Difference between revisions of "TurkishDictionary"

From The Battle for Wesnoth Wiki
(Türkçe Sözlük)
(Türkçe Sözlük)
 
(44 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
== Türkçe Sözlük ==
 
== Türkçe Sözlük ==
  
Battle for Wesnoth'da 1.4.x sürümlerinde çok kullanılan kelimeler ve tercümeleri.  
+
Battle for Wesnoth 1.14.x sürümlerinde çok kullanılan kelimeler ve tercümeleri.  
  
1.2.x sürümlerinde bazı terimler hiç yoktur; bazıları ise farklı karşılıklarla kullanılmış olabilir. Bu sözlük 1.4.x sürümleri içindir. Bu karşılıklar po dosyalarından alıntılanmıştır. Bulduğunuz yanlışlıkları sormadan düzeltebilirsiniz ama bilgi verirseniz iyi olur.
+
Bu sözlük 1.14.x sürümleri içindir. Bu karşılıklar oyunun po dosyalarından, internetteki çeşitli sözlüklerden alıntılanmıştır. Bunlar oyuna özgü karşılıklardır ve geleneksel sözlük karşılıkları ile uyumlu olmayabilir. Çeviride tutarlılığı sağlamak için çeviri yaparken bu sözlüğe sık sık başvurun ve eklemeyi unuttuğumuz şeyleri bildirin.
 +
 
 +
* Teknik terimler:
 +
  ** Deprecate: Kullanımdan çıkarma
 +
  ** Modification: Değişiklik
 +
  ** Add-on: Eklenti
 +
  ** Core: Çekirdek
 +
  ** Debug: Hata ayıklama
 +
  ** query: Sorgu
 +
  ** sync: eşzamanlama
 +
  ** string: dize
 +
  ** mod: kip
 +
  ** Widget: Gereç
 +
  ** Clipboard: Pano
 +
 
 +
* Özel isimler:
 +
  ** Li'sar = Lisar
 +
  ** Asheviere = Aşivye
  
 
* ranged = menzilli
 
* ranged = menzilli
* melee = yakın döğüş
+
* melee = yakın dövüş
 
* terrain = arazi
 
* terrain = arazi
 
* recruit = askere alma
 
* recruit = askere alma
 
* recall = çağırma
 
* recall = çağırma
* heal = iyileştirme
+
* hitpoint = yaşam puanı (YP)
* cure = tedavi etme
 
* regenerate = yenileme
 
 
* HP = YP (Yaşam Puanı)
 
* HP = YP (Yaşam Puanı)
 
* XP = TP (Tecrübe Puanı)
 
* XP = TP (Tecrübe Puanı)
Line 41: Line 56:
  
 
* Time of Day = Günün saati
 
* Time of Day = Günün saati
 
+
  ** dawn = şafak
** dawn = şafak
+
  ** day (morning) = sabah
** day (morning) = sabah
+
  ** day (afternoon) = öğle
** day (afternoon) = öğle
+
  ** dusk = akşam
** dusk = akşam
+
  ** night (first watch) = gece
** night (first watch) = gece
+
  ** night (second watch)= sabaha karşı
** night (second watch)= sabaha karşı
 
  
 
* Damage types = Hasar türleri
 
* Damage types = Hasar türleri
 
+
  ** Blade = Kesme
** Blade = Kesme
+
  ** Pierce = Delme
** Pierce = Delme
+
  ** Impact = Darbe
** Impact = Darbe
+
  ** Fire = Ateş
** Fire = Ateş
+
  ** Cold = Soğuk
** Cold = Soğuk
+
  ** Holy = Kutsal
** Holy = Kutsal
+
  ** Arcane = Gizemli
** Arcane = Gizemli
 
  
 
* Alignment= Yönelim
 
* Alignment= Yönelim
 +
  ** Lawful = Adil
 +
  ** Neutral = Tarafsız
 +
  ** Chaotic = Kaypak
 +
  ** Liminal = intikalî
  
** Lawful = Adil
+
* Traits = Mizaçlar
** Neutral = Tarafsız
+
  ** Aged = Yaşlı
** Chaotic = Kaypak
+
  ** Dextrous = Becerikli
** Liminal = intikalî
+
  ** Dim = Gerzek
 
+
  ** Elemental = Elemental
* Traits = Karakterler
+
  ** Fearless = Korkusuz
 
+
  ** Feral = Yabani
** Fearless = Korkusuz
+
  ** Heals = İyileşir
** Intelligent = Zeki, Akıllı
+
  ** Healthy = Sağlıklı
** Resilient = Dayanıklı
+
  ** Intelligent = Zeki, Akıllı
** Strong = Güçlü
+
  ** Loyal = Sadık
** Quick = Hızlı
+
  ** Mechanical = Mekanik
** Dextrous = Becerikli, Maharetli
+
  ** Quick = Hızlı
** Healthy = Sağlıklı
+
  ** Resilient = Dayanıklı
** Loyal = Sadık
+
  ** Slow = Yavaş
 +
  ** Strong = Güçlü
 +
  ** Undead = Yarı Ölü
 +
  ** Weak = Zayıf
  
 
* Abilities = Yetenekler
 
* Abilities = Yetenekler
 
+
  ** Skirmiser  = Avcı
** Skirmiser  = Avcı
+
  ** Illuminates= Aydınlatır
** Illuminates= Aydınlatır
+
  ** Feeding    = Beslenir
** Feeding    = Beslenme
+
  ** Submerge  = Dalış
** Submerge  = Dalış
+
  ** Consealment= Gizlenir
** Consealment= Gizlenir
+
  ** Teleport  = Işınlanma
** Teleport  = Işınlanma
+
  ** Cures      = İlaç verir
** Cures      = İlaç verir
+
  ** Heals      = İyileştirir
** Regenerates= İyileşir
+
  ** Regenerates= İyileşir
** Nightstalk = Karabasan
+
  ** Nightstalk = Karabasan
** Lidership = Liderlik
+
  ** Leadership = Liderlik
** Ambush    = Pusu
+
  ** Ambush    = Pusu
** Steadfast  = Sarsılmaz
+
  ** Steadfast  = Sarsılmaz
** Heals      = Tedavi eder
 
  
 
* Weapon Specials = Silah Özellikleri
 
* Weapon Specials = Silah Özellikleri
 
+
  ** Berserk    = Cinnet
** Berserk    = Cinnet
+
  ** Backstab  = Destekli
** Backstab  = Destekli
+
  ** First Strike = İlk vuruş
** First Strike = İlk vuruş
+
  ** Swarm      = Kaynaşma
** Swarm      = Kaynaşma (daha iyi bir karşılığa ihtiyaç var)
+
  ** Marksman  = Nişancı
** Marksman  = Nişancı
+
  ** Magical    = Sihirli
** Magical    = Sihirli
+
  ** Drains    = Sömürür
** Charge    = Taaruz
+
  ** Stone      = Taşlaştırır
** Drains    = Sömürür
+
  ** Plague    = Veba
** Stone      = Taşlaştırır
+
  ** Slow      = Yavaşlatır
** Plague    = Veba
+
  ** Charge    = Yüklenme
** Slow      = Yavaşlatır
+
  ** Poison    = Zehirler
** Poison    = Zehirler
 
  
 
* Terrain = Arazi
 
* Terrain = Arazi
 +
  ** Impassable Mountain = Aşılmaz Dağ
 +
  ** Illuminated Cave = Aydınlık Mağara
 +
  ** Swamp = Bataklık
 +
  ** Savanna = Bozkır
 +
  ** Ice = Buz
 +
  ** Flat = Düz
 +
  ** Grassland = Çayırlık
 +
  ** Desert = Çöl
 +
  ** Mountains = Dağlar
 +
  ** Deep Water = Derin Su
 +
  ** Frozen = Donmuş
 +
  ** Impassable = Geçit Vermez
 +
  ** Castle = Kale
 +
  ** Chasm = Kanyon
 +
  ** Snow = Kar
 +
  ** Bridge = Köprü
 +
  ** Village = Köy
 +
  ** Sand = Kum
 +
  ** Lava = Lav
 +
  ** Cave = Mağara
 +
  ** Cave Wall = Mağara Duvarı
 +
  ** Fungus = Mantar
 +
  ** Mushroom Grove = Mantar Korusu
 +
  ** Forest = Orman
 +
  ** River Fort = Sığ Geçit
 +
  ** Shallow Water = Sığ Su
 +
  ** SubMerged Village = Sualtı Köyü
 +
  ** Rockbound Cave = Taşlık Mağara
 +
  ** Hills = Tepeler
 +
  ** Road = Yol
  
** Impassable Mountain = Aşılmaz Dağ
+
* Factions = Birlikler
** Illuminated Cave = Aydınlık Mağara
+
  ** Loyalist = Sadıklar
** Swamp = Bataklık
+
  ** Rebels = Asiler, İsyancılar
** Savanna = Bozkır
+
  ** Northerners = Kuzeyliler
** Ice = Buz
+
  ** Undead = Yarı Ölüler
** Grassland = Çayırlık
+
  ** Knalgan Alliance = Kanalga İttifakı
** Desert = Çöl
+
  ** Drakes = Ejderler
** Mountains = Dağlar
 
** Deep Water = Derin Su
 
** Castle = Kale
 
** Chasm = Kanyon
 
** Snow = Kar
 
** Bridge = Köprü
 
** Village = Köy
 
** Sand = Kum
 
** Lava = Lav
 
** Cave = Mağara
 
** Cave Wall = Mağara Duvarı
 
** Mushroom Grove = Mantar Korusu
 
** Forest = Orman
 
** River Fort = Sığ Geçit
 
** Shallow Water = Sığ Su
 
** SubMerged Village = Sualtı Köyü
 
** Rockbound Cave = Taşlık Mağara
 
** Hills = Tepeler
 
** Road = Yol
 
 
 
* Factions = Taraflar
 
 
 
** Loyalist = Sadık
 
** Rebels = Asiler, İsyancılar
 
** Northerners = Kuzeyliler
 
** Undead = Yarı Ölüler
 
** Knalgan Alliance = Kanalga İttifakı
 
** Drakes = Ejderler
 
** Khalifate = Hilafet
 
  
* Wose = Ağaç
+
* Wose = Ulu Ağaç
 
+
  ** Wose = Ulu Ağaç
** Wose = Ağaç
+
  ** Ancient Wose = Kadim Ulu Ağaç
** Ancient Wose = Antik Ağaç
+
  ** Elder Wose = Yaşlı Ulu Ağaç
** Elder Wose = Yaşlı ağaç
 
  
 
* Dwarf = Cüce
 
* Dwarf = Cüce
 +
  ** Dwarvish Arcanister = Cüce Gizemci
 +
  ** Dwarvish Berserker = Çılgın Cüce
 +
  ** Dwarvish Dragonguard = Cüce Ejder Muhafızı
 +
  ** Dwarvish Explorer = Cüce Kaşif
 +
  ** Dwarvish Fighter = Cüce Savaşçı
 +
  ** Dwarvish Guardsman = Cüce Muhafız
 +
  ** Dwarvish Lord = Cüce Beyi
 +
  ** Dwarvish Pathfinder = Cüce İzsürücü
 +
  ** Dwarvish Runesmith = Cüce Oymacı
 +
  ** Dwarvish Runemaster = Cüce Oyma Ustası
 +
  ** Dwarvish Scout = Cüce Öncü
 +
  ** Dwarvish Sentinel = Cüce Nöbetçi
 +
  ** Dwarvish Stalwart = Cüce Toraman
 +
  ** Dwarvish Steelclad = Cüce Çelik Zırhlı
 +
  ** Dwarvish Thunderer = Cüce Gürleyici
 +
  ** Dwarvish Thunderguard = Cüce Gümbürtücü
 +
  ** Dwarvish Ulfserker = Deli Cüce
  
** Dwarvish Steelclad = Cüce Çelik Zırhlı
+
* Gryphon = Grifin
** Dwarvish Dragonguard = Cüce Ejder Muhafızı
+
  ** Gryphon Master = Grifin Süvari
** Dwarvish Thunderguard = Cüce Gümbürtücü
+
  ** Gryphon Rider = Grifin Binici
** Dwarvish Thunderer = Cüce Gürleyici
 
** Dwarvish Lord = Cüce Lord
 
** Dwarvish Guardsman = Cüce Muhafız
 
** Dwarvish Sentinel = Cüce Nöbetçi
 
** Dwarvish Runemaster = Cüce Oyma Ustası
 
** Dwarvish Fighter = Cüce Savaşçı
 
** Dwarvish Stalwart = Cüce Toraman
 
** Dwarvish Berserker = Çılgın Cüce
 
** Dwarvish Ulfserker = Deli Cüce
 
** Gryphon Rider = Grifin Binici
 
** Gryphon Master = Grifin Süvari
 
  
 
* Drake = Ejder
 
* Drake = Ejder
 
+
  ** Armageddon Drake = Kıyamet Ejderi
** Drake Flare = Alev Saçan Ejder
+
  ** Drake Arbiter = Zırhlı Ejder
** Fire Drake = Ateş Ejderi
+
  ** Drake Blademaster = Kılıç Ustası Ejder
** Drake Flameheart = Ateş Yürekli Ejder
+
  ** Drake Burner = Yakıcı Ejder
** Inferno Drake = Cehennem Ejderi
+
  ** Drake Clasher = Çarpışan Ejder
** Drake Clasher = Çarpışan Ejder
+
  ** Drake Enforcer = İnfazcı Ejder
** Drake Fighter = Döğüşçü Ejder
+
  ** Drake Fighter = Döğüşçü Ejder
** Drake Warden = Ejder Muhafız
+
  ** Drake Flameheart = Ateş Yürekli Ejder
** Drake Gladiator = Gladyatör Ejder
+
  ** Drake Flare = Alev Saçan Ejder
** Sky Drake = Gök Ejderi
+
  ** Drake Gladiator = Gladyatör Ejder
** Drake Enforcer = İnfazcı Ejder
+
  ** Drake Glider = Planörcü Ejder
** Hurricane Drake = Kasırga Ejderi
+
  ** Drake Slasher = Teberci Ejder
** Drake Blademaster = Kılıç Ustası Ejder
+
  ** Drake Warden = Ejder Muhafız
** Armageddon Drake = Kıyamet Ejderi
+
  ** Drake Warrior = Savaşçı Ejder
** Drake Glider = Planörcü Ejder
+
  ** Fire Drake = Ateş Ejderi
** Drake Warrior = Savaşçı Ejder
+
  ** Hurricane Drake = Kasırga Ejderi
** Drake Slasher = Teberci Ejder
+
  ** Inferno Drake = Cehennem Ejderi
** Drake Burner = Yakıcı Ejder
+
  ** Sky Drake = Gök Ejderi
  
 
* Elf = Elf
 
* Elf = Elf
 
+
  ** Elvish Archer = Elf Okçu
** Elvish Outrider = Elf Akıncı
+
  ** Elvish Avenger = Elf İntikamcı
** Elvish Lord = Elf Beyi
+
  ** Elvish Captain = Elf Yüzbaşı
** Elvish Rider = Elf Binici
+
  ** Elvish Champion = Elf Şampiyon
** Elvish Enchantress = Elf Büyücü Hanım
+
  ** Elvish Druid = Elf Rahip
** Elvish Sorceress = Elf Büyücü Kız
+
  ** Elvish Enchantress = Elf Büyücü Hanım
** Elvish Sylph = Elf Gök Perisi
+
  ** Elvish Fighter = Elf Savasçı
** Elvish Scout = Elf Gözcü
+
  ** Elvish Hero = Elf Kahraman
** Elvish Lady = Elf Hanımefendisi
+
  ** Elvish High Lord = Elf Beylerbeyi
** Elvish Avenger = Elf İntikamcı
+
  ** Elvish Lady = Elf Hanımefendisi
** Elvish Hero = Elf Kahraman
+
  ** Elvish Lord = Elf Beyi
** Elvish Sharpshooter = Elf Keskin Nişancı
+
  ** Elvish Marksman = Elf Nişancı
** Elvish High Lord = Elf Lideri
+
  ** Elvish Marshal = Elf Mareşali
** Elvish Marshal = Elf Mareşali
+
  ** Elvish Outrider = Elf Akıncı
** Elvish Marksman = Elf Nişancı
+
  ** Elvish Ranger = Elf Korucu
** Elvish Archer = Elf Okçu
+
  ** Elvish Rider = Elf Binici
** Elvish Ranger = Elf Orman Savaşçısı
+
  ** Elvish Scout = Elf Gözcü
** Elvish Druid = Elf Rahip
+
  ** Elvish Shaman = Elf Şaman
** Elvish Fighter = Elf Savasçı
+
  ** Elvish Sharpshooter = Elf Keskin Nişancı
** Elvish Shaman = Elf Şaman
+
  ** Elvish Shyde = Elf Yer Perisi
** Elvish Champion = Elf Şampiyon
+
  ** Elvish Sorceress = Elf Büyücü Kız
** Elvish Shyde = Elf Yer Perisi
+
  ** Elvish Sylph = Elf Gök Perisi
** Elvish Captain = Elf Yüzbaşı
 
  
 
* Goblin = Goblin
 
* Goblin = Goblin
 
+
  ** Goblin Impaler = Goblin Kazıkçı
** Direwolf Rider = Dev Kurt Sürücü
+
  ** Goblin Knight = Goblin Şövalye
** Goblin Impaler = Goblin Kazıkçı
+
  ** Goblin Pillager = Goblin Yağmacı
** Goblin Rouser = Goblin Kışkırtıcı
+
  ** Direwolf Rider = Dev Kurt Sürücü
** Goblin Spearman = Goblin Mızrakçı
+
  ** Goblin Rouser = Goblin Kışkırtıcı
** Goblin Knight = Goblin Şövalye
+
  ** Goblin Spearman = Goblin Mızrakçı
** Goblin Pillager = Goblin Yağmacı
+
  ** Wolf Rider = Kurt Binici
** Wolf Rider = Kurt Binici
 
 
 
* Gryphon = Grifin
 
  
 
* Human = İnsan
 
* Human = İnsan
 +
  ** Arch Mage = Baş Büyücü
 +
  ** Assassin = Suikastçi
 +
  ** Bandit= Haydut
 +
  ** Bowman = Okçu
 +
  ** Cavalier = Centilmen
 +
  ** Cavalryman = Süvari
 +
  ** Cleric = Din Adamı
 +
  ** Corsair = Korsan
 +
  ** Dark Adept = Kara Üstat
 +
  ** Dark Sorcerer = Kara Sihirbaz
 +
  ** Dragoon = Ağır Süvari
 +
  ** Duelist = Düellocu
 +
  ** Elder Mage = Yaşlı Büyücü
 +
  ** Fencer = Eskirimci
 +
  ** Footpad = Kapkaççı
 +
  ** Fugitive = Serseri
 +
  ** General = General
 +
  ** Grand Knight= Büyük Şövalye
 +
  ** Grand Marshal = Büyük Mareşal
 +
  ** Great Mage = Büyük Büyücü
 +
  ** Halbardier = Teberci
 +
  ** Heavy Infantryman = Ağır Piyade
 +
  ** Highwayman = Soyguncu
 +
  ** Horseman = Binici
 +
  ** Huntsman = Avcı
 +
  ** Iron Mauler = Demir Balyoz
 +
  ** Javelineer = Ciritçi
 +
  ** Knight = Şövalye
 +
  ** Lancer = Mızraklı Şövalye
 +
  ** Lieutenant = Teğmen
 +
  ** Longbowman = Uzun Yaycı
 +
  ** Mage = Büyücü
 +
  ** Master Bowman = Büyük Yaycı
 +
  ** Master at Arms = Usta Eskrimci
 +
  ** Mage of Light = Işık Büyücüsü
 +
  ** Necromancer = Kara Büyücü
 +
  ** Outlaw = Eşkiya
 +
  ** Paladin = Kutsal Şövalye
 +
  ** Peasant = Köylü
 +
  ** Pikeman = Kargıcı
 +
  ** Poacher = Kaçak Avcı
 +
  ** Red Mage = Kızıl Büyücü
 +
  ** Ranger = İzsürücü
 +
  ** Rogue = Dolandırıcı
 +
  ** Royal Guard = Kraliyet Muhafızı
 +
  ** Ruffian = Çapulcu
 +
  ** Sergeant = Çavuş
 +
  ** Shock Trooper = Vurucu Tim
 +
  ** Silver Mage = Gümüş Büyücü
 +
  ** Spearman = Mızrakçı
 +
  ** Swordsman = Silahşör
 +
  ** Thief = Hırsız
 +
  ** Thug = Cani
 +
  ** Trapper = Tuzakçı
 +
  ** White Mage = Ak Büyücü
 +
  ** Woodsman = Ormancı
 +
  ** battle princess = savaşçı prenses
 +
  ** commander = komutan
 +
  ** fighter = savaşçı
 +
  ** horse lord = at ustası
 +
  ** mounted fighter = atlı savaşçı
 +
  ** mounted warrior = atlı cengaver
 +
  ** lord = bey
 +
  ** noble commander = asil komutan
 +
  ** noble fighter = asil savaşçı
 +
  ** noble lord = asil lord
 +
  ** noble youth = asil gençlik
 +
  ** outlaw princess = kaçak prenses
 +
  ** outlaw queen = kaçak kraliçe
 +
  ** princess = prenses
 +
  ** stalker = izci
 +
  ** wall guard = kale muhafızı
 +
  ** warrior king = cengaver kral
 +
  ** youth = gençlik
  
** Heavy Infantryman = Ağır Piyade
+
* DuneFolk = Kumul Halkı
** Dragoon = Ağır Süvari
+
  ** Dune Apothecary = Kumul Eczacı
** White Mage = Ak Büyücü
+
  ** Dune Blademaster = Kumul Kılıç Ustası
** Huntsman = Avcı
+
  ** Dune Burner = Kumul Yakıcı
** Arch Mage = Baş Büyücü
+
  ** Dune Cataphract = Kumul Süvari
** Horseman = Binici
+
  ** Dune Explorer = Kumul Öncü
** Mage = Büyücü
+
  ** Dune Firetrooper = Kumul Lavcı
** Great Mage = Büyük Büyücü
+
  ** Dune Harrier = Kumul Kahraman
** Grand Marshal = Büyük Mareşal
+
  ** Dune Herbalist = Kumul Şifacı
** Grand Knight= Büyük Şövalye
+
  ** Dune Marauder = Kumul Yağmacı
** Master Bowman = Büyük Yaycı
+
  ** Dune Piercer = Kumul Delergeçer
** Thug = Cani
+
  ** Dune Raider = Kumul Akıncı
** Cavalier = Centilmen
+
  ** Dune Ranger = Kumul Kolcu
** Javelineer = Ciritçi
+
  ** Dune Rider = Kumul Binici
** Ruffian = Çapulcu
+
  ** Dune Rover = Kumul İzci
** Sergeant = Çavuş
+
  ** Dune Scorcher = Kumul Közcü
** Iron Mauler = Demir Balyoz
+
  ** Dune Skirmisher = Kumul Avcı
** Rogue = Dolandırıcı
+
  ** Dune Soldier = Kumul Er
** Duelist = Düellocu
+
  ** Dune Spearguard = Kumul Mızrakçı
** Fencer = Eskirimci
+
  ** Dune Spearmaster = Kumul Mızrak Ustası
** Outlaw = Eşkiya
+
  ** Dune Sunderer = Kumul Kargıcı
** General = General
+
  ** Dune Swiftrider = Kumul Sürücü
** Silver Mage = Gümüş Büyücü
+
  ** Dune Swordsman = Kumul Silahşör
** Bandit= Haydut
+
  ** Dune Warmaster = Kumul Cengaver
** Thief = Hırsız
+
  ** Dune Windrider = Kumul Yelsürücü
** Mage of Light = Işık Büyücüsü
 
** Poacher = Kaçak Avcı
 
** Footpad = Kapkaççı
 
** Dark Sorcerer = Kara Sihirbaz
 
** Dark Adept = Kara Üstat
 
** Pikeman = Kargıcı
 
** Red Mage = Kızıl Büyücü
 
** Peasant = Köylü
 
** Royal Guard = Kraliyet Muhafızı
 
** Paladin = Kutsal Şövalye
 
** Spearman = Mızrakçı
 
** Lancer = Mızraklı Şövalye
 
** Necromancer = Nekromantik
 
** Bowman = Okçu
 
** Woodsman = Ormancı
 
** Fugitive = Serseri
 
** Swordsman = Silahşör
 
** Highwayman = Soyguncu
 
** Assassin = Suikastçi
 
** Cavalryman = Süvari
 
** Knight = Şövalye
 
** Halbardier = Teberci
 
** Lieutenant = Teğmen
 
** Trapper = Tuzakçı
 
** Master at Arms = Usta Eskrimci
 
** Longbowman = Uzun Yaycı
 
** Shock Trooper = Vurucu Tim
 
** Ranger = İzsürücü
 
** Elder Mage = Yaşlı Büyücü
 
** mounted fighter = atlı savaşçı
 
** mounted warrior = atlı cengaver
 
** horse lord = at stası
 
** noble youth = asil gençlik
 
** noble fighter = asil savaşçı
 
** noble commander = asil komutan
 
** noble lord = asil lord
 
** outlaw princess = kaçak prenses
 
** outlaw queen = kaçak kraliçe
 
** princess = prenses
 
** battle princess = savaşçı prenses
 
** wall guard = kale muhafızı
 
** warrior king = cengaver kral
 
** youth = gençlik
 
** fighter = savaşçı
 
** commander = komutan
 
** lord = lord
 
** cleric = ruhban
 
** stalker = izci
 
** corsair = korsan
 
  
 
* Mechanical = Mekanik
 
* Mechanical = Mekanik
 
+
  ** Boat = Tekne
** Galleon = Kalyon
+
  ** Galleon = Kalyon
** Pirate Galleon = Korsan Kalyonu
+
  ** Pirate Galleon = Korsan Kalyonu
** Boat = Tekne
+
  ** Transport Galleon = Yük Kalyonu
** Transport Galleon = Yük Kalyonu
 
  
 
* Naga = Naga
 
* Naga = Naga
 
+
  ** Naga Fighter = Naga Savaşçı
** Naga Warrior = Naga Cengaver
+
  ** Naga Myrmidon = Naga Yardakçı
** Naga Fighter = Naga Savaşçı
+
  ** Naga Warrior = Naga Cengaver
** Naga Myrmidon = Naga Yardakçı
 
  
 
* Orc = Ork
 
* Orc = Ork
 +
  ** Orcish Archer = Ork Okçusu
 +
  ** Orcish Assasin = Ork Suikastçisi
 +
  ** Orcish Crossbowman = Ork Tatar Yaycısı
 +
  ** Orcish Grunt = Ork Izbandudu
 +
  ** Orcish Leader = Orkbaşı
 +
  ** Orcish Nightblade = Ork KeskinBıçak
 +
  ** Orcish Slurbow = Ork Çifte Yaycısı
 +
  ** Orcish Ruler = Ork Hükümdarı
 +
  ** Orcish Slayer = Ork Katil
 +
  ** Orcish Sovereign = Ork İmparatoru
 +
  ** Orcish Warlord = Ork Savaş Lordu
 +
  ** Orcish Warrior = Ork Cengaveri
 +
  ** novice orcish shaman = toy ork şaman
 +
  ** orcish shaman = ork şaman
 +
  ** old orcish shaman = yaşlı ork şaman
 +
  ** sea orc = deniz orku
  
** Orcish Warrior = Ork Cengaveri
+
* Merman = Susal
** Orcish Slurbow = Ork Çifte Yaycısı
+
  ** Merman Entangler = Susal Dolaştırıcı
** Orcish Ruler = Ork Hükümdarı
+
  ** Merman Fighter = Susal Savaşçı
** Orcish Grunt = Ork Izbandudu
+
  ** Merman Hoplite = Susal Piyade
** Orcish Sovereign = Ork İmparatoru
+
  ** Merman Hunter = Susal Avcı
** Orcish Slayer = Ork Katil
+
  ** Merman Javelineer = Susal Ciritçi
** Orcish Leader = Ork Lideri
+
  ** Merman Netcaster = Susal Atıcı
** Orcish Archer = Ork Okçusu
+
  ** Merman Spearman = Susal Mızrakçı
** Orcish Warlord = Ork Savaş Lordu
+
  ** Merman Triton = Susal Çatalcı
** Orcish Assasin = Ork Suikastçisi
+
  ** Merman Warrior = Susal Cengaver
** Orcish Crossbowman = Ork Tatar Yaycısı
+
  ** Mermaid Diviner = Kahin Denizkızı
** novice orcish shaman = toy ork şaman
+
  ** Mermaid Enchantress = Büyücü Denizkızı  
** old orcish shaman = yaşlı ork şaman
+
  ** Mermaid Initiate = Usta Denizkızı
** orcish shaman = ork şaman
+
  ** Mermaid Priestess = Rahibe Denizkızı
** sea orc = deniz orku
+
  ** Mermaid Siren = Deniz Perisi
 
 
* Merman = Su adamı
 
 
 
** Merman Netcaster = Ağ Atan Su Adamı
 
** Merman Hunter = Avcı Su Adamı
 
** Merman Warrior = Cengaver Su Adamı
 
** Merman Javelineer = Ciritçi Su Adamı
 
** Merman Triton = Çatalcı Su Adamı
 
** Mermaid Enchantress = Denizkızı Büyücü
 
** Mermaid Diviner = Denizkızı Kahin
 
** Mermaid Siren = Deniz Perisi
 
** Merman Entangler = Dolaştırıcı Su Adamı
 
** Merman Spearman = Mızrakçı Su Adamı
 
** Merman Hoplite = Piyade Su Adamı
 
** Mermaid Priestess = Rahibe Denizkızı
 
** Merman Fighter = Savaşçı Su Adamı
 
** Mermaid Initiate = Usta Denizkızı
 
  
 
* Saurian = Sürüngen
 
* Saurian = Sürüngen
 
+
  ** Saurian Ambusher = Sürüngen Pusucu
** Saurian Skirmisher = Sürüngen Avcı
+
  ** Saurian Augur = Sürüngen Müneccim
** Saurian Oracle = Sürüngen Falcı
+
  ** Saurian Flanker = Sürüngen Kuşatmacı
** Saurian Soothsayer = Sürüngen Kahin
+
  ** Saurian Oracle = Sürüngen Falcı
** Saurian Flanker = Sürüngen Kuşatmacı
+
  ** Saurian Skirmisher = Sürüngen Avcı
** Saurian Augur = Sürüngen Müneccim
+
  ** Saurian Soothsayer = Sürüngen Kahin
** Saurian Ambusher = Sürüngen Pusucu
 
  
 
* Ogre = Tepegöz
 
* Ogre = Tepegöz
 
+
  ** Young Ogre = Genç Tepegöz
** Young Ogre = Genç Tepegöz
+
  ** Ogre = Tepegöz
** Ogre = Tepegöz
 
  
 
* Troll = Trol
 
* Troll = Trol
 
+
  ** Great Troll = Büyük Trol
** Great Troll = Büyük Trol
+
  ** Troll = Trol
** Troll = Trol
+
  ** Troll Hero = Trol Kahramanı
** Troll Warrior = Trol Cengaveri
+
  ** Troll Rocklobber = Trol Taş Atıcı
** Troll Hero = Trol Kahramanı
+
  ** Troll Warrior = Trol Cengaveri
** Troll Rocklobber = Trol Taş Atıcı
+
  ** Troll Whelp = Trol Yavrusu
** Troll Whelp = Trol Yavrusu
 
  
 
* Bat = Yarasa
 
* Bat = Yarasa
 
+
  ** Blood Bat = Kan Yarasası
** Vampire Bat = Vampir Yarasa
+
  ** Vampire Bat = Vampir Yarasa
** Blood Bat = Kan Yarasası
 
  
 
* Monster = Yaratık
 
* Monster = Yaratık
 
+
  ** Cuttle Fish = Ahtapot
** Cuttle Fish = Ahtapot
+
  ** Fire Dragon = Ateş Ejderhası
** Fire Dragon = Ateş Ejderhası
+
  ** Fire Guardian = Ateş Muhafızı
** Mudcrawler = Çamurca
+
  ** Giant Mudcrawler = Dev Çamurca
** Sea Serpent = Deniz Yılanı
+
  ** Giant Rat = Dev Sıçan
** Tentacle of the Deep = Derinden Gelen Dokunaç
+
  ** Giant Scorpion = Deva Akrep
** Giant Scorpion = Dev Akrep
+
  ** Giant Scorpling = Dev Akrepçik
** Giant Mudcrawler = Dev Çamurca
+
  ** Giant Spider = Dev Örümcek
** Giant Spider = Dev Örümcek
+
  ** Mudcrawler = Çamurca
** Wolf = Kurt
+
  ** Tentacle of the Deep = Dokunaç
** Yeti = Yeti
+
  ** Sea Serpent = Deniz Yılanı
 +
  ** Wolf = Kurt
 +
  ** Yeti = Yeti
  
 
* Undead = Yarı ölü
 
* Undead = Yarı ölü
 
+
  ** Ancient Lich = Ezelî Umacı
** Ancient Lich = Antik Ölü Büyücü
+
  ** Banebow = Kemikyay
** Chocobone = Atlı İskelet
+
  ** Bone Shooter = Kemik Atıcı
** Shadow = Gölge
+
  ** Chocobone = Atlı İskelet
** Ghoul = Gulyabani
+
  ** Demilich = Yarı Umacı
** Ghost = Hayalet
+
  ** Death Knight = Ölüm Şövalyesi
** Draug = Hayalet Asker
+
  ** Deathblade = Ölüm Kılıcı
** Spectre = Hortlak
+
  ** Draug = Hayalet Asker
** Skeleton = İskelet
+
  ** Ghast = Ceset Yiyen
** Skeletal Dragon = İskelet Ejderha
+
  ** Ghoul = Gulyabani
** Skeleton Archer = İskelet Okçu
+
  ** Ghost = Hayalet
** Bone Shooter = Kemik Atıcı
+
  ** Lich = Umacı
** Banebow = Kemikyay
+
  ** Necrophage = Leş Yiyen
** Necrophage = Leş Yiyen
+
  ** Nightgaunt = Nahif Hayalet
** Nightgaunt = Nahif Hayalet
+
  ** Revenant = Ölü Asker
** Wraith = Öcü
+
  ** Shadow = Gölge
** Revenant = Ölü Asker
+
  ** Skeleton = İskelet
** Lich = Umacı
+
  ** Skeletal Dragon = İskelet Ejderha
** Deathblade = Ölüm Kılıcı
+
  ** Skeleton Archer = İskelet Okçu
** Death Knight = Ölüm Şövalyesi
+
  ** Soulless = Ruhsuz
** Soulless = Ruhsuz
+
  ** Spectre = Hortlak
** Walking Corpse = Yürüyen Ceset
+
  ** Walking Corpse = Yürüyen Ceset
** dark spirit = kara tılsım
+
  ** Wraith = Öcü
** soul shooter = ruh atıcı
+
  ** dark queen = kara kraliçe
** vampire lady = vampir leydi
+
  ** dark spirit = kara tılsım
** dark queen = kara kraliçe
+
  ** deathmaster = ölüm ustası
** deathmaster = ölüm ustası
+
  ** dread lich = sömüren umacı
** demilich = yarı umacı
+
  ** initiate = çırak
** dread lich = sömüren umacı
+
  ** soul shooter = ruh atıcı
** initiate = usta
+
  ** vampire lady = vampir leydi
  
 
* Unspecified = Belirsiz
 
* Unspecified = Belirsiz
 
+
  ** fireball = ateş topu
** fireball = ateş topu
+
  ** watch tower = gözetleme kulesi
** watch tower = gözetleme kulesi
+
  ** lizard = kertenkele
** lizard = kertenkele
+
  ** cockatrice = şahmeran
** cockatrice = şahmeran
 
  
 
*Weapon = Silah
 
*Weapon = Silah
 +
  ** battle claws = dövüş pençesi
 +
  ** dagger = hançer
 +
  ** flail = harmandöver
 +
  ** halberd = teber
 +
  ** mace = topuz
 +
  ** trident = çatal
 +
  ** war blade = bilek süngüsü
 +
  ** war talon = savaş pençesi
  
** mace = gürz
 
** dagger = hançer
 
  
 
=== Linkler ===
 
=== Linkler ===

Latest revision as of 02:12, 11 June 2019

Türkçe Sözlük

Battle for Wesnoth 1.14.x sürümlerinde çok kullanılan kelimeler ve tercümeleri.

Bu sözlük 1.14.x sürümleri içindir. Bu karşılıklar oyunun po dosyalarından, internetteki çeşitli sözlüklerden alıntılanmıştır. Bunlar oyuna özgü karşılıklardır ve geleneksel sözlük karşılıkları ile uyumlu olmayabilir. Çeviride tutarlılığı sağlamak için çeviri yaparken bu sözlüğe sık sık başvurun ve eklemeyi unuttuğumuz şeyleri bildirin.

 • Teknik terimler:
 ** Deprecate: Kullanımdan çıkarma
 ** Modification: Değişiklik
 ** Add-on: Eklenti
 ** Core: Çekirdek
 ** Debug: Hata ayıklama
 ** query: Sorgu
 ** sync: eşzamanlama
 ** string: dize
 ** mod: kip
 ** Widget: Gereç
 ** Clipboard: Pano
 • Özel isimler:
 ** Li'sar = Lisar
 ** Asheviere = Aşivye
 • ranged = menzilli
 • melee = yakın dövüş
 • terrain = arazi
 • recruit = askere alma
 • recall = çağırma
 • hitpoint = yaşam puanı (YP)
 • HP = YP (Yaşam Puanı)
 • XP = TP (Tecrübe Puanı)
 • combat = dövüş
 • hit = isabet
 • damage = hasar
 • village = köy
 • move = ilerleme, hareket etme
 • zone of control = etki alanı
 • income = gelir
 • upkeep = gider
 • level = seviye
 • experience = tecrübe
 • advance = terfi
 • bonus = ödül
 • multiplayer = çok oyunculu
 • network= ağ
 • campaign= seferberlik
 • scenario = senaryo
 • hotseat = yerel oyun
 • create = yapma
 • observe = izleme
 • save = kaydetme
 • load = yükleme
 • random = rastgele
 • ally = müttefik, ittifak
 • friend = dost
 • Time of Day = Günün saati
 ** dawn = şafak
 ** day (morning) = sabah
 ** day (afternoon) = öğle
 ** dusk = akşam
 ** night (first watch) = gece
 ** night (second watch)= sabaha karşı
 • Damage types = Hasar türleri
 ** Blade = Kesme
 ** Pierce = Delme
 ** Impact = Darbe
 ** Fire = Ateş
 ** Cold = Soğuk
 ** Holy = Kutsal
 ** Arcane = Gizemli
 • Alignment= Yönelim
 ** Lawful = Adil
 ** Neutral = Tarafsız
 ** Chaotic = Kaypak
 ** Liminal = intikalî
 • Traits = Mizaçlar
 ** Aged = Yaşlı
 ** Dextrous = Becerikli
 ** Dim = Gerzek
 ** Elemental = Elemental
 ** Fearless = Korkusuz
 ** Feral = Yabani
 ** Heals = İyileşir
 ** Healthy = Sağlıklı
 ** Intelligent = Zeki, Akıllı
 ** Loyal = Sadık
 ** Mechanical = Mekanik
 ** Quick = Hızlı
 ** Resilient = Dayanıklı
 ** Slow = Yavaş
 ** Strong = Güçlü
 ** Undead = Yarı Ölü
 ** Weak = Zayıf
 • Abilities = Yetenekler
 ** Skirmiser = Avcı
 ** Illuminates= Aydınlatır
 ** Feeding  = Beslenir
 ** Submerge  = Dalış
 ** Consealment= Gizlenir
 ** Teleport  = Işınlanma
 ** Cures   = İlaç verir
 ** Heals   = İyileştirir
 ** Regenerates= İyileşir
 ** Nightstalk = Karabasan
 ** Leadership = Liderlik
 ** Ambush   = Pusu
 ** Steadfast = Sarsılmaz
 • Weapon Specials = Silah Özellikleri
 ** Berserk  = Cinnet
 ** Backstab  = Destekli
 ** First Strike = İlk vuruş
 ** Swarm   = Kaynaşma
 ** Marksman  = Nişancı
 ** Magical  = Sihirli
 ** Drains   = Sömürür
 ** Stone   = Taşlaştırır
 ** Plague   = Veba
 ** Slow    = Yavaşlatır
 ** Charge   = Yüklenme
 ** Poison   = Zehirler
 • Terrain = Arazi
 ** Impassable Mountain = Aşılmaz Dağ
 ** Illuminated Cave = Aydınlık Mağara
 ** Swamp = Bataklık
 ** Savanna = Bozkır
 ** Ice = Buz
 ** Flat = Düz
 ** Grassland = Çayırlık
 ** Desert = Çöl
 ** Mountains = Dağlar
 ** Deep Water = Derin Su
 ** Frozen = Donmuş
 ** Impassable = Geçit Vermez
 ** Castle = Kale
 ** Chasm = Kanyon
 ** Snow = Kar
 ** Bridge = Köprü
 ** Village = Köy
 ** Sand = Kum
 ** Lava = Lav
 ** Cave = Mağara
 ** Cave Wall = Mağara Duvarı
 ** Fungus = Mantar
 ** Mushroom Grove = Mantar Korusu
 ** Forest = Orman
 ** River Fort = Sığ Geçit
 ** Shallow Water = Sığ Su
 ** SubMerged Village = Sualtı Köyü
 ** Rockbound Cave = Taşlık Mağara
 ** Hills = Tepeler
 ** Road = Yol
 • Factions = Birlikler
 ** Loyalist = Sadıklar
 ** Rebels = Asiler, İsyancılar
 ** Northerners = Kuzeyliler
 ** Undead = Yarı Ölüler
 ** Knalgan Alliance = Kanalga İttifakı
 ** Drakes = Ejderler
 • Wose = Ulu Ağaç
 ** Wose = Ulu Ağaç
 ** Ancient Wose = Kadim Ulu Ağaç
 ** Elder Wose = Yaşlı Ulu Ağaç
 • Dwarf = Cüce
 ** Dwarvish Arcanister = Cüce Gizemci
 ** Dwarvish Berserker = Çılgın Cüce
 ** Dwarvish Dragonguard = Cüce Ejder Muhafızı
 ** Dwarvish Explorer = Cüce Kaşif
 ** Dwarvish Fighter = Cüce Savaşçı
 ** Dwarvish Guardsman = Cüce Muhafız
 ** Dwarvish Lord = Cüce Beyi
 ** Dwarvish Pathfinder = Cüce İzsürücü
 ** Dwarvish Runesmith = Cüce Oymacı
 ** Dwarvish Runemaster = Cüce Oyma Ustası
 ** Dwarvish Scout = Cüce Öncü
 ** Dwarvish Sentinel = Cüce Nöbetçi
 ** Dwarvish Stalwart = Cüce Toraman
 ** Dwarvish Steelclad = Cüce Çelik Zırhlı
 ** Dwarvish Thunderer = Cüce Gürleyici
 ** Dwarvish Thunderguard = Cüce Gümbürtücü
 ** Dwarvish Ulfserker = Deli Cüce
 • Gryphon = Grifin
 ** Gryphon Master = Grifin Süvari
 ** Gryphon Rider = Grifin Binici
 • Drake = Ejder
 ** Armageddon Drake = Kıyamet Ejderi
 ** Drake Arbiter = Zırhlı Ejder
 ** Drake Blademaster = Kılıç Ustası Ejder
 ** Drake Burner = Yakıcı Ejder
 ** Drake Clasher = Çarpışan Ejder
 ** Drake Enforcer = İnfazcı Ejder
 ** Drake Fighter = Döğüşçü Ejder
 ** Drake Flameheart = Ateş Yürekli Ejder
 ** Drake Flare = Alev Saçan Ejder
 ** Drake Gladiator = Gladyatör Ejder
 ** Drake Glider = Planörcü Ejder
 ** Drake Slasher = Teberci Ejder
 ** Drake Warden = Ejder Muhafız
 ** Drake Warrior = Savaşçı Ejder
 ** Fire Drake = Ateş Ejderi
 ** Hurricane Drake = Kasırga Ejderi
 ** Inferno Drake = Cehennem Ejderi
 ** Sky Drake = Gök Ejderi
 • Elf = Elf
 ** Elvish Archer = Elf Okçu
 ** Elvish Avenger = Elf İntikamcı
 ** Elvish Captain = Elf Yüzbaşı
 ** Elvish Champion = Elf Şampiyon
 ** Elvish Druid = Elf Rahip
 ** Elvish Enchantress = Elf Büyücü Hanım
 ** Elvish Fighter = Elf Savasçı
 ** Elvish Hero = Elf Kahraman
 ** Elvish High Lord = Elf Beylerbeyi
 ** Elvish Lady = Elf Hanımefendisi
 ** Elvish Lord = Elf Beyi
 ** Elvish Marksman = Elf Nişancı
 ** Elvish Marshal = Elf Mareşali
 ** Elvish Outrider = Elf Akıncı
 ** Elvish Ranger = Elf Korucu
 ** Elvish Rider = Elf Binici
 ** Elvish Scout = Elf Gözcü
 ** Elvish Shaman = Elf Şaman
 ** Elvish Sharpshooter = Elf Keskin Nişancı
 ** Elvish Shyde = Elf Yer Perisi
 ** Elvish Sorceress = Elf Büyücü Kız
 ** Elvish Sylph = Elf Gök Perisi
 • Goblin = Goblin
 ** Goblin Impaler = Goblin Kazıkçı
 ** Goblin Knight = Goblin Şövalye
 ** Goblin Pillager = Goblin Yağmacı
 ** Direwolf Rider = Dev Kurt Sürücü
 ** Goblin Rouser = Goblin Kışkırtıcı
 ** Goblin Spearman = Goblin Mızrakçı
 ** Wolf Rider = Kurt Binici
 • Human = İnsan
 ** Arch Mage = Baş Büyücü
 ** Assassin = Suikastçi
 ** Bandit= Haydut
 ** Bowman = Okçu
 ** Cavalier = Centilmen
 ** Cavalryman = Süvari
 ** Cleric = Din Adamı
 ** Corsair = Korsan
 ** Dark Adept = Kara Üstat
 ** Dark Sorcerer = Kara Sihirbaz
 ** Dragoon = Ağır Süvari
 ** Duelist = Düellocu
 ** Elder Mage = Yaşlı Büyücü
 ** Fencer = Eskirimci
 ** Footpad = Kapkaççı
 ** Fugitive = Serseri
 ** General = General
 ** Grand Knight= Büyük Şövalye
 ** Grand Marshal = Büyük Mareşal
 ** Great Mage = Büyük Büyücü
 ** Halbardier = Teberci
 ** Heavy Infantryman = Ağır Piyade
 ** Highwayman = Soyguncu
 ** Horseman = Binici
 ** Huntsman = Avcı
 ** Iron Mauler = Demir Balyoz
 ** Javelineer = Ciritçi
 ** Knight = Şövalye
 ** Lancer = Mızraklı Şövalye
 ** Lieutenant = Teğmen
 ** Longbowman = Uzun Yaycı
 ** Mage = Büyücü
 ** Master Bowman = Büyük Yaycı
 ** Master at Arms = Usta Eskrimci
 ** Mage of Light = Işık Büyücüsü
 ** Necromancer = Kara Büyücü
 ** Outlaw = Eşkiya
 ** Paladin = Kutsal Şövalye
 ** Peasant = Köylü
 ** Pikeman = Kargıcı
 ** Poacher = Kaçak Avcı
 ** Red Mage = Kızıl Büyücü
 ** Ranger = İzsürücü
 ** Rogue = Dolandırıcı
 ** Royal Guard = Kraliyet Muhafızı
 ** Ruffian = Çapulcu
 ** Sergeant = Çavuş
 ** Shock Trooper = Vurucu Tim
 ** Silver Mage = Gümüş Büyücü
 ** Spearman = Mızrakçı
 ** Swordsman = Silahşör
 ** Thief = Hırsız
 ** Thug = Cani
 ** Trapper = Tuzakçı
 ** White Mage = Ak Büyücü
 ** Woodsman = Ormancı
 ** battle princess = savaşçı prenses
 ** commander = komutan
 ** fighter = savaşçı
 ** horse lord = at ustası
 ** mounted fighter = atlı savaşçı
 ** mounted warrior = atlı cengaver
 ** lord = bey
 ** noble commander = asil komutan
 ** noble fighter = asil savaşçı
 ** noble lord = asil lord
 ** noble youth = asil gençlik
 ** outlaw princess = kaçak prenses
 ** outlaw queen = kaçak kraliçe
 ** princess = prenses
 ** stalker = izci
 ** wall guard = kale muhafızı
 ** warrior king = cengaver kral
 ** youth = gençlik
 • DuneFolk = Kumul Halkı
 ** Dune Apothecary = Kumul Eczacı
 ** Dune Blademaster = Kumul Kılıç Ustası
 ** Dune Burner = Kumul Yakıcı
 ** Dune Cataphract = Kumul Süvari
 ** Dune Explorer = Kumul Öncü
 ** Dune Firetrooper = Kumul Lavcı
 ** Dune Harrier = Kumul Kahraman
 ** Dune Herbalist = Kumul Şifacı
 ** Dune Marauder = Kumul Yağmacı
 ** Dune Piercer = Kumul Delergeçer
 ** Dune Raider = Kumul Akıncı
 ** Dune Ranger = Kumul Kolcu
 ** Dune Rider = Kumul Binici
 ** Dune Rover = Kumul İzci
 ** Dune Scorcher = Kumul Közcü
 ** Dune Skirmisher = Kumul Avcı
 ** Dune Soldier = Kumul Er
 ** Dune Spearguard = Kumul Mızrakçı
 ** Dune Spearmaster = Kumul Mızrak Ustası
 ** Dune Sunderer = Kumul Kargıcı
 ** Dune Swiftrider = Kumul Sürücü
 ** Dune Swordsman = Kumul Silahşör
 ** Dune Warmaster = Kumul Cengaver
 ** Dune Windrider = Kumul Yelsürücü
 • Mechanical = Mekanik
 ** Boat = Tekne
 ** Galleon = Kalyon
 ** Pirate Galleon = Korsan Kalyonu
 ** Transport Galleon = Yük Kalyonu
 • Naga = Naga
 ** Naga Fighter = Naga Savaşçı
 ** Naga Myrmidon = Naga Yardakçı
 ** Naga Warrior = Naga Cengaver
 • Orc = Ork
 ** Orcish Archer = Ork Okçusu
 ** Orcish Assasin = Ork Suikastçisi
 ** Orcish Crossbowman = Ork Tatar Yaycısı
 ** Orcish Grunt = Ork Izbandudu
 ** Orcish Leader = Orkbaşı
 ** Orcish Nightblade = Ork KeskinBıçak
 ** Orcish Slurbow = Ork Çifte Yaycısı
 ** Orcish Ruler = Ork Hükümdarı
 ** Orcish Slayer = Ork Katil
 ** Orcish Sovereign = Ork İmparatoru
 ** Orcish Warlord = Ork Savaş Lordu
 ** Orcish Warrior = Ork Cengaveri
 ** novice orcish shaman = toy ork şaman
 ** orcish shaman = ork şaman
 ** old orcish shaman = yaşlı ork şaman
 ** sea orc = deniz orku
 • Merman = Susal
 ** Merman Entangler = Susal Dolaştırıcı
 ** Merman Fighter = Susal Savaşçı
 ** Merman Hoplite = Susal Piyade
 ** Merman Hunter = Susal Avcı
 ** Merman Javelineer = Susal Ciritçi
 ** Merman Netcaster = Susal Ağ Atıcı
 ** Merman Spearman = Susal Mızrakçı
 ** Merman Triton = Susal Çatalcı
 ** Merman Warrior = Susal Cengaver
 ** Mermaid Diviner = Kahin Denizkızı
 ** Mermaid Enchantress = Büyücü Denizkızı 
 ** Mermaid Initiate = Usta Denizkızı
 ** Mermaid Priestess = Rahibe Denizkızı
 ** Mermaid Siren = Deniz Perisi
 • Saurian = Sürüngen
 ** Saurian Ambusher = Sürüngen Pusucu
 ** Saurian Augur = Sürüngen Müneccim
 ** Saurian Flanker = Sürüngen Kuşatmacı
 ** Saurian Oracle = Sürüngen Falcı
 ** Saurian Skirmisher = Sürüngen Avcı
 ** Saurian Soothsayer = Sürüngen Kahin
 • Ogre = Tepegöz
 ** Young Ogre = Genç Tepegöz
 ** Ogre = Tepegöz
 • Troll = Trol
 ** Great Troll = Büyük Trol
 ** Troll = Trol
 ** Troll Hero = Trol Kahramanı
 ** Troll Rocklobber = Trol Taş Atıcı
 ** Troll Warrior = Trol Cengaveri
 ** Troll Whelp = Trol Yavrusu
 • Bat = Yarasa
 ** Blood Bat = Kan Yarasası
 ** Vampire Bat = Vampir Yarasa
 • Monster = Yaratık
 ** Cuttle Fish = Ahtapot
 ** Fire Dragon = Ateş Ejderhası
 ** Fire Guardian = Ateş Muhafızı
 ** Giant Mudcrawler = Dev Çamurca
 ** Giant Rat = Dev Sıçan
 ** Giant Scorpion = Deva Akrep
 ** Giant Scorpling = Dev Akrepçik
 ** Giant Spider = Dev Örümcek
 ** Mudcrawler = Çamurca
 ** Tentacle of the Deep = Dokunaç
 ** Sea Serpent = Deniz Yılanı
 ** Wolf = Kurt
 ** Yeti = Yeti
 • Undead = Yarı ölü
 ** Ancient Lich = Ezelî Umacı
 ** Banebow = Kemikyay
 ** Bone Shooter = Kemik Atıcı
 ** Chocobone = Atlı İskelet
 ** Demilich = Yarı Umacı
 ** Death Knight = Ölüm Şövalyesi
 ** Deathblade = Ölüm Kılıcı
 ** Draug = Hayalet Asker
 ** Ghast = Ceset Yiyen
 ** Ghoul = Gulyabani
 ** Ghost = Hayalet
 ** Lich = Umacı
 ** Necrophage = Leş Yiyen
 ** Nightgaunt = Nahif Hayalet
 ** Revenant = Ölü Asker
 ** Shadow = Gölge
 ** Skeleton = İskelet
 ** Skeletal Dragon = İskelet Ejderha
 ** Skeleton Archer = İskelet Okçu
 ** Soulless = Ruhsuz
 ** Spectre = Hortlak
 ** Walking Corpse = Yürüyen Ceset
 ** Wraith = Öcü
 ** dark queen = kara kraliçe
 ** dark spirit = kara tılsım
 ** deathmaster = ölüm ustası
 ** dread lich = sömüren umacı
 ** initiate = çırak
 ** soul shooter = ruh atıcı
 ** vampire lady = vampir leydi
 • Unspecified = Belirsiz
 ** fireball = ateş topu
 ** watch tower = gözetleme kulesi
 ** lizard = kertenkele
 ** cockatrice = şahmeran
 • Weapon = Silah
 ** battle claws = dövüş pençesi
 ** dagger = hançer
 ** flail = harmandöver
 ** halberd = teber
 ** mace = topuz
 ** trident = çatal
 ** war blade = bilek süngüsü
 ** war talon = savaş pençesi


Linkler

This page was last edited on 11 June 2019, at 02:12.