Difference between revisions of "TurkishDictionary"

From The Battle for Wesnoth Wiki
(Türkçe Sözlük)
Line 6: Line 6:
  
 
* Teknik terimler:
 
* Teknik terimler:
Depricate: Kullanımdan çıkarma
+
  ** Depricate: Kullanımdan çıkarma
Modification: Tadil
+
  ** Modification: Tadil
Add-on: Eklenti
+
  ** Add-on: Eklenti
Seed: Mebde
+
  ** Seed: Mebde
Core: Çekirdek
+
  ** Core: Çekirdek
Debug: Hata ayıklama
+
  ** Debug: Hata ayıklama
query: Sorgu
+
  ** query: Sorgu
  
 
* Özel isimler:
 
* Özel isimler:

Revision as of 05:07, 22 February 2019

Türkçe Sözlük

Battle for Wesnoth'da 1.4.x sürümlerinde çok kullanılan kelimeler ve tercümeleri.

1.2.x sürümlerinde bazı terimler hiç yoktur; bazıları ise farklı karşılıklarla kullanılmış olabilir. Bu sözlük 1.4.x sürümleri içindir. Bu karşılıklar po dosyalarından, Microsoft'un teknik sözlüğünden, ve Tureng İngilizce-Türkçe sözlükten alıntılanmıştır. Çeviride tutarlılığı sağlamak için çeviri yaparken bu sözlüğe sık sık başvurun ve eklemeyi unuttuğumuz şeyleri bildirin.

  • Teknik terimler:
 ** Depricate: Kullanımdan çıkarma
 ** Modification: Tadil
 ** Add-on: Eklenti
 ** Seed: Mebde
 ** Core: Çekirdek
 ** Debug: Hata ayıklama
 ** query: Sorgu
  • Özel isimler:
 ** Li'sar = Li'sar
 ** Asheviere = Aşiver
  • ranged = menzilli
  • melee = yakın dövüş
  • terrain = arazi
  • recruit = askere alma
  • recall = çağırma
  • heal = iyileştirme
  • cure = tedavi etme
  • regenerate = yenileme
  • HP = YP (Yaşam Puanı)
  • XP = TP (Tecrübe Puanı)
  • combat = dövüş
  • hit = isabet
  • damage = hasar
  • village = köy
  • move = ilerleme, hareket etme
  • zone of control = etki alanı
  • income = gelir
  • upkeep = gider
  • level = seviye
  • experience = tecrübe
  • advance = terfi
  • bonus = ödül
  • multiplayer = çok oyunculu
  • network= ağ
  • campaign= seferberlik
  • scenario = senaryo
  • hotseat = yerel oyun
  • create = yapma
  • observe = izleme
  • save = kaydetme
  • load = yükleme
  • random = rastgele
  • ally = müttefik, ittifak
  • friend = dost
  • Time of Day = Günün saati
    • dawn = şafak
    • day (morning) = sabah
    • day (afternoon) = öğle
    • dusk = akşam
    • night (first watch) = gece
    • night (second watch)= sabaha karşı
  • Damage types = Hasar türleri
    • Blade = Kesme
    • Pierce = Delme
    • Impact = Darbe
    • Fire = Ateş
    • Cold = Soğuk
    • Holy = Kutsal
    • Arcane = Gizemli
  • Alignment= Yönelim
    • Lawful = Adil
    • Neutral = Tarafsız
    • Chaotic = Kaypak
    • Liminal = intikalî
  • Traits = Karakterler
    • Fearless = Korkusuz
    • Intelligent = Zeki, Akıllı
    • Resilient = Dayanıklı
    • Strong = Güçlü
    • Quick = Hızlı
    • Dextrous = Becerikli, Maharetli
    • Healthy = Sağlıklı
    • Loyal = Sadık
  • Abilities = Yetenekler
    • Skirmiser = Avcı
    • Illuminates= Aydınlatır
    • Feeding = Beslenme
    • Submerge = Dalış
    • Consealment= Gizlenir
    • Teleport = Işınlanma
    • Cures = İlaç verir
    • Regenerates= İyileşir
    • Nightstalk = Karabasan
    • Lidership = Liderlik
    • Ambush = Pusu
    • Steadfast = Sarsılmaz
    • Heals = Tedavi eder
  • Weapon Specials = Silah Özellikleri
    • Berserk = Cinnet
    • Backstab = Destekli
    • First Strike = İlk vuruş
    • Swarm = Kaynaşma (daha iyi bir karşılığa ihtiyaç var)
    • Marksman = Nişancı
    • Magical = Sihirli
    • Charge = Taaruz
    • Drains = Sömürür
    • Stone = Taşlaştırır
    • Plague = Veba
    • Slow = Yavaşlatır
    • Poison = Zehirler
  • Terrain = Arazi
    • Impassable Mountain = Aşılmaz Dağ
    • Illuminated Cave = Aydınlık Mağara
    • Swamp = Bataklık
    • Savanna = Bozkır
    • Ice = Buz
    • Grassland = Çayırlık
    • Desert = Çöl
    • Mountains = Dağlar
    • Deep Water = Derin Su
    • Castle = Kale
    • Chasm = Kanyon
    • Snow = Kar
    • Bridge = Köprü
    • Village = Köy
    • Sand = Kum
    • Lava = Lav
    • Cave = Mağara
    • Cave Wall = Mağara Duvarı
    • Mushroom Grove = Mantar Korusu
    • Forest = Orman
    • River Fort = Sığ Geçit
    • Shallow Water = Sığ Su
    • SubMerged Village = Sualtı Köyü
    • Rockbound Cave = Taşlık Mağara
    • Hills = Tepeler
    • Road = Yol
  • Factions = Taraflar
    • Loyalist = Sadık
    • Rebels = Asiler, İsyancılar
    • Northerners = Kuzeyliler
    • Undead = Yarı Ölüler
    • Knalgan Alliance = Kanalga İttifakı
    • Drakes = Ejderler
    • Khalifate = Hilafet
  • Wose = Ağaç
    • Wose = Ağaç
    • Ancient Wose = Antik Ağaç
    • Elder Wose = Yaşlı ağaç
  • Dwarf = Cüce
    • Dwarvish Steelclad = Cüce Çelik Zırhlı
    • Dwarvish Dragonguard = Cüce Ejder Muhafızı
    • Dwarvish Thunderguard = Cüce Gümbürtücü
    • Dwarvish Thunderer = Cüce Gürleyici
    • Dwarvish Lord = Cüce Lord
    • Dwarvish Guardsman = Cüce Muhafız
    • Dwarvish Sentinel = Cüce Nöbetçi
    • Dwarvish Runemaster = Cüce Oyma Ustası
    • Dwarvish Fighter = Cüce Savaşçı
    • Dwarvish Stalwart = Cüce Toraman
    • Dwarvish Berserker = Çılgın Cüce
    • Dwarvish Ulfserker = Deli Cüce
    • Gryphon Rider = Grifin Binici
    • Gryphon Master = Grifin Süvari
  • Drake = Ejder
    • Drake Flare = Alev Saçan Ejder
    • Fire Drake = Ateş Ejderi
    • Drake Flameheart = Ateş Yürekli Ejder
    • Inferno Drake = Cehennem Ejderi
    • Drake Clasher = Çarpışan Ejder
    • Drake Fighter = Döğüşçü Ejder
    • Drake Warden = Ejder Muhafız
    • Drake Gladiator = Gladyatör Ejder
    • Sky Drake = Gök Ejderi
    • Drake Enforcer = İnfazcı Ejder
    • Hurricane Drake = Kasırga Ejderi
    • Drake Blademaster = Kılıç Ustası Ejder
    • Armageddon Drake = Kıyamet Ejderi
    • Drake Glider = Planörcü Ejder
    • Drake Warrior = Savaşçı Ejder
    • Drake Slasher = Teberci Ejder
    • Drake Burner = Yakıcı Ejder
  • Elf = Elf
    • Elvish Outrider = Elf Akıncı
    • Elvish Lord = Elf Beyi
    • Elvish Rider = Elf Binici
    • Elvish Enchantress = Elf Büyücü Hanım
    • Elvish Sorceress = Elf Büyücü Kız
    • Elvish Sylph = Elf Gök Perisi
    • Elvish Scout = Elf Gözcü
    • Elvish Lady = Elf Hanımefendisi
    • Elvish Avenger = Elf İntikamcı
    • Elvish Hero = Elf Kahraman
    • Elvish Sharpshooter = Elf Keskin Nişancı
    • Elvish High Lord = Elf Lideri
    • Elvish Marshal = Elf Mareşali
    • Elvish Marksman = Elf Nişancı
    • Elvish Archer = Elf Okçu
    • Elvish Ranger = Elf Orman Savaşçısı
    • Elvish Druid = Elf Rahip
    • Elvish Fighter = Elf Savasçı
    • Elvish Shaman = Elf Şaman
    • Elvish Champion = Elf Şampiyon
    • Elvish Shyde = Elf Yer Perisi
    • Elvish Captain = Elf Yüzbaşı
  • Goblin = Goblin
    • Direwolf Rider = Dev Kurt Sürücü
    • Goblin Impaler = Goblin Kazıkçı
    • Goblin Rouser = Goblin Kışkırtıcı
    • Goblin Spearman = Goblin Mızrakçı
    • Goblin Knight = Goblin Şövalye
    • Goblin Pillager = Goblin Yağmacı
    • Wolf Rider = Kurt Binici
  • Gryphon = Grifin
  • Human = İnsan
    • Heavy Infantryman = Ağır Piyade
    • Dragoon = Ağır Süvari
    • White Mage = Ak Büyücü
    • Huntsman = Avcı
    • Arch Mage = Baş Büyücü
    • Horseman = Binici
    • Mage = Büyücü
    • Great Mage = Büyük Büyücü
    • Grand Marshal = Büyük Mareşal
    • Grand Knight= Büyük Şövalye
    • Master Bowman = Büyük Yaycı
    • Thug = Cani
    • Cavalier = Centilmen
    • Javelineer = Ciritçi
    • Ruffian = Çapulcu
    • Sergeant = Çavuş
    • Iron Mauler = Demir Balyoz
    • Rogue = Dolandırıcı
    • Duelist = Düellocu
    • Fencer = Eskirimci
    • Outlaw = Eşkiya
    • General = General
    • Silver Mage = Gümüş Büyücü
    • Bandit= Haydut
    • Thief = Hırsız
    • Mage of Light = Işık Büyücüsü
    • Poacher = Kaçak Avcı
    • Footpad = Kapkaççı
    • Dark Sorcerer = Kara Sihirbaz
    • Dark Adept = Kara Üstat
    • Pikeman = Kargıcı
    • Red Mage = Kızıl Büyücü
    • Peasant = Köylü
    • Royal Guard = Kraliyet Muhafızı
    • Paladin = Kutsal Şövalye
    • Spearman = Mızrakçı
    • Lancer = Mızraklı Şövalye
    • Necromancer = Nekromantik
    • Bowman = Okçu
    • Woodsman = Ormancı
    • Fugitive = Serseri
    • Swordsman = Silahşör
    • Highwayman = Soyguncu
    • Assassin = Suikastçi
    • Cavalryman = Süvari
    • Knight = Şövalye
    • Halbardier = Teberci
    • Lieutenant = Teğmen
    • Trapper = Tuzakçı
    • Master at Arms = Usta Eskrimci
    • Longbowman = Uzun Yaycı
    • Shock Trooper = Vurucu Tim
    • Ranger = İzsürücü
    • Elder Mage = Yaşlı Büyücü
    • mounted fighter = atlı savaşçı
    • mounted warrior = atlı cengaver
    • horse lord = at stası
    • noble youth = asil gençlik
    • noble fighter = asil savaşçı
    • noble commander = asil komutan
    • noble lord = asil lord
    • outlaw princess = kaçak prenses
    • outlaw queen = kaçak kraliçe
    • princess = prenses
    • battle princess = savaşçı prenses
    • wall guard = kale muhafızı
    • warrior king = cengaver kral
    • youth = gençlik
    • fighter = savaşçı
    • commander = komutan
    • lord = lord
    • cleric = ruhban
    • stalker = izci
    • corsair = korsan
  • Mechanical = Mekanik
    • Galleon = Kalyon
    • Pirate Galleon = Korsan Kalyonu
    • Boat = Tekne
    • Transport Galleon = Yük Kalyonu
  • Naga = Naga
    • Naga Warrior = Naga Cengaver
    • Naga Fighter = Naga Savaşçı
    • Naga Myrmidon = Naga Yardakçı
  • Orc = Ork
    • Orcish Warrior = Ork Cengaveri
    • Orcish Slurbow = Ork Çifte Yaycısı
    • Orcish Ruler = Ork Hükümdarı
    • Orcish Grunt = Ork Izbandudu
    • Orcish Sovereign = Ork İmparatoru
    • Orcish Slayer = Ork Katil
    • Orcish Leader = Ork Lideri
    • Orcish Archer = Ork Okçusu
    • Orcish Warlord = Ork Savaş Lordu
    • Orcish Assasin = Ork Suikastçisi
    • Orcish Crossbowman = Ork Tatar Yaycısı
    • novice orcish shaman = toy ork şaman
    • old orcish shaman = yaşlı ork şaman
    • orcish shaman = ork şaman
    • sea orc = deniz orku
  • Merman = Su adamı
    • Merman Netcaster = Ağ Atan Su Adamı
    • Merman Hunter = Avcı Su Adamı
    • Merman Warrior = Cengaver Su Adamı
    • Merman Javelineer = Ciritçi Su Adamı
    • Merman Triton = Çatalcı Su Adamı
    • Mermaid Enchantress = Denizkızı Büyücü
    • Mermaid Diviner = Denizkızı Kahin
    • Mermaid Siren = Deniz Perisi
    • Merman Entangler = Dolaştırıcı Su Adamı
    • Merman Spearman = Mızrakçı Su Adamı
    • Merman Hoplite = Piyade Su Adamı
    • Mermaid Priestess = Rahibe Denizkızı
    • Merman Fighter = Savaşçı Su Adamı
    • Mermaid Initiate = Usta Denizkızı
  • Saurian = Sürüngen
    • Saurian Skirmisher = Sürüngen Avcı
    • Saurian Oracle = Sürüngen Falcı
    • Saurian Soothsayer = Sürüngen Kahin
    • Saurian Flanker = Sürüngen Kuşatmacı
    • Saurian Augur = Sürüngen Müneccim
    • Saurian Ambusher = Sürüngen Pusucu
  • Ogre = Tepegöz
    • Young Ogre = Genç Tepegöz
    • Ogre = Tepegöz
  • Troll = Trol
    • Great Troll = Büyük Trol
    • Troll = Trol
    • Troll Warrior = Trol Cengaveri
    • Troll Hero = Trol Kahramanı
    • Troll Rocklobber = Trol Taş Atıcı
    • Troll Whelp = Trol Yavrusu
  • Bat = Yarasa
    • Vampire Bat = Vampir Yarasa
    • Blood Bat = Kan Yarasası
  • Monster = Yaratık
    • Cuttle Fish = Ahtapot
    • Fire Dragon = Ateş Ejderhası
    • Mudcrawler = Çamurca
    • Sea Serpent = Deniz Yılanı
    • Tentacle of the Deep = Derinden Gelen Dokunaç
    • Giant Scorpion = Dev Akrep
    • Giant Mudcrawler = Dev Çamurca
    • Giant Spider = Dev Örümcek
    • Wolf = Kurt
    • Yeti = Yeti
  • Undead = Yarı ölü
    • Ancient Lich = Antik Ölü Büyücü
    • Chocobone = Atlı İskelet
    • Shadow = Gölge
    • Ghoul = Gulyabani
    • Ghost = Hayalet
    • Draug = Hayalet Asker
    • Spectre = Hortlak
    • Skeleton = İskelet
    • Skeletal Dragon = İskelet Ejderha
    • Skeleton Archer = İskelet Okçu
    • Bone Shooter = Kemik Atıcı
    • Banebow = Kemikyay
    • Necrophage = Leş Yiyen
    • Nightgaunt = Nahif Hayalet
    • Wraith = Öcü
    • Revenant = Ölü Asker
    • Lich = Umacı
    • Deathblade = Ölüm Kılıcı
    • Death Knight = Ölüm Şövalyesi
    • Soulless = Ruhsuz
    • Walking Corpse = Yürüyen Ceset
    • dark spirit = kara tılsım
    • soul shooter = ruh atıcı
    • vampire lady = vampir leydi
    • dark queen = kara kraliçe
    • deathmaster = ölüm ustası
    • demilich = yarı umacı
    • dread lich = sömüren umacı
    • initiate = usta
  • Unspecified = Belirsiz
    • fireball = ateş topu
    • watch tower = gözetleme kulesi
    • lizard = kertenkele
    • cockatrice = şahmeran
  • Weapon = Silah
    • mace = gürz
    • dagger = hançer

Linkler