Difference between revisions of "VietnameseTranslation"

From The Battle for Wesnoth Wiki
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
 
* Tên các đơn vị lính phải chính xác với tên các đơn vị lính đã được dịch trong wesnoth-units.
 
* Tên các đơn vị lính phải chính xác với tên các đơn vị lính đã được dịch trong wesnoth-units.
 
* Các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc phải viết in ở chữ cái đầu.
 
* Các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc phải viết in ở chữ cái đầu.
* Tên địa danh có thể dịch ra tiếng Việt, nhưng chú ý giữ tính nhất quán giữa các bản dịch với nhau.
+
* Tên địa danh dịch ra tiếng Việt, nhưng chú ý giữ tính nhất quán giữa các bản dịch với nhau.
 
* Chú ý đến các xưng hô giữ các nhân vật, về tuổi tác, cấp bậc, mối quan hệ (thù, bạn,...).
 
* Chú ý đến các xưng hô giữ các nhân vật, về tuổi tác, cấp bậc, mối quan hệ (thù, bạn,...).
  
 
== Danh sách tên gọi ==
 
== Danh sách tên gọi ==
Sau đây là những tên gọi chính thức dùng cho mục đích tham khảo trong quá trình dịch, đảm bảo cho sự nhất quán giữa những bản dịch với nhau.
+
Tham khảo các bản dịch chính thức khác.
 
 
==== Địa danh ====
 
(cần cập nhật)
 
  
 
== Đối với người chơi ==
 
== Đối với người chơi ==
* Đối với những người chơi sử dụng bản dịch tiếng Việt trên Windows XP, khi chơi sẽ gặp tình trạng báo lỗi không thể lưu tự động trò chơi ở mỗi lượt, khi lưu thủ công cũng báo lỗi tương tự. Đây là lỗi do bản thân Windows XP nên hiện tại không có cách khắc phục triệt để. Nếu muốn lưu trò chơi xin hãy lưu thủ công và khi lưu hãy xóa tên tập tin lưu cũ đi thay bằng một cái tên khác không dấu, VD: Luu 001.
+
* Đối với những người chơi sử dụng bản dịch tiếng Việt trên Windows (đã thử nghiệm trên Windows XP), khi chơi sẽ gặp tình trạng báo lỗi không thể lưu tự động trò chơi ở mỗi lượt, khi lưu thủ công cũng báo lỗi tương tự. Đây là lỗi do bản thân Windows nên hiện tại không có cách khắc phục triệt để.
* Ngoài ra, mình cũng khuyến khích mọi người chuyển sang dùng Ubuntu hay các bản Linux (Arch Linux, Fedora, Open Suse, ...) khác để chơi, như vậy sẽ không bị mắc lỗi trên
+
* Cách khắc phục tạm thời: Trước hết phải tắt chức năng lưu tự động (autosave), trong một màn chơi bất kỳ, đánh ''':nosaves''' rồi nhấn Enter. Nếu muốn lưu trò chơi xin hãy lưu thủ công và khi lưu hãy xóa tên tập tin lưu cũ đi thay bằng một cái tên khác không dấu, VD: Luu 001.
* Mọi ý kiến đóng góp về bản dịch xin hãy gửi tới cho Huỳnh Yên Lộc (hhyloc) tại địa chỉ email [mailto:nightgaunt13ATgmailDOTcom] hoặc đăng bài tại [http://forums.wesnoth.org/viewtopic.php?f=7&t=29962 đây]
+
* Ngoài ra, mình cũng khuyến khích mọi người chuyển sang dùng Ubuntu hay các bản Linux khác (Debian, Arch Linux, Fedora, OpenSuse, ...) để chơi, như vậy sẽ không bị mắc lỗi trên.
 +
* Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc về bản dịch xin hãy gửi tới cho Huỳnh Yên Lộc (hhyloc) tại địa chỉ email [mailto:nightgaunt13ATgmailDOTcom] hoặc đăng bài tại [http://forums.wesnoth.org/viewtopic.php?f=7&t=29962 đây]
  
 
== Bảng công trạng ==
 
== Bảng công trạng ==
Line 37: Line 35:
 
* [http://www.wesnoth.org/gettext/index.lang.php?version=branch&package=&lang=vi Translation Statistics (stable)]
 
* [http://www.wesnoth.org/gettext/index.lang.php?version=branch&package=&lang=vi Translation Statistics (stable)]
 
* [http://www.wesnoth.org/gettext/index.lang.php?lang=vi&version=trunk Translation Statistics (trunk)]
 
* [http://www.wesnoth.org/gettext/index.lang.php?lang=vi&version=trunk Translation Statistics (trunk)]
 +
* [http://wiki.wesnoth.org/TextdomainStatus Textdomain Status ]
 +
* [http://forums.wesnoth.org/viewtopic.php?f=7&t=29962 Vietnamese Translation topic]
 +
* [http://wiki.wesnoth.org/MP_CodeOfConduct/vi Code of Conduct (Vietnamese version)]
  
  
 
[[Category:Translations]]
 
[[Category:Translations]]

Latest revision as of 12:48, 12 August 2011

Sau đây là những thông tin cơ bản và một số lưu ý về bản dịch tiếng Việt của The Battle for Wesnoth.

Đối với người dịch

Một số điều cần lưu ý trong quá trình dịch bất kì gói ngôn ngữ nào:

 • Trong quá trình dịch, nên tham khảo các bản dịch chính thức khác về văn phong dịch.
 • Tên các đơn vị lính phải chính xác với tên các đơn vị lính đã được dịch trong wesnoth-units.
 • Các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc phải viết in ở chữ cái đầu.
 • Tên địa danh dịch ra tiếng Việt, nhưng chú ý giữ tính nhất quán giữa các bản dịch với nhau.
 • Chú ý đến các xưng hô giữ các nhân vật, về tuổi tác, cấp bậc, mối quan hệ (thù, bạn,...).

Danh sách tên gọi

Tham khảo các bản dịch chính thức khác.

Đối với người chơi

 • Đối với những người chơi sử dụng bản dịch tiếng Việt trên Windows (đã thử nghiệm trên Windows XP), khi chơi sẽ gặp tình trạng báo lỗi không thể lưu tự động trò chơi ở mỗi lượt, khi lưu thủ công cũng báo lỗi tương tự. Đây là lỗi do bản thân Windows nên hiện tại không có cách khắc phục triệt để.
 • Cách khắc phục tạm thời: Trước hết phải tắt chức năng lưu tự động (autosave), trong một màn chơi bất kỳ, đánh :nosaves rồi nhấn Enter. Nếu muốn lưu trò chơi xin hãy lưu thủ công và khi lưu hãy xóa tên tập tin lưu cũ đi và thay bằng một cái tên khác không dấu, VD: Luu 001.
 • Ngoài ra, mình cũng khuyến khích mọi người chuyển sang dùng Ubuntu hay các bản Linux khác (Debian, Arch Linux, Fedora, OpenSuse, ...) để chơi, như vậy sẽ không bị mắc lỗi trên.
 • Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc về bản dịch xin hãy gửi tới cho Huỳnh Yên Lộc (hhyloc) tại địa chỉ email [1] hoặc đăng bài tại đây

Bảng công trạng

Người dịch hiện tại:

 • Huỳnh Yên Lộc (hhyloc) [2]
 • Lê Ngọc Nguyên Chính (vista_sidebar)
 • Phạm Thị Yến (anneke) [3]
 • Phạm Văn Điệp [4]
 • Phạm Hoàng Duy

Người dịch đầu tiên:

 • Phạm Thành Nam

Tham khảo thêm

This page was last edited on 12 August 2011, at 12:48.