Difference between revisions of "SwedishTranslation"

From The Battle for Wesnoth Wiki
(Aktiva översättare: Added SystemCellar)
(Vem som översätter vad: Uppdaterade .po-länkar)
Line 97: Line 97:
 
|-
 
|-
 
| wesnoth || Kampen om Wesnoth
 
| wesnoth || Kampen om Wesnoth
|  
+
| dacovale
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-lib || Allmänt
 
| wesnoth-lib || Allmänt
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-lib/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-lib/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-lib/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-lib/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-editor || Karteditor
 
| wesnoth-editor || Karteditor
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-editor/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-editor/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-editor/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-editor/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-help || Hjälpsidor
 
| wesnoth-help || Hjälpsidor
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-help/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-help/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-help/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-help/sv.po utv.]
 +
|-
 +
| wesnoth-ai || AI
 +
|
 +
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-ai/sv.po 1.12]
 +
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-help/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-units || Trupper
 
| wesnoth-units || Trupper
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-units/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-units/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-units/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-units/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-multiplayer || Gruppspel
 
| wesnoth-multiplayer || Gruppspel
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-multiplayer/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-multiplayer/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-multiplayer/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-multiplayer/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-tutorial || Träningsspel
 
| wesnoth-tutorial || Träningsspel
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-tutorial/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-tutorial/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-tutorial/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-tutorial/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-manpages || Manual (man)
 
| wesnoth-manpages || Manual (man)
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-manpages/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-manpages/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-manpages/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-manpages/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-manual || Manual (html)
 
| wesnoth-manual || Manual (html)
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-manual/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-manual/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-manual/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-manual/sv.po utv.]
|-
 
| wesnoth-start-1.10 || Utgåvekommentarer för 1.10
 
|
 
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/website/start/1.10/po/sv.po 1.10]
 
|
 
 
|-
 
|-
 
| CoC || Regler (Code of Conduct) för gruppspels-servern
 
| CoC || Regler (Code of Conduct) för gruppspels-servern
Line 155: Line 155:
 
| wesnoth-anl || Ett nytt land
 
| wesnoth-anl || Ett nytt land
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-anl/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-anl/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-anl/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-anl/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-aoi || Orchernas invasion
 
| wesnoth-aoi || Orchernas invasion
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-aoi/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-aoi/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-aoi/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-aoi/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-did || Mörkret faller
 
| wesnoth-did || Mörkret faller
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-did/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-did/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-did/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-did/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-dm || Delfadors memoarer
 
| wesnoth-dm || Delfadors memoarer
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-dm/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-dm/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-dm/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-dm/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
| wesnoth-dw || Döda Vatten
+
| wesnoth-dw || Döda vatten
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-dw/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-dw/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-dw/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-dw/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-ei || Invasionen i öst
 
| wesnoth-ei || Invasionen i öst
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-ei/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-ei/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-ei/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-ei/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-httt || Tronarvingen
 
| wesnoth-httt || Tronarvingen
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-httt/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-httt/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-httt/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-httt/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-l || Frihet
 
| wesnoth-l || Frihet
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-l/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-l/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-l/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-l/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-low || Legenden om Wesmere
 
| wesnoth-low || Legenden om Wesmere
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-low/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-low/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-low/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-low/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-nr || Nordlandens återfödelse
 
| wesnoth-nr || Nordlandens återfödelse
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-nr/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-nr/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-nr/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-nr/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-sof || Eldspiran
 
| wesnoth-sof || Eldspiran
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-sof/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-sof/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-sof/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-sof/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-sotbe || Svartögats son
 
| wesnoth-sotbe || Svartögats son
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-sotbe/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-sotbe/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-sotbe/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-sotbe/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-tb || Sagan om två bröder
 
| wesnoth-tb || Sagan om två bröder
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-tb/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-tb/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-tb/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-tb/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-thot || Thursagans hammare
 
| wesnoth-thot || Thursagans hammare
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-thot/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-thot/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-thot/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-thot/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-trow || Wesnoths uppgång
 
| wesnoth-trow || Wesnoths uppgång
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-trow/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-trow/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-trow/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-trow/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-tsg || Sydvakten
 
| wesnoth-tsg || Sydvakten
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-tsg/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-tsg/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-tsg/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-tsg/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-utbs || Under de brännande solarna
 
| wesnoth-utbs || Under de brännande solarna
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-utbs/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-utbs/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-utbs/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-utbs/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
|colspan="5" style="background-color:#efebe0; text-align:center;"| Inofficiella kampanjer
 
|colspan="5" style="background-color:#efebe0; text-align:center;"| Inofficiella kampanjer
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
| ? || Invasionen från det Okända
+
| - || Invasionen från det Okända
 
|
 
|
|[http://svn.berlios.de/viewcvs/*checkout*/wescamp-i18n/branches/1.8/Invasion_from_the_Unknown/po/sv.po 1.8]
+
|ej låst
|[http://svn.berlios.de/viewcvs/*checkout*/wescamp-i18n/trunk/Invasion_from_the_Unknown/po/sv.po 1.9]
+
|[https://raw.github.com/wescamp/Invasion_from_the_Unknown-1.12/master/po/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| ... ||  ||  
 
| ... ||  ||  

Revision as of 06:57, 25 April 2014


English introduction

This is the wiki page of the Swedish translation team. The purpose of this page is the following:

  • Coordinating the effort
  • Keeping track of the translation of certain words, so as to keep the consistency of the translation

We are always looking for more people to help us. Please send an e-mail to the current maintainer (huvudansvarig).

NOTE. This is not the place for discussions — they should be kept in the Translations & Internationalization forum.

Översättningsstatus

Det händer att vi kommit längre med översättningen än vad som syns i de autogenererade tabellerna. Detta sker dels när filer som skickats in för incheckning inte behandlats omedelbart och dels när skillnaden är för liten för att det ska vara värt att skicka in omedelbart. I väntan på nästa uppdatering, återfinns de förändrade filerna på huvudansvariges server. (för närvarande ingen skillnad)

Aktiva översättare

Roll Namn Smeknamn Kontakt
Huvudansvarig Niklas Bolmdahl dacovale wesnoth AT niklas DOT bolmdahl DOT se
Översättare SystemCellar forum PM

Inaktiva översättare

Namn Smeknamn
Henrik Segesten eldacar
Jonathan Sjöblom JonJon
Jonatan Hägglund ElofTurtle
Simon Joelsson Ktuvim
Elias Sevelin aXidal
Ulrika Uddeborg orchid
Andreas Tyrberg avdpos
Gustav Tiger Tigge
Johan Idrén johani
Alexander Kjäll capitol
Kess Vargavind Kess
Leo Danielson Lugo Moll
Stefan Bergström tephlon
Susanna Björverud sanna
wint3r
Åse Petersson tintin

Vem som översätter vad

Textdomän Beskriving Ansvarig Po-länkar
Allmänt
wesnoth Kampen om Wesnoth dacovale 1.12 utv.
wesnoth-lib Allmänt 1.12 utv.
wesnoth-editor Karteditor 1.12 utv.
wesnoth-help Hjälpsidor 1.12 utv.
wesnoth-ai AI 1.12 utv.
wesnoth-units Trupper 1.12 utv.
wesnoth-multiplayer Gruppspel 1.12 utv.
wesnoth-tutorial Träningsspel 1.12 utv.
wesnoth-manpages Manual (man) 1.12 utv.
wesnoth-manual Manual (html) 1.12 utv.
CoC Regler (Code of Conduct) för gruppspels-servern wiki se även
Officiella kampanjer
wesnoth-anl Ett nytt land 1.12 utv.
wesnoth-aoi Orchernas invasion 1.12 utv.
wesnoth-did Mörkret faller 1.12 utv.
wesnoth-dm Delfadors memoarer 1.12 utv.
wesnoth-dw Döda vatten 1.12 utv.
wesnoth-ei Invasionen i öst 1.12 utv.
wesnoth-httt Tronarvingen 1.12 utv.
wesnoth-l Frihet 1.12 utv.
wesnoth-low Legenden om Wesmere 1.12 utv.
wesnoth-nr Nordlandens återfödelse 1.12 utv.
wesnoth-sof Eldspiran 1.12 utv.
wesnoth-sotbe Svartögats son 1.12 utv.
wesnoth-tb Sagan om två bröder 1.12 utv.
wesnoth-thot Thursagans hammare 1.12 utv.
wesnoth-trow Wesnoths uppgång 1.12 utv.
wesnoth-tsg Sydvakten 1.12 utv.
wesnoth-utbs Under de brännande solarna 1.12 utv.
Inofficiella kampanjer
- Invasionen från det Okända ej låst utv.
...

Rapportera felaktigheter

Även om översättningen för en viss domän är på 100 %, så betyder det givetvis inte att den är perfekt. Om du ser något som du tycker är fel, var snäll och rapportera detta! Detta kan göras antingen genom ett inlägg i tråden Översättning av enskilda termer till svenska i forumet eller genom att kontakta den som är ansvarig för den modulen (se ovan). Om ingen ansvarig finns angiven för den modul du är intresserad av, kontakta huvudansvarig. Observera dock att inga ändringar syns i spelet förrän nästa version släppts.