Difference between revisions of "SwedishTranslation/Words"

From The Battle for Wesnoth Wiki
(Sinnelag (alignment): updated translation for liminal)
(Platser)
Line 134: Line 134:
 
* Borstep –  
 
* Borstep –  
 
* Brown Hills –  
 
* Brown Hills –  
* Carcyn –  
+
* Carcyn – Carcyn
 
* Castelfrang –  
 
* Castelfrang –  
 
* Clearwater Port – Klarvattnet
 
* Clearwater Port – Klarvattnet
Line 144: Line 144:
 
* Desert of Death – Dödens öken
 
* Desert of Death – Dödens öken
 
* Dulatus Hills – Dulatuskullarna
 
* Dulatus Hills – Dulatuskullarna
* Dwarven Doors –  
+
* Dwarven Doors – Dvärgarnas Port
 
* Elbridge – Elbro
 
* Elbridge – Elbro
 
* Elensefar – Elensefar
 
* Elensefar – Elensefar
Line 159: Line 159:
 
* Forest of Thelien –  
 
* Forest of Thelien –  
 
* Forest of Wesmere –  
 
* Forest of Wesmere –  
* Fort Tahn –  
+
* Fort Tahn – Tahn-fortet
 
* Glamdrol –  
 
* Glamdrol –  
 
* Glyn’s Forest –  
 
* Glyn’s Forest –  
 
* Great Central Plain – Stora centralslätten
 
* Great Central Plain – Stora centralslätten
 
* Great Continent – Stora kontinenten
 
* Great Continent – Stora kontinenten
* Great Ocean –  
+
* Great Ocean – Stora havet
 
* Great Northern Forest –  
 
* Great Northern Forest –  
 
* Great River – Stora floden
 
* Great River – Stora floden
Line 185: Line 185:
 
* Kerlath –  
 
* Kerlath –  
 
* Kesh –  
 
* Kesh –  
* Knalga –  
+
* Knalga – Knalga
 
* Lake Vrug – Vrugsjön
 
* Lake Vrug – Vrugsjön
* Lintanir Forest –  
+
* Lintanir Forest – Lintanir
 
* Lmarig –  
 
* Lmarig –  
 
* Longlier – Längdälven
 
* Longlier – Längdälven
Line 215: Line 215:
 
* Swamp of Desolation –  
 
* Swamp of Desolation –  
 
* Swamp of Dread – Fruktans träsk
 
* Swamp of Dread – Fruktans träsk
* Tath –  
+
* Tath – Tath
 
* Three Sisters –  
 
* Three Sisters –  
 
* Tirigaz –  
 
* Tirigaz –  
Line 224: Line 224:
 
* Valley of Death – Dödens dal
 
* Valley of Death – Dödens dal
 
* Varrant –  
 
* Varrant –  
* Weldyn –  
+
* Weldyn – Weldyn
 
* Weldyn River –  
 
* Weldyn River –  
 
* Wesmere Forest –  
 
* Wesmere Forest –  
 
* Wesnoth – Wesnoth
 
* Wesnoth – Wesnoth
 
*: Folket i ''Wesnoth'' kallas ''wesnother''.
 
*: Folket i ''Wesnoth'' kallas ''wesnother''.
* Westin –  
+
* Westin – Westin
 
* Wild Steppe –
 
* Wild Steppe –
  

Revision as of 06:51, 11 May 2011


Det finns en mängd termer i det här spelet som är långt ifrån självklara att översätta. Här nedan finns en lista med översättningar som kanske kräver en kommentar.

Allmänna speltermer

OBS! att i engelskan används stor begynnelsebokstav för nationaliteter, språk och liknande – så gör man inte på svenska. Exempelvis ”the Wesnothian people” på engelska, men det wesnothiska folket på svenska. På samma sätt med titlar: ”Under the Burning Suns” respektive Under de brännande solarna.

 • alignment – sinnelag
  Alternativ är livsåskådning/inriktning, men sinnelag är otroligt bra.
 • keep – kärntorn
  Kärntorn används när man syftar på den plats där en ledare kan rekrytera trupper. Om det är något annat, så kan också fästning användas.
 • men – mannar
  När man översätter ”Come on, men!” eller något annat där ordet ”men” används på det här viset, så ligger det ju nära till hands att översätta det till män. Det är ju lite olyckligt, eftersom styrkorna mycket väl kan bestå av kvinnliga trupper också. Använd därför helst det mer könlösa mannar. Såvida inte man kan vara säker på att styrkan som uppmanas bara består av manliga trupper, t. ex. orcherna. De vandöda är lite luriga...
 • turn – drag
  Det finns invändningar mot att tvetydigheter uppstår om man inte skiljer mellan betydelserna ”en spelare gör sitt drag” eller ”ett spelvarv”. Invändningen är märklig, eftersom det i alla fall historiskt sett i alla svenska spel aldrig behövts något annat ord än drag. Om man får uppmaningen att ”stå över ett drag”, så begriper alla vad det betyder. Wesnoth skiljer sig inte från detta. I den engelska förlagan används enbart ordet ’turn’, för båda begreppen, och inte heller i engelskan används något annat ord för det ena eller andra begreppet. I rollspel och liknande finns ordet ’round’, men det är en annan sak. Om folk opponerar sig något ohemult så finns ordet spelvarv att tillgå. Vi använder absolut inte runda, omgång eller tur. Detta kan inte nog understrykas. När ’turn-based’ (strategy game, t ex) översätts, så blir det nästan alltid turbaserat eller omgångsbaserat. Fruktansvärt gräsligt, faktiskt. Dragbaserat är den mest korrekta översättningen, och det ligger dessutom väldigt bra i munnen.

Diverse attribut

Sinnelag (alignment)

 • chaotic – ljusskygg
  Ljusskygg har precis rätt konnotation(er) för det som menas med ’chaotic’.
 • lawful – redbar
  Alternativ till redbar är rättfärdig, vilket egentligen låter bättre, men som tyvärr har religiösa övertoner; tänk korsriddare/korståg.
 • liminal – perifer
  Förslag på alternativa välkomnas. Perifer borde dock fungera hyffsat väl.
 • neutral – neutral

Karaktärsdrag (traits)

 • dextrous – träffsäker
  Flink är ett annat alternativ, men med tanke på att egenskapen bara är till för att öka den skada som alvernas träffsäkerhet med pilbågar ger, så är träffsäker nog bättre.
 • dim – enfaldig
 • fearless – orädd
 • healthy – livskraftig
 • intelligent – intelligent
 • loyal – lojal
 • mechanical – konstruktion
 • quick – snabb
 • resilient – tålig
 • slow – långsam
 • strong – stark
 • undead – vandöd
 • weak – svag

Förmågor (abilities)

 • ambush – bakhåll
 • concealment – gömd
 • cures – botar
  I nuvarande version har de trupper som kan bota gift förmågan bota, medan de som ger tillbaka HP har förmågan hela. Därför går vi över till översättningen hela/bota, istället för vårda/hela.
 • feeding – förtäring
 • heals – helar
  Se ’cures’.
 • illuminates – lyser upp
 • leadership – ledarskap
 • nightstalk – skuggsteg
  Skuggornas och blekmännens förmåga. De gömmer sig och smyger i skuggorna.
 • regenerates – regenererar
 • skirmisher – stigfinnare
 • steadfast – ståndaktig
 • submerge – dyka
 • teleport – teleportera

Vapenspecialiteter (weapon specials)

 • backstab – rygghugg
 • berserk – bärsärk
 • charge – storma
 • drain – suga livskraft
 • firststrike – första slaget
 • magical – magisk
 • marksman – prickskytt
 • plague – pest
 • poision – gift
 • slow – sakta ner
 • stone – förstena
 • swarm – svärma

Skadetyper och motståndskraft (damage types and resistances)

 • arcane – ockult
 • blade – hugg
 • cold – frost
 • fire – eld
 • impact – kross
 • pierce – stick

Fraktioner (factions)

Undvik så långt det går de otympliga – rentav fula – orden dvärgisk, alvisk och orchisk för ’Dwarven’, ’Elvish’ och ’Orcish’. Det går i princip alltid att översätta så att man slipper dem.

 • Drakes – drakfolket
 • Elves – alver
  I beskrivningen av Wesnoths alver talas det om deras närhet till ”the Faerie world”, och eftersom det ju inte är särskilt lämpligt att säga att alvernas älvor blir del av älvornas värld, så vi översätter ’Faerie’ till fe istället.
 • Nagas – nagafolket
  Undvik pluralisformerna nagor och nagas. Ta till vilka konstnärliga friheter som än krävs för detta.
 • Orcs – orcher
  I nyöversättningen av Lord of the Rings, så översätts ’Orc’ med ork. Eftersom den nya översättningen ska ligga mer i linje med vad Tolkien själv tyckte, så blir det lite lurigt; ordet orch är ju så invant. Än så länge behåller vi dock orch. Faktum är att det går att sanktionera, i pluralis är det ’yrch’ på sindarin...
 • Outlaws – fredlösa
  Inte laglösa.
 • Saurians – ödlefolket
 • Undead – vandöda
  Inte odöda.

Raser och trupper (races and units)

Nedan följer några allmäna hänvisningar vad gäller truppnamn. Se trupplistan för en genomgång av alla trupper i officiella Wesnoth grupperade efter ras.

 • Fighter vs Warrior – kämpe mot krigare
  Om det inte finns en ’Warrior’ i det aktuella truppslagets erfarenhetsträd översätts ’Fighter’ till krigare. Om både ’Fighter’ och ’Warrior’ finns med översätts ’Fighter’ med kämpe och ”Warrior” med krigare.

Platser

För namngivna vattendrag, som Floden Listra, undvik ordet floden såvida inte sammanhanget gör det nödvändigt. Ange sålunda bara namnet, utom möjligtvis vid första användningen i texten.

Se även Geography of Wesnoth.

 • Aethenwood – Aethenskogen
 • Aldril –
 • Annuvin –
 • Arkan-thoria – Arkan-thoria
  Alvernas namn på Längdälven
 • Ashland Desert –
 • Azen –
 • Barag Gor –
 • Bay of Pearls – Pärlbukten
 • Bitok –
 • Bitter Swamp –
 • Blackmore –
 • Black River –
 • Blackwater Port – Svartvattnet
  Inte Svartvattnets hamn.
 • Borstep –
 • Brown Hills –
 • Carcyn – Carcyn
 • Castelfrang –
 • Clearwater Port – Klarvattnet
  Inte Klarvattnets hamn.
 • Cliffs of Thoria – Thorias klippor
 • Dallben –
 • Delwyn –
 • Dan’Tonk –
 • Desert of Death – Dödens öken
 • Dulatus Hills – Dulatuskullarna
 • Dwarven Doors – Dvärgarnas Port
 • Elbridge – Elbro
 • Elensefar – Elensefar
  Folket i Elensefar kallas elenser, som adjektiv används elensisk.
 • Elensiria –
 • Elmar’s Crossing – Elmars överfart
 • Emetria –
 • Estmark Hills – Östmark
 • Fallen Lich Point – Häxmästarudden
  Se ’Lich’.
 • Farzi –
 • Festog –
 • Ford of Abez – Abez vad
 • Forest of Thelien –
 • Forest of Wesmere –
 • Fort Tahn – Tahn-fortet
 • Glamdrol –
 • Glyn’s Forest –
 • Great Central Plain – Stora centralslätten
 • Great Continent – Stora kontinenten
 • Great Ocean – Stora havet
 • Great Northern Forest –
 • Great River – Stora floden
 • Green Forest –
 • Green Isle – Gröna ön
  Inte Grönön.
 • Green Swamp –
 • Grey Woods – Grå skogen
 • Grisbi –
 • Gryphon Mountain – Gripberget
 • Halstead –
 • Heartfangs – Kärntopparna
 • Heart Mountains – Kärnbergen
 • Horse Plains –
 • Irdia –
 • Isle of Alduin – Alduins ö
 • Isle of the Damned –
 • Jevyan –
 • Kal Kartha –
 • Kerlath –
 • Kesh –
 • Knalga – Knalga
 • Lake Vrug – Vrugsjön
 • Lintanir Forest – Lintanir
 • Lmarig –
 • Longlier – Längdälven
  Se även Arkan-thoria
 • Maghre –
 • Melmog –
 • Midlands – Midländerna
 • Mountains of Dorth –
 • Mountains of Haag
 • Mourned Hills – Begråtna kullarna
 • Muff Malal’s Peninsula – Muff Malals halvö
 • Northlands – Nordländerna
 • Prestim –
 • River Aethen –
 • River Bork –
 • River Listra –
 • River Oumph –
 • Rumyr –
 • Serrul –
 • Silent Forest – Tysta skogen
  Inte Tystnadens skog.
 • Snow Plains – Snövidderna
 • Soradoc –
 • Southbay – Sunnanvik
  Inte Sydbukten.
 • Stone of Erzen – Erzens sten
 • Swamp of Desolation –
 • Swamp of Dread – Fruktans träsk
 • Tath – Tath
 • Three Sisters –
 • Tirigaz –
 • Tower of Kaleon – Kaleons torn
 • Underground Pool – Den underjordiska gölen
  Den underjordiska dammen? Gillar gölen med tanke på associationerna, men det hänger ju en del på hur det ser ut där nere i underjorden egentligen.
 • Vale of Tears –
 • Valley of Death – Dödens dal
 • Varrant –
 • Weldyn – Weldyn
 • Weldyn River –
 • Wesmere Forest –
 • Wesnoth – Wesnoth
  Folket i Wesnoth kallas wesnother.
 • Westin – Westin
 • Wild Steppe –

Övrigt

 • the South Guard – Sydvakten
  Inte Södra vaktposten.

Övrigt

 • Battle for Wesnoth – Kampen om Wesnoth
 • The Great Fall – Det stora sammanbrottet
  Händelse som det berättas om i UtBS.
 • Tome of Wesnoth – Wesnoths krönika