(sk) Jazyk WML

From The Battle for Wesnoth Wiki

(Návod - Tvorba - Jazyk WML)


Jazyk WML (Wesnoth Markup Language) je špeciálny jazyk na programovanie súčastí hry Bitka o Wesnoth. Program v jazyku WML sa skladá zo značiek a vlastností.


Vlastnosti

Vlastnosť má dve časti; kľúč a hodnotu. Kľúč určuje, čo táto vlastnosť popisuje, hodnota označuje poradie, množstvo, názov, alebo niečo také.

gold=100

Takáto vlastnosť (umiestnená na správnom mieste) označuje, že daná strana má na začiatku scenára k dispozícii 100 zlatiek.

V danom prípade je kľúčom slovo "gold" a hodnotou číslo "100". Ako kľúče možno používať iba slová uvedené v návode. Znamienko "=" musí nasledovať hneď za kľúčom, bez medzery. Všetko, čo nasleduje po znamienku "=", je hodnota.

Číselné aj textové hodnoty možno písať priamo; textové hodnoty možno okrem toho uzavrieť do úvodzoviek. Textová hodnota v úvodzovkách môže byť aj viacriadková. Ak pred textovou hodnotou v úvodzovkách použijeme znamienko "_", znamená to, že táto hodnota sa v rôznych jazykoch prekladá (uvedená hodnota zodpovedá americkej angličtine). Znamienko "+" možno použiť na spojenie dvoch textových hodnôt.

type=Fighter
description=Konrad
user_description= _ "Konrad"

Táto skupina vlastností označuje, že daná jednotka je typu "Fighter" (Bojovník), v rámci programu ju budeme označovať slovom "Konrad", a jej názov v americkej angličtine je "Konrad" (ale napríklad v slovenčine je preložený ako "Konrád" s dĺžňom).

Na jednom riadku možno zadať aj viacero vlastností, napríklad takto:

x,y=10,20

Znamená to to isté ako:

x=10
y=20


Značky

Značka je skupina súvisiacich informácií.

[unit]
  type=Elder Mage
  description=Delfador
  user_description= _ "Delfador"
[/unit]

Táto značka popisuje jednotku; na začiatku aj na konci značky je rovnaký text, ale pred koncom je lomka.

Ak sa na začiatku značky použije znamienko "+", pripoja sa uvedené vlastnosti k poslednej značke rovnakého mena. (Ak sa niektoré vlastnosti zhodujú, potom nové vlastnosti prepisujú staré.)

[+unit]
  x,y=10,20
[/unit]

Predchádzajúce dva príklady napísané po sebe urobia to isté, ako keby bolo napísané:

[unit]
  type=Elder Mage
  description=Delfador
  user_description= _ "Delfador"
  x,y=10,20
[/unit]
This page was last edited on 6 August 2012, at 19:58.