TurkishDictionary

From The Battle for Wesnoth Wiki
Revision as of 10:43, 7 March 2019 by Arsivnet (talk | contribs) (Türkçe Sözlük)

Türkçe Sözlük

Battle for Wesnoth'da 1.4.x sürümlerinde çok kullanılan kelimeler ve tercümeleri.

1.2.x sürümlerinde bazı terimler hiç yoktur; bazıları ise farklı karşılıklarla kullanılmış olabilir. Bu sözlük 1.4.x sürümleri içindir. Bu karşılıklar po dosyalarından, Microsoft'un teknik sözlüğünden, ve Tureng İngilizce-Türkçe sözlükten alıntılanmıştır. Çeviride tutarlılığı sağlamak için çeviri yaparken bu sözlüğe sık sık başvurun ve eklemeyi unuttuğumuz şeyleri bildirin.

 • Teknik terimler:
 ** Depricate: Kullanımdan çıkarma
 ** Modification: Tadil
 ** Add-on: Eklenti
 ** Seed: Mebde
 ** Core: Çekirdek
 ** Debug: Hata ayıklama
 ** query: Sorgu
 ** mirror: aksetmek
 ** sync: eşzamanlama
 ** string: dize
 ** mod: kip
 • Özel isimler:
 ** Li'sar = Lisar
 ** Asheviere = Aşiver
 • ranged = menzilli
 • melee = yakın dövüş
 • terrain = arazi
 • recruit = askere alma
 • recall = çağırma
 • heal = iyileştirme
 • cure = tedavi etme
 • regenerate = yenileme
 • Hitpoints = can
 • HP = YP (Yaşam Puanı)
 • XP = TP (Tecrübe Puanı)
 • combat = dövüş
 • hit = isabet
 • damage = hasar
 • village = köy
 • move = ilerleme, hareket etme
 • zone of control = etki alanı
 • income = gelir
 • upkeep = gider
 • level = seviye
 • experience = tecrübe
 • advance = terfi
 • bonus = ödül
 • multiplayer = çok oyunculu
 • network= ağ
 • campaign= seferberlik
 • scenario = senaryo
 • hotseat = yerel oyun
 • create = yapma
 • observe = izleme
 • save = kaydetme
 • load = yükleme
 • random = rastgele
 • ally = müttefik, ittifak
 • friend = dost
 • Time of Day = Günün saati
 ** dawn = şafak
 ** day (morning) = sabah
 ** day (afternoon) = öğle
 ** dusk = akşam
 ** night (first watch) = gece
 ** night (second watch)= sabaha karşı
 • Damage types = Hasar türleri
 ** Blade = Kesme
 ** Pierce = Delme
 ** Impact = Darbe
 ** Fire = Ateş
 ** Cold = Soğuk
 ** Holy = Kutsal
 ** Arcane = Gizemli
 • Alignment= Yönelim
 ** Lawful = Adil
 ** Neutral = Tarafsız
 ** Chaotic = Kaypak
 ** Liminal = intikalî
 • Traits = Mizaçlar
 ** Fearless = Korkusuz
 ** Intelligent = Zeki, Akıllı
 ** Resilient = Dayanıklı
 ** Strong = Güçlü
 ** Quick = Hızlı
 ** Dextrous = Becerikli, Maharetli
 ** Healthy = Sağlıklı
 ** Loyal = Sadık
 • Abilities = Yetenekler
 ** Skirmiser = Avcı
 ** Illuminates= Aydınlatır
 ** Feeding  = Beslenme
 ** Submerge  = Dalış
 ** Consealment= Gizlenir
 ** Teleport  = Işınlanma
 ** Cures   = Tedavi eder
 ** Regenerates= İyileşir
 ** Nightstalk = Karabasan
 ** Leadership = Önderlik
 ** Ambush   = Pusu
 ** Steadfast = Sarsılmaz
 ** Heals   = İyileştirir
 • Weapon Specials = Silah Özellikleri
 ** Berserk  = Cinnet
 ** Backstab  = Destekli
 ** First Strike = İlk vuruş
 ** Swarm   = Üşüşme
 ** Marksman  = Nişancı
 ** Magical  = Sihirli
 ** Charge   = Taaruz
 ** Drains   = Sömürür
 ** Stone   = Taşlaştırır
 ** Plague   = Veba
 ** Slow    = Yavaşlatır
 ** Poison   = Zehirler
 • Terrain = Arazi
 ** Impassable Mountain = Aşılmaz Dağ
 ** Illuminated Cave = Aydınlık Mağara
 ** Swamp = Bataklık
 ** Savanna = Bozkır
 ** Ice = Buz
 ** Grassland = Çayırlık
 ** Desert = Çöl
 ** Mountains = Dağlar
 ** Deep Water = Derin Su
 ** Castle = Kale
 ** Chasm = Kanyon
 ** Snow = Kar
 ** Bridge = Köprü
 ** Village = Köy
 ** Sand = Kum
 ** Lava = Lav
 ** Cave = Mağara
 ** Cave Wall = Mağara Duvarı
 ** Mushroom Grove = Mantar Korusu
 ** Forest = Orman
 ** River Fort = Sığ Geçit
 ** Shallow Water = Sığ Su
 ** SubMerged Village = Sualtı Köyü
 ** Rockbound Cave = Taşlık Mağara
 ** Hills = Tepeler
 ** Road = Yol
 • Factions = Taraflar
 ** Loyalist = Sadık
 ** Rebels = Asiler, İsyancılar
 ** Northerners = Kuzeyliler
 ** Undead = Yarı Ölüler
 ** Knalgan Alliance = Kanalga İttifakı
 ** Drakes = Ejderler
 ** Khalifate = Hilafet
 • Wose = Ağaç
 ** Wose = Ağaç
 ** Ancient Wose = Antik Ağaç
 ** Elder Wose = Yaşlı ağaç
 • Dwarf = Cüce
 ** Dwarvish Steelclad = Cüce Çelik Zırhlı
 ** Dwarvish Dragonguard = Cüce Ejder Muhafızı
 ** Dwarvish Thunderguard = Cüce Gümbürtücü
 ** Dwarvish Thunderer = Cüce Gürleyici
 ** Dwarvish Lord = Cüce Lord
 ** Dwarvish Guardsman = Cüce Muhafız
 ** Dwarvish Sentinel = Cüce Nöbetçi
 ** Dwarvish Runemaster = Cüce Oyma Ustası
 ** Dwarvish Fighter = Cüce Savaşçı
 ** Dwarvish Stalwart = Cüce Toraman
 ** Dwarvish Berserker = Çılgın Cüce
 ** Dwarvish Ulfserker = Deli Cüce
 ** Gryphon Rider = Grifin Binici
 ** Gryphon Master = Grifin Süvari
 • Drake = Ejder
 ** Drake Flare = Alev Saçan Ejder
 ** Fire Drake = Ateş Ejderi
 ** Drake Flameheart = Ateş Yürekli Ejder
 ** Inferno Drake = Cehennem Ejderi
 ** Drake Clasher = Çarpışan Ejder
 ** Drake Fighter = Döğüşçü Ejder
 ** Drake Warden = Ejder Muhafız
 ** Drake Gladiator = Gladyatör Ejder
 ** Sky Drake = Gök Ejderi
 ** Drake Enforcer = İnfazcı Ejder
 ** Hurricane Drake = Kasırga Ejderi
 ** Drake Blademaster = Kılıç Ustası Ejder
 ** Armageddon Drake = Kıyamet Ejderi
 ** Drake Glider = Planörcü Ejder
 ** Drake Warrior = Savaşçı Ejder
 ** Drake Slasher = Teberci Ejder
 ** Drake Burner = Yakıcı Ejder
 • Elf = Elf
 ** Elvish Outrider = Elf Akıncı
 ** Elvish Lord = Elf Beyi
 ** Elvish Rider = Elf Binici
 ** Elvish Enchantress = Elf Büyücü Hanım
 ** Elvish Sorceress = Elf Büyücü Kız
 ** Elvish Sylph = Elf Gök Perisi
 ** Elvish Scout = Elf Gözcü
 ** Elvish Lady = Elf Hanımefendisi
 ** Elvish Avenger = Elf İntikamcı
 ** Elvish Hero = Elf Kahraman
 ** Elvish Sharpshooter = Elf Keskin Nişancı
 ** Elvish High Lord = Elf Beylerbeyi
 ** Elvish Marshal = Elf Mareşali
 ** Elvish Marksman = Elf Nişancı
 ** Elvish Archer = Elf Okçu
 ** Elvish Ranger = Elf Orman Savaşçısı
 ** Elvish Druid = Elf Rahip
 ** Elvish Fighter = Elf Savasçı
 ** Elvish Shaman = Elf Şaman
 ** Elvish Champion = Elf Şampiyon
 ** Elvish Shyde = Elf Yer Perisi
 ** Elvish Captain = Elf Yüzbaşı
 • Goblin = Goblin
 ** Direwolf Rider = Dev Kurt Sürücü
 ** Goblin Impaler = Goblin Kazıkçı
 ** Goblin Rouser = Goblin Kışkırtıcı
 ** Goblin Spearman = Goblin Mızrakçı
 ** Goblin Knight = Goblin Şövalye
 ** Goblin Pillager = Goblin Yağmacı
 ** Wolf Rider = Kurt Binici
 • Gryphon = Grifin
 • Human = İnsan
 ** Heavy Infantryman = Ağır Piyade
 ** Dragoon = Ağır Süvari
 ** White Mage = Ak Büyücü
 ** Huntsman = Avcı
 ** Arch Mage = Baş Büyücü
 ** Horseman = Binici
 ** Mage = Büyücü
 ** Great Mage = Büyük Büyücü
 ** Grand Marshal = Büyük Mareşal
 ** Grand Knight= Büyük Şövalye
 ** Master Bowman = Büyük Yaycı
 ** Thug = Cani
 ** Cavalier = Centilmen
 ** Javelineer = Ciritçi
 ** Ruffian = Çapulcu
 ** Sergeant = Çavuş
 ** Iron Mauler = Demir Balyoz
 ** Rogue = Dolandırıcı
 ** Duelist = Düellocu
 ** Fencer = Eskirimci
 ** Outlaw = Eşkiya
 ** General = General
 ** Silver Mage = Gümüş Büyücü
 ** Bandit= Haydut
 ** Thief = Hırsız
 ** Mage of Light = Işık Büyücüsü
 ** Poacher = Kaçak Avcı
 ** Footpad = Kapkaççı
 ** Dark Sorcerer = Kara Sihirbaz
 ** Dark Adept = Kara Üstat
 ** Pikeman = Kargıcı
 ** Red Mage = Kızıl Büyücü
 ** Peasant = Köylü
 ** Royal Guard = Kraliyet Muhafızı
 ** Paladin = Kutsal Şövalye
 ** Spearman = Mızrakçı
 ** Lancer = Mızraklı Şövalye
 ** Necromancer = Nekromantik
 ** Bowman = Okçu
 ** Woodsman = Ormancı
 ** Fugitive = Serseri
 ** Swordsman = Silahşör
 ** Highwayman = Soyguncu
 ** Assassin = Suikastçi
 ** Cavalryman = Süvari
 ** Knight = Şövalye
 ** Halbardier = Teberci
 ** Lieutenant = Teğmen
 ** Trapper = Tuzakçı
 ** Master at Arms = Usta Eskrimci
 ** Longbowman = Uzun Yaycı
 ** Shock Trooper = Vurucu Tim
 ** Ranger = İzsürücü
 ** Elder Mage = Yaşlı Büyücü
 ** mounted fighter = atlı savaşçı
 ** mounted warrior = atlı cengaver
 ** horse lord = at stası
 ** noble youth = asil gençlik
 ** noble fighter = asil savaşçı
 ** noble commander = asil komutan
 ** noble lord = asil lord
 ** outlaw princess = kaçak prenses
 ** outlaw queen = kaçak kraliçe
 ** princess = prenses
 ** battle princess = savaşçı prenses
 ** wall guard = kale muhafızı
 ** warrior king = cengaver kral
 ** youth = gençlik
 ** fighter = savaşçı
 ** commander = komutan
 ** lord = lord
 ** cleric = ruhban
 ** stalker = izci
 ** corsair = korsan
 • Mechanical = Mekanik
 ** Galleon = Kalyon
 ** Pirate Galleon = Korsan Kalyonu
 ** Boat = Tekne
 ** Transport Galleon = Yük Kalyonu
 • Naga = Naga
 ** Naga Warrior = Naga Cengaver
 ** Naga Fighter = Naga Savaşçı
 ** Naga Myrmidon = Naga Yardakçı
 • Orc = Ork
 ** Orcish Warrior = Ork Cengaveri
 ** Orcish Slurbow = Ork Çifte Yaycısı
 ** Orcish Ruler = Ork Hükümdarı
 ** Orcish Grunt = Ork Izbandudu
 ** Orcish Sovereign = Ork İmparatoru
 ** Orcish Slayer = Ork Katil
 ** Orcish Leader = Ork Başı
 ** Orcish Archer = Ork Okçusu
 ** Orcish Warlord = Ork Savaş Lordu
 ** Orcish Assasin = Ork Suikastçisi
 ** Orcish Crossbowman = Ork Tatar Yaycısı
 ** novice orcish shaman = toy ork şaman
 ** old orcish shaman = yaşlı ork şaman
 ** orcish shaman = ork şaman
 ** sea orc = deniz orku
 • Merman = Su adamı
 ** Merman Netcaster = Ağ Atan Su Adamı
 ** Merman Hunter = Avcı Su Adamı
 ** Merman Warrior = Cengaver Su Adamı
 ** Merman Javelineer = Ciritçi Su Adamı
 ** Merman Triton = Çatalcı Su Adamı
 ** Mermaid Enchantress = Denizkızı Büyücü
 ** Mermaid Diviner = Denizkızı Kahin
 ** Mermaid Siren = Deniz Perisi
 ** Merman Entangler = Dolaştırıcı Su Adamı
 ** Merman Spearman = Mızrakçı Su Adamı
 ** Merman Hoplite = Piyade Su Adamı
 ** Mermaid Priestess = Rahibe Denizkızı
 ** Merman Fighter = Savaşçı Su Adamı
 ** Mermaid Initiate = Usta Denizkızı
 • Saurian = Sürüngen
 ** Saurian Skirmisher = Sürüngen Avcı
 ** Saurian Oracle = Sürüngen Falcı
 ** Saurian Soothsayer = Sürüngen Kahin
 ** Saurian Flanker = Sürüngen Kuşatmacı
 ** Saurian Augur = Sürüngen Müneccim
 ** Saurian Ambusher = Sürüngen Pusucu
 • Ogre = Tepegöz
 ** Young Ogre = Genç Tepegöz
 ** Ogre = Tepegöz
 • Troll = Trol
 ** Great Troll = Büyük Trol
 ** Troll = Trol
 ** Troll Warrior = Trol Cengaveri
 ** Troll Hero = Trol Kahramanı
 ** Troll Rocklobber = Trol Taş Atıcı
 ** Troll Whelp = Trol Yavrusu
 • Bat = Yarasa
 ** Vampire Bat = Vampir Yarasa
 ** Blood Bat = Kan Yarasası
 • Monster = Yaratık
 ** Cuttle Fish = Ahtapot
 ** Fire Dragon = Ateş Ejderhası
 ** Mudcrawler = Çamurca
 ** Sea Serpent = Deniz Yılanı
 ** Tentacle of the Deep = Derinden Gelen Dokunaç
 ** Giant Scorpion = Dev Akrep
 ** Giant Mudcrawler = Dev Çamurca
 ** Giant Spider = Dev Örümcek
 ** Wolf = Kurt
 ** Yeti = Yeti
 • Undead = Yarı ölü
 ** Ancient Lich = Antik Ölü Büyücü
 ** Chocobone = Atlı İskelet
 ** Shadow = Gölge
 ** Ghoul = Gulyabani
 ** Ghost = Hayalet
 ** Draug = Hayalet Asker
 ** Spectre = Hortlak
 ** Skeleton = İskelet
 ** Skeletal Dragon = İskelet Ejderha
 ** Skeleton Archer = İskelet Okçu
 ** Bone Shooter = Kemik Atıcı
 ** Banebow = Kemikyay
 ** Necrophage = Leş Yiyen
 ** Nightgaunt = Nahif Hayalet
 ** Wraith = Öcü
 ** Revenant = Ölü Asker
 ** Lich = Umacı
 ** Deathblade = Ölüm Kılıcı
 ** Death Knight = Ölüm Şövalyesi
 ** Soulless = Ruhsuz
 ** Walking Corpse = Yürüyen Ceset
 ** dark spirit = kara tılsım
 ** soul shooter = ruh atıcı
 ** vampire lady = vampir leydi
 ** dark queen = kara kraliçe
 ** deathmaster = ölüm ustası
 ** demilich = yarı umacı
 ** dread lich = sömüren umacı
 ** initiate = usta
 • Unspecified = Belirsiz
 ** fireball = ateş topu
 ** watch tower = gözetleme kulesi
 ** lizard = kertenkele
 ** cockatrice = şahmeran
 • Weapon = Silah
 ** mace = gürz
 ** dagger = hançer

Linkler