Difference between revisions of "VietnameseTranslation"

From The Battle for Wesnoth Wiki
Line 1: Line 1:
== Vietnamese Translation ==
 
 
 
Sau đây là những thông tin cơ bản về bản dịch tiếng Việt của The Battle for Wesnoth.
 
Sau đây là những thông tin cơ bản về bản dịch tiếng Việt của The Battle for Wesnoth.
  

Revision as of 07:56, 11 May 2011

Sau đây là những thông tin cơ bản về bản dịch tiếng Việt của The Battle for Wesnoth.

Đối với người dịch

Một số điều cần lưu ý trong quá trình dịch bất kì gói ngôn ngữ nào:

 • Trong quá trình dịch, nên tham khảo các bản dịch chính thức khác về văn phong dịch.
 • Tên các đơn vị lính phải chính xác với tên các đơn vị lính đã được dịch trong wesnoth-units.
 • Các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc phải viết in ở chữ cái đầu.
 • Tên địa danh có thể dịch ra tiếng Việt, nhưng chú ý giữ tính nhất quán giữa các bản dịch với nhau.
 • Chú ý đến các xưng hô giữ các nhân vật, về tuổi tác, cấp bậc, mối quan hệ (thù, bạn,...).

Đối với người chơi

 • Đối với những người chơi sử dụng bản dịch tiếng Việt trên Windows XP, khi chơi sẽ gặp tình trạng báo lỗi không thể lưu tự động trò chơi ở mỗi lượt, khi lưu thủ công cũng báo lỗi tương tự. Đây là lỗi do bản thân Windows XP nên hiện tại không có cách khắc phục triệt để. Nếu muốn lưu trò chơi xin hãy lưu thủ công và khi lưu hãy xóa tên tập tin lưu cũ đi thay bằng một cái tên khác không dấu, VD: Luu 001.
 • Mọi ý kiến đóng góp về bản dịch xin hãy gửi tới cho Huỳnh Yên Lộc (hhyloc) tại nightgaunt13@gmail.com

Bảng công trạng

Người dịch hiện tại:

 • Huỳnh Yên Lộc (hhyloc) [1]
 • Lê Ngọc Nguyên Chính (vista_sidebar)
 • Phạm Thị Yến (anneke) [2]
 • Phạm Văn Điệp [3]
 • Phạm Hoàng Duy

Người dịch đầu tiên:

 • Phạm Thành Nam

Tham khảo thêm