, aby hra obsahovala jednotky "supermanov", takže aj prípadné jednotky na 4. a vyššej úrovni sú len o čosi silnejšie ako bežné jednotky na 3. úrovni. Priveľa jednotiek by znamenalo, že rozdiely medzi nimi budú len minimálne, a pribudne tým veľa práce pre grafikov. (Ak už chceme rôzne jednotky, lepšie je ponúknuť viac možností povyšovania v rámci 3 úrovní.)

Jednotky zaberajúce viacero polí

Občas padne návrh na veľkú príšeru, ktorá by na hracom pláne zaberala viac ako jedno pole.

Odpoveď: V tejto hre "jedno pole" znamená plochu jednej celej dediny! Takáto zmena by výrazne skomplikovala program, a pritom by nepriniesla žiadnu významnú výhodu. (Uvažuje sa o možnosti jednotky s veľkým obrázkom, ktorý bude pretŕčať na susediace polia.)

Spájanie jednotiek

Návrh dať viacero jednotiek na jedno pole.

Odpoveď: Takáto zmena by výrazne ovplyvnila mnohé terajšie pravidlá hry, a urobila by ju zložitejšou.

Rôzne druhy surovín, rôzne budovy

Ľudia navrhujú, aby existovali rôzne suroviny (napríklad drevo) a špeciálne budovy, ktoré ich poskytujú (píla). Iné budovy by mohli mať zvláštne účinky, napríklad liečivá fontána.

Odpoveď: Suroviny nie sú podstatou tejto hry. Používanie zlata je úmyselne čo najjednoduchšie. (Autor scény má možnosť vytvoriť v danej scéne liečivú fontánu.)

...

Linky

This page was last edited on 6 August 2012, at 19:58.