Difference between revisions of "TurkishDictionary"

From The Battle for Wesnoth Wiki
(Türkçe Sözlük)
Line 3: Line 3:
 
Battle for Wesnoth'da 1.4.x sürümlerinde çok kullanılan kelimeler ve tercümeleri.  
 
Battle for Wesnoth'da 1.4.x sürümlerinde çok kullanılan kelimeler ve tercümeleri.  
  
1.2.x sürümlerinde bazı terimler hiç yoktur; bazıları ise farklı karşılıklarla kullanılmış olabilir. Bu sözlük 1.4.x sürümleri içindir. Bu karşılıklar po dosyalarından, Microsoft'un teknik sözlüğünden, ve Tureng İngilizce-Türkçe sözlükten alıntılanmıştır. Çeviride tutarlılığı sağlamak için çeviri yaparken bu sözlüğe sık sık başvurun ve eklemeyi unuttuğumuz şeyleri bildirin.
+
1.2.x sürümlerinde bazı terimler hiç yoktur; bazıları ise farklı karşılıklarla kullanılmış olabilir. Bu sözlük 1.4.x sürümleri içindir. Bu karşılıklar po dosyalarından, internetteki çeşitli sözlüklerden alıntılanmıştır. Çeviride tutarlılığı sağlamak için çeviri yaparken bu sözlüğe sık sık başvurun ve eklemeyi unuttuğumuz şeyleri bildirin.
  
 
* Teknik terimler:
 
* Teknik terimler:
   ** Depricate: Kullanımdan çıkarma
+
   ** Deprecate: Kullanımdan çıkarma
   ** Modification: Tadil
+
   ** Modification: Değişiklik
 
   ** Add-on: Eklenti
 
   ** Add-on: Eklenti
   ** Seed: Mebde
+
   ** Seed: Tohum
 
   ** Core: Çekirdek
 
   ** Core: Çekirdek
 
   ** Debug: Hata ayıklama
 
   ** Debug: Hata ayıklama
 
   ** query: Sorgu
 
   ** query: Sorgu
   ** mirror: aksetmek
+
   ** mirror: yansıtmak
 
   ** sync: eşzamanlama
 
   ** sync: eşzamanlama
 
   ** string: dize
 
   ** string: dize
Line 27: Line 27:
 
* recruit = askere alma
 
* recruit = askere alma
 
* recall = çağırma
 
* recall = çağırma
* heal = iyileştirme
+
* heal = sağaltım
* cure = tedavi etme
+
* cure = ilaç verme
 
* regenerate = yenileme
 
* regenerate = yenileme
 
* Hitpoints = can
 
* Hitpoints = can
Line 113: Line 113:
 
   ** Marksman  = Nişancı
 
   ** Marksman  = Nişancı
 
   ** Magical    = Sihirli
 
   ** Magical    = Sihirli
   ** Charge    = Taaruz
+
   ** Charge    = Taarruz
 
   ** Drains    = Sömürür
 
   ** Drains    = Sömürür
 
   ** Stone      = Taşlaştırır
 
   ** Stone      = Taşlaştırır

Revision as of 02:38, 31 March 2019

Türkçe Sözlük

Battle for Wesnoth'da 1.4.x sürümlerinde çok kullanılan kelimeler ve tercümeleri.

1.2.x sürümlerinde bazı terimler hiç yoktur; bazıları ise farklı karşılıklarla kullanılmış olabilir. Bu sözlük 1.4.x sürümleri içindir. Bu karşılıklar po dosyalarından, internetteki çeşitli sözlüklerden alıntılanmıştır. Çeviride tutarlılığı sağlamak için çeviri yaparken bu sözlüğe sık sık başvurun ve eklemeyi unuttuğumuz şeyleri bildirin.

 • Teknik terimler:
 ** Deprecate: Kullanımdan çıkarma
 ** Modification: Değişiklik
 ** Add-on: Eklenti
 ** Seed: Tohum
 ** Core: Çekirdek
 ** Debug: Hata ayıklama
 ** query: Sorgu
 ** mirror: yansıtmak
 ** sync: eşzamanlama
 ** string: dize
 ** mod: kip
 • Özel isimler:
 ** Li'sar = Lisar
 ** Asheviere = Aşiver
 • ranged = menzilli
 • melee = yakın dövüş
 • terrain = arazi
 • recruit = askere alma
 • recall = çağırma
 • heal = sağaltım
 • cure = ilaç verme
 • regenerate = yenileme
 • Hitpoints = can
 • HP = YP (Yaşam Puanı)
 • XP = TP (Tecrübe Puanı)
 • combat = dövüş
 • hit = isabet
 • damage = hasar
 • village = köy
 • move = ilerleme, hareket etme
 • zone of control = etki alanı
 • income = gelir
 • upkeep = gider
 • level = seviye
 • experience = tecrübe
 • advance = terfi
 • bonus = ödül
 • multiplayer = çok oyunculu
 • network= ağ
 • campaign= seferberlik
 • scenario = senaryo
 • hotseat = yerel oyun
 • create = yapma
 • observe = izleme
 • save = kaydetme
 • load = yükleme
 • random = rastgele
 • ally = müttefik, ittifak
 • friend = dost
 • Time of Day = Günün saati
 ** dawn = şafak
 ** day (morning) = sabah
 ** day (afternoon) = öğle
 ** dusk = akşam
 ** night (first watch) = gece
 ** night (second watch)= sabaha karşı
 • Damage types = Hasar türleri
 ** Blade = Kesme
 ** Pierce = Delme
 ** Impact = Darbe
 ** Fire = Ateş
 ** Cold = Soğuk
 ** Holy = Kutsal
 ** Arcane = Gizemli
 • Alignment= Yönelim
 ** Lawful = Adil
 ** Neutral = Tarafsız
 ** Chaotic = Kaypak
 ** Liminal = intikalî
 • Traits = Mizaçlar
 ** Fearless = Korkusuz
 ** Intelligent = Zeki, Akıllı
 ** Resilient = Dayanıklı
 ** Strong = Güçlü
 ** Quick = Hızlı
 ** Dextrous = Becerikli, Maharetli
 ** Healthy = Sağlıklı
 ** Loyal = Sadık
 • Abilities = Yetenekler
 ** Skirmiser = Avcı
 ** Illuminates= Aydınlatır
 ** Feeding  = Beslenme
 ** Submerge  = Dalış
 ** Consealment= Gizlenir
 ** Teleport  = Işınlanma
 ** Cures   = Tedavi eder
 ** Regenerates= İyileşir
 ** Nightstalk = Karabasan
 ** Leadership = Önderlik
 ** Ambush   = Pusu
 ** Steadfast = Sarsılmaz
 ** Heals   = İyileştirir
 • Weapon Specials = Silah Özellikleri
 ** Berserk  = Cinnet
 ** Backstab  = Destekli
 ** First Strike = İlk vuruş
 ** Swarm   = Üşüşme
 ** Marksman  = Nişancı
 ** Magical  = Sihirli
 ** Charge   = Taarruz
 ** Drains   = Sömürür
 ** Stone   = Taşlaştırır
 ** Plague   = Veba
 ** Slow    = Yavaşlatır
 ** Poison   = Zehirler
 • Terrain = Arazi
 ** Impassable Mountain = Aşılmaz Dağ
 ** Illuminated Cave = Aydınlık Mağara
 ** Swamp = Bataklık
 ** Savanna = Bozkır
 ** Ice = Buz
 ** Grassland = Çayırlık
 ** Desert = Çöl
 ** Mountains = Dağlar
 ** Deep Water = Derin Su
 ** Castle = Kale
 ** Chasm = Kanyon
 ** Snow = Kar
 ** Bridge = Köprü
 ** Village = Köy
 ** Sand = Kum
 ** Lava = Lav
 ** Cave = Mağara
 ** Cave Wall = Mağara Duvarı
 ** Mushroom Grove = Mantar Korusu
 ** Forest = Orman
 ** River Fort = Sığ Geçit
 ** Shallow Water = Sığ Su
 ** SubMerged Village = Sualtı Köyü
 ** Rockbound Cave = Taşlık Mağara
 ** Hills = Tepeler
 ** Road = Yol
 • Factions = Taraflar
 ** Loyalist = Sadık
 ** Rebels = Asiler, İsyancılar
 ** Northerners = Kuzeyliler
 ** Undead = Yarı Ölüler
 ** Knalgan Alliance = Kanalga İttifakı
 ** Drakes = Ejderler
 ** Khalifate = Hilafet
 • Wose = Ağaç
 ** Wose = Ağaç
 ** Ancient Wose = Antik Ağaç
 ** Elder Wose = Yaşlı ağaç
 • Dwarf = Cüce
 ** Dwarvish Steelclad = Cüce Çelik Zırhlı
 ** Dwarvish Dragonguard = Cüce Ejder Muhafızı
 ** Dwarvish Thunderguard = Cüce Gümbürtücü
 ** Dwarvish Thunderer = Cüce Gürleyici
 ** Dwarvish Lord = Cüce Lord
 ** Dwarvish Guardsman = Cüce Muhafız
 ** Dwarvish Sentinel = Cüce Nöbetçi
 ** Dwarvish Runemaster = Cüce Oyma Ustası
 ** Dwarvish Fighter = Cüce Savaşçı
 ** Dwarvish Stalwart = Cüce Toraman
 ** Dwarvish Berserker = Çılgın Cüce
 ** Dwarvish Ulfserker = Deli Cüce
 ** Gryphon Rider = Grifin Binici
 ** Gryphon Master = Grifin Süvari
 • Drake = Ejder
 ** Drake Flare = Alev Saçan Ejder
 ** Fire Drake = Ateş Ejderi
 ** Drake Flameheart = Ateş Yürekli Ejder
 ** Inferno Drake = Cehennem Ejderi
 ** Drake Clasher = Çarpışan Ejder
 ** Drake Fighter = Döğüşçü Ejder
 ** Drake Warden = Ejder Muhafız
 ** Drake Gladiator = Gladyatör Ejder
 ** Sky Drake = Gök Ejderi
 ** Drake Enforcer = İnfazcı Ejder
 ** Hurricane Drake = Kasırga Ejderi
 ** Drake Blademaster = Kılıç Ustası Ejder
 ** Armageddon Drake = Kıyamet Ejderi
 ** Drake Glider = Planörcü Ejder
 ** Drake Warrior = Savaşçı Ejder
 ** Drake Slasher = Teberci Ejder
 ** Drake Burner = Yakıcı Ejder
 • Elf = Elf
 ** Elvish Outrider = Elf Akıncı
 ** Elvish Lord = Elf Beyi
 ** Elvish Rider = Elf Binici
 ** Elvish Enchantress = Elf Büyücü Hanım
 ** Elvish Sorceress = Elf Büyücü Kız
 ** Elvish Sylph = Elf Gök Perisi
 ** Elvish Scout = Elf Gözcü
 ** Elvish Lady = Elf Hanımefendisi
 ** Elvish Avenger = Elf İntikamcı
 ** Elvish Hero = Elf Kahraman
 ** Elvish Sharpshooter = Elf Keskin Nişancı
 ** Elvish High Lord = Elf Beylerbeyi
 ** Elvish Marshal = Elf Mareşali
 ** Elvish Marksman = Elf Nişancı
 ** Elvish Archer = Elf Okçu
 ** Elvish Ranger = Elf Orman Savaşçısı
 ** Elvish Druid = Elf Rahip
 ** Elvish Fighter = Elf Savasçı
 ** Elvish Shaman = Elf Şaman
 ** Elvish Champion = Elf Şampiyon
 ** Elvish Shyde = Elf Yer Perisi
 ** Elvish Captain = Elf Yüzbaşı
 • Goblin = Goblin
 ** Direwolf Rider = Dev Kurt Sürücü
 ** Goblin Impaler = Goblin Kazıkçı
 ** Goblin Rouser = Goblin Kışkırtıcı
 ** Goblin Spearman = Goblin Mızrakçı
 ** Goblin Knight = Goblin Şövalye
 ** Goblin Pillager = Goblin Yağmacı
 ** Wolf Rider = Kurt Binici
 • Gryphon = Grifin
 • Human = İnsan
 ** Heavy Infantryman = Ağır Piyade
 ** Dragoon = Ağır Süvari
 ** White Mage = Ak Büyücü
 ** Huntsman = Avcı
 ** Arch Mage = Baş Büyücü
 ** Horseman = Binici
 ** Mage = Büyücü
 ** Great Mage = Büyük Büyücü
 ** Grand Marshal = Büyük Mareşal
 ** Grand Knight= Büyük Şövalye
 ** Master Bowman = Büyük Yaycı
 ** Thug = Cani
 ** Cavalier = Centilmen
 ** Javelineer = Ciritçi
 ** Ruffian = Çapulcu
 ** Sergeant = Çavuş
 ** Iron Mauler = Demir Balyoz
 ** Rogue = Dolandırıcı
 ** Duelist = Düellocu
 ** Fencer = Eskirimci
 ** Outlaw = Eşkiya
 ** General = General
 ** Silver Mage = Gümüş Büyücü
 ** Bandit= Haydut
 ** Thief = Hırsız
 ** Mage of Light = Işık Büyücüsü
 ** Poacher = Kaçak Avcı
 ** Footpad = Kapkaççı
 ** Dark Sorcerer = Kara Sihirbaz
 ** Dark Adept = Kara Üstat
 ** Pikeman = Kargıcı
 ** Red Mage = Kızıl Büyücü
 ** Peasant = Köylü
 ** Royal Guard = Kraliyet Muhafızı
 ** Paladin = Kutsal Şövalye
 ** Spearman = Mızrakçı
 ** Lancer = Mızraklı Şövalye
 ** Necromancer = Nekromantik
 ** Bowman = Okçu
 ** Woodsman = Ormancı
 ** Fugitive = Serseri
 ** Swordsman = Silahşör
 ** Highwayman = Soyguncu
 ** Assassin = Suikastçi
 ** Cavalryman = Süvari
 ** Knight = Şövalye
 ** Halbardier = Teberci
 ** Lieutenant = Teğmen
 ** Trapper = Tuzakçı
 ** Master at Arms = Usta Eskrimci
 ** Longbowman = Uzun Yaycı
 ** Shock Trooper = Vurucu Tim
 ** Ranger = İzsürücü
 ** Elder Mage = Yaşlı Büyücü
 ** mounted fighter = atlı savaşçı
 ** mounted warrior = atlı cengaver
 ** horse lord = at stası
 ** noble youth = asil gençlik
 ** noble fighter = asil savaşçı
 ** noble commander = asil komutan
 ** noble lord = asil lord
 ** outlaw princess = kaçak prenses
 ** outlaw queen = kaçak kraliçe
 ** princess = prenses
 ** battle princess = savaşçı prenses
 ** wall guard = kale muhafızı
 ** warrior king = cengaver kral
 ** youth = gençlik
 ** fighter = savaşçı
 ** commander = komutan
 ** lord = lord
 ** cleric = ruhban
 ** stalker = izci
 ** corsair = korsan
 • Mechanical = Mekanik
 ** Galleon = Kalyon
 ** Pirate Galleon = Korsan Kalyonu
 ** Boat = Tekne
 ** Transport Galleon = Yük Kalyonu
 • Naga = Naga
 ** Naga Warrior = Naga Cengaver
 ** Naga Fighter = Naga Savaşçı
 ** Naga Myrmidon = Naga Yardakçı
 • Orc = Ork
 ** Orcish Warrior = Ork Cengaveri
 ** Orcish Slurbow = Ork Çifte Yaycısı
 ** Orcish Ruler = Ork Hükümdarı
 ** Orcish Grunt = Ork Izbandudu
 ** Orcish Sovereign = Ork İmparatoru
 ** Orcish Slayer = Ork Katil
 ** Orcish Leader = Ork Başı
 ** Orcish Archer = Ork Okçusu
 ** Orcish Warlord = Ork Savaş Lordu
 ** Orcish Assasin = Ork Suikastçisi
 ** Orcish Crossbowman = Ork Tatar Yaycısı
 ** novice orcish shaman = toy ork şaman
 ** old orcish shaman = yaşlı ork şaman
 ** orcish shaman = ork şaman
 ** sea orc = deniz orku
 • Merman = Su adamı
 ** Merman Netcaster = Ağ Atan Su Adamı
 ** Merman Hunter = Avcı Su Adamı
 ** Merman Warrior = Cengaver Su Adamı
 ** Merman Javelineer = Ciritçi Su Adamı
 ** Merman Triton = Çatalcı Su Adamı
 ** Mermaid Enchantress = Denizkızı Büyücü
 ** Mermaid Diviner = Denizkızı Kahin
 ** Mermaid Siren = Deniz Perisi
 ** Merman Entangler = Dolaştırıcı Su Adamı
 ** Merman Spearman = Mızrakçı Su Adamı
 ** Merman Hoplite = Piyade Su Adamı
 ** Mermaid Priestess = Rahibe Denizkızı
 ** Merman Fighter = Savaşçı Su Adamı
 ** Mermaid Initiate = Usta Denizkızı
 • Saurian = Sürüngen
 ** Saurian Skirmisher = Sürüngen Avcı
 ** Saurian Oracle = Sürüngen Falcı
 ** Saurian Soothsayer = Sürüngen Kahin
 ** Saurian Flanker = Sürüngen Kuşatmacı
 ** Saurian Augur = Sürüngen Müneccim
 ** Saurian Ambusher = Sürüngen Pusucu
 • Ogre = Tepegöz
 ** Young Ogre = Genç Tepegöz
 ** Ogre = Tepegöz
 • Troll = Trol
 ** Great Troll = Büyük Trol
 ** Troll = Trol
 ** Troll Warrior = Trol Cengaveri
 ** Troll Hero = Trol Kahramanı
 ** Troll Rocklobber = Trol Taş Atıcı
 ** Troll Whelp = Trol Yavrusu
 • Bat = Yarasa
 ** Vampire Bat = Vampir Yarasa
 ** Blood Bat = Kan Yarasası
 • Monster = Yaratık
 ** Cuttle Fish = Ahtapot
 ** Fire Dragon = Ateş Ejderhası
 ** Mudcrawler = Çamurca
 ** Sea Serpent = Deniz Yılanı
 ** Tentacle of the Deep = Derinden Gelen Dokunaç
 ** Giant Scorpion = Dev Akrep
 ** Giant Mudcrawler = Dev Çamurca
 ** Giant Spider = Dev Örümcek
 ** Wolf = Kurt
 ** Yeti = Yeti
 • Undead = Yarı ölü
 ** Ancient Lich = Antik Ölü Büyücü
 ** Chocobone = Atlı İskelet
 ** Shadow = Gölge
 ** Ghoul = Gulyabani
 ** Ghost = Hayalet
 ** Draug = Hayalet Asker
 ** Spectre = Hortlak
 ** Skeleton = İskelet
 ** Skeletal Dragon = İskelet Ejderha
 ** Skeleton Archer = İskelet Okçu
 ** Bone Shooter = Kemik Atıcı
 ** Banebow = Kemikyay
 ** Necrophage = Leş Yiyen
 ** Nightgaunt = Nahif Hayalet
 ** Wraith = Öcü
 ** Revenant = Ölü Asker
 ** Lich = Umacı
 ** Deathblade = Ölüm Kılıcı
 ** Death Knight = Ölüm Şövalyesi
 ** Soulless = Ruhsuz
 ** Walking Corpse = Yürüyen Ceset
 ** dark spirit = kara tılsım
 ** soul shooter = ruh atıcı
 ** vampire lady = vampir leydi
 ** dark queen = kara kraliçe
 ** deathmaster = ölüm ustası
 ** demilich = yarı umacı
 ** dread lich = sömüren umacı
 ** initiate = usta
 • Unspecified = Belirsiz
 ** fireball = ateş topu
 ** watch tower = gözetleme kulesi
 ** lizard = kertenkele
 ** cockatrice = şahmeran
 • Weapon = Silah
 ** mace = gürz
 ** dagger = hançer

Linkler