SwedishTranslation/Units

From The Battle for Wesnoth Wiki
Revision as of 12:45, 13 September 2011 by Avdpos (talk | contribs) (Dwarves – dvärgar)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Det här är en (troligen ouppdaterad) lista över alla trupper i en standardinstallation av Wesnoth. Se units.wesnoth.org för en uppdaterad och mer överskådlig tabell över Wesnoths erfarenhetsträd, inklusive översättningar. Det går även att visa trupper specifika för särskilda eror och kampanjer.

Trupperna nedan är grupperade enligt ras (race) och sorterade efter det engelska namnet.

Bats – fladdermöss

 • Blood Bat – Blodsugande fladdermus
 • Dread Bat – Skräckfladdermus
 • Vampire Bat – Vampyrfladdermus

Drakes – drakfolket

 • Armageddon Drake – harmageddondrake
 • Drake Blademaster – draksvärdmästare
 • Drake Burner – sotdrake
 • Drake Clasher – draksoldat
  ’Clasher’? Ränna runt och dela ut stryk lite här och där? Hm, med dessa översättningar får man faktiskt viss konsistens i erfarenhetsträdet, även om konnotationerna inte stämmer.
 • Drake Enforcer – draktyrann
  Kallades tidigare drakbetvingare, ändrades på grund av en lite skum syftning.
 • Drake Fighter – drakkämpe
 • Drake Flameheart – eldhjärta
 • Drake Flare – flamdrake
 • Drake Gladiator – drakgladiator
 • Drake Glider – drakseglare
 • Drake Slasher – drakveteran
  Se ’Drake Clasher’.
 • Drake Warden – drakväktare
  Se ’Drake Clasher’.
 • Drake Warrior – drakkrigare
 • Fire Drake – elddrake
  Elddrake är inte så bra; det låter mer som en eldsprutande drake...
 • Hurricane Drake – orkandrake
 • Inferno Drake – infernodrake
 • Sky Drake – molndrake

Dwarves – dvärgar

 • Dwarvish Annalist – dvärgkrönikör [endast i THOT]
 • Dwarvish Arcanister – runbesvärjare
 • Dwarvish Berserker – dvärgbärsärk
 • Dwarvish Dragonguard – drakvakt
 • Dwarvish Explorer – dvärgutforskare [endast i UTBS]
 • Dwarvish Fighter – dvärgkrigare
 • Dwarvish Guardsman – dvärgvakt
 • Dwarvish Lord – bergakung
 • Dwarvish Loremaster – skriftmäster [endast i THOT]
 • Dwarvish Masked Dragonguard – maskerad Drakvakt [endast i THOT]
 • Dwarvish Masked Fighter – maskerad Dvärgkrigare [endast i THOT]
 • Dwarvish Masked Guardsman – maskerad Dvärgvakt [endast i THOT]
 • Dwarvish Masked Lord – maskerad Bergakung [endast i THOT]
 • Dwarvish Masked Sentinel – maskerad Dvärghedersvakt [endast i THOT]
 • Dwarvish Masked Stalwart – maskerad Pansarvakt [endast i THOT]
 • Dwarvish Masked Steelclad – maskerad Järnnäve [endast i THOT]
 • Dwarvish Masked Thunderer – maskerad Tordönskrigare [endast i THOT]
 • Dwarvish Masked Thunderguard – maskerad Tordönsvakt[endast i THOT]
 • Dwarvish Miner – gruvarbetare [endast i SOF]
 • Dwarvish Pathfinder – dvärgstigfinnare [endast i UTBS]
 • Dwarvish Runemaster – runmästare [andra varianter i SOF och THOT]
 • Dwarvish Runesmith – runsmed [endast i SOF]
 • Dwarvish Scout – dvärgspejare [endast i UTBS]
 • Dwarvish Sentinel – dvärghedersvakt
 • Dwarvish Stalwart – pansarvakt
 • Dwarvish Steelclad – järnnäve
 • Dwarvish Thunderer – tordönskrigare
  Andra associationer till ’Thunderer’ är till exempel: dunder, åskvigg och ljung(eld), men tordön har använts länge och låter bra.
 • Dwarvish Thunderguard – tordönsvakt
 • Dwarvish Ulfserker – dvärgulvhedin
  ’Ulfserker’ skulle även kunna heta ulvsärk, men ulvhedin är ett vedertaget (läs: mytologiskt) begrepp.
 • Dwarvish Witness – dvärgvittne [endast i THOT]

Elves – alver

 • Corrupted Elf – förvriden alv [endast i UTBS]
 • Desert Archer – ökenbågskytt [endast i UTBS]
 • Desert Avenger – ökenhämnare [endast i UTBS]
 • Desert Captain – ökenkapten [endast i UTBS]
 • Desert Champion – ökenförkämpe [endast i UTBS]
 • Desert Druid – ökendruid [endast i UTBS]
 • Desert Fighter – ökenkrigare [endast i UTBS]
 • Desert Hero – ökenhjälte [endast i UTBS]
 • Desert Horseman – ökenryttare [endast i UTBS]
 • Desert Hunter – ökenjägare [endast i UTBS]
 • Desert Marksman – ökenprickskytt [endast i UTBS]
 • Desert Marshal – ökenöverste [endast i UTBS]
 • Desert Outrider – ökenförtrupp [endast i UTBS]
 • Desert Prowler – ökenstrykare [endast i UTBS]
 • Desert Ranger – ökenvandrare [endast i UTBS]
 • Desert Rider – ökenryttare [endast i UTBS]
 • Desert Scout – ökenspejare [endast i UTBS]
 • Desert Sentinel – ökenväktare [endast i UTBS]
 • Desert Shaman – ??? [endast i UTBS]
 • Desert Sharpshooter – ökenskarpskytt [endast i UTBS]
 • Desert Shyde – ??? [endast i UTBS]
 • Desert Star – ??? [endast i UTBS]
 • Divine Avatar – gudomlig uppenbarelse [endast i UTBS]
 • Divine Incarnation – gudomlig inkarnation [endast i UTBS]
 • Elvish Archer – alvbågskytt
 • Elvish Avenger – alvhämnare
 • Elvish Captain – alvkapten
 • Elvish Champion – alvförkämpe
 • Elvish Druid – alvdruid
 • Elvish Enchantress – huldra
 • Elvish Fighter – alvkrigare
 • Elvish Hero – alvhjälte
 • Elvish High Lord – alvstorfurste
 • Elvish Lady – alvfurstinna
 • Elvish Lord – alvfurste
 • Elvish Marksman – alvprickskytt
 • Elvish Marshal – alvöverste
 • Elvish Outrider – alvförtrupp
 • Elvish Ranger – alvjägare
 • Elvish Rider – alvryttare
 • Elvish Scout – alvspejare
 • Elvish Shaman – alvschaman
 • Elvish Sharpshooter – alvskarpskytt
 • Elvish Shyde – älva
 • Elvish Sorceress – alvbesvärjerska
 • Elvish Sylph – sylfid
 • Kaleh of the Quenoth Elves – Kaleh av Quenoth-alverna [endast i UTBS]

Goblins – vättar

 • Goblin Impaler – spetsarvätte
 • Goblin Rouser – standarvätte
 • Goblin Spearman – spjutvätte

Gryphons – gripar

 • Gryphon – grip
 • Gryphon Master – gripmästare
 • Gryphon Rider – gripryttare
 • Sleeping Gryphon – sovande grip [endast i HTTT]

Humans – människor

 • Arch Mage – Ärkemagiker
 • Apprentice Mage – Magikerlärling [endast i DID]
 • Apprentice Necromancer – Nekromantlärling [endast i DID]
 • Assassin – Lönnmördare
 • Bandit – Bandit
 • Battle Princess – Stridsprinsessa [endast i HTTT]
 • Borderer – Gränsvakt [endast i L]
 • Bowman – Bågskytt
 • Cavalier – Kavaljer
 • Cavalryman – Kavallerist
 • Commander – Befälhavare [endast i HTTT]
 • Dark Adept – Svartkonstnär
  De är galna fanatiker som fuskar (”dabbles”) lite med magi, därav svartkonstnärer.
 • Dark Mage – Mörkermagiker [endast i DID]
 • Dark Queen – Svartdrottning [endast i HTTT]
 • Dark Sorceror – Skuggmagiker
 • Dragoon – Dragon
 • Duelist – Duellant
 • Elder Mage – Urmagiker
 • Fencer – Fäktare
 • Fighter – Krigare [endast i HTTT]
 • Footpad – Stigman
 • Frontier Baroness – Gränsbaronessa [endast i DID]
 • Fugitive – Flykting
 • General – General
 • Grand Knight – Storriddare
 • Grand Marshal – Överstemarskalk
 • Great Mage – Stormagiker
 • Halberdier – Hillebardiär
 • Heavy Infantryman – Tung infanterist
 • Highwayman – Stråtrövare
 • Horse Lord – Hästfurste [endast i EI]
 • Horseman – Ryttare
 • Horseman Commander – Ryttarbefäl [endast i TSG]
 • Human Commander – Mänsklig befälhavare [endast i UTBS]
 • Huntsman – Jägare
 • Infantry Commander – Infanteribefäl [endast i TSG]
 • Infantry Lieutenant – Infanterilöjtnant [endast i TSG]
 • Injured Sergeant – Skadad sergeant [endast i HTTT]
 • Iron Mauler – Järnmanglare
 • Javelineer – Spjutkastare
 • Junior Commander – Underbefäl [endast i TSG]
 • Knight – Riddare
 • Lancer – Lansiär
 • Lich – Häxmästare
  Som i Häxmästaren från Angmar.
 • Lieutenant – Löjtnant
 • Longbowman – Långbågsskytt
 • Lord – Furste [endast i HTTT]
 • Mage – Magiker
 • Mage of Light – Ljusets magiker
 • Master at Arms – Väbel
 • Master Bowman – Mästerbågskytt
 • Mounted Fighter – Ryttarkämpe [endast i EI]
 • Mounted General – Beriden general [endast i TSG]
 • Mounted Warrior – Ryttarkrigare [endast i EI]
 • Necromancer – Nekromant
 • Noble Commander – Adlig befälhavare [endast i TROW]
 • Noble Fighter – Adlig krigare [endast i TROW]
 • Noble Lord – Adlig furste [endast i TROW]
 • Noble Youth – Adlig yngling [endast i TROW]
 • Outlaw – Fredlös
 • Paladin – Tempelriddare
 • Peasant – Bonde
 • Peasant Hunter – Jagande bonde [endast i L]
 • Peasant Huntsman – ??? [endast i L]
 • Peasant Trapper – Pälsjagande bonde [endast i L]
 • Peasant Youth – Ung bonde [endast i L]
 • Pikeman – Pikenerare
 • Poacher – Tjuvskytt
 • Princess – Prinsessa [endast i HTTT]
 • Ranger – Utbygdsjägare
 • Red Mage – Röd magiker
 • Rogue – Rövare
  Till skillnad från stråtrövare.
 • Rogue Mage – Rövarmagiker [endast i L]
 • Royal Guard – Livgardist
 • Royal Warrior – ???
  varför inte "Kunglig livvakt", eller bara "Livvakt", jämför med översättningen av "Royal Guard" till "livgardist" [avdpos]
 • Ruffian – Råskinn
 • Senior Village Elder – Äldre byäldste [endast i L]
 • Sergeant – Sergeant
 • Shadow Lord – Skuggfurste [endast i L]
 • Shadow Mage – Skuggmagiker [endast i L]
 • Shock Trooper – Stormtrupp
 • Silver Mage – Silvermagiker
 • Spearman – Spjutbärare
 • Swordsman – Svärdssoldat
 • Thief – Tjuv
 • Thug – Buse
 • Trapper – Pälsjägare
 • Village Elder – Byäldste [endast i L]
 • Villager – Bybo [endast i L]
 • Warrior King – Krigarkung [endast i TROW]
 • Watchman – Patrullvakt [endast i L]
 • Wesfolk Lady – Wesfolkadelsdam [endast i TROW]
 • Wesfolk Leader – Wesfolkets ledare [endast i TROW]
 • Wesfolk Outcast – Utstött wesfolkadelsdam [endast i TROW]
 • White Mage – Vit magiker
 • Woodsman – Skogsman

Mechanical – konstruktioner

 • Boat – båt
 • Caravan – karavan [endast i SOF]
 • Galleon – galjon
  Inte galleon eller gallion.
 • Pirate Galleon – piratgaljon
 • Transport Galleon – transportgaljon
 • Watch Tower – vakttorn [endast i SOTBE]

Merfolk – sjöfolket

På svenska finns även orden havsfolk, havsfru, havsrå och havsman.

 • Mermaid Initiate – sjönovis
 • Mermaid Enchantress – sjöhuldra
 • Mermaid Priestess – sjöprästinna
 • Mermaid Siren – sjösiren
 • Mermaid Diviner – sjösibylla
 • Merman Entangler – sjösnärjare
 • Merman Fighter – sjökämpe
 • Merman Hoplite – hoplit
 • Merman Hunter – sjöjägare
 • Merman Javelineer – sjöspjutkastare
 • Merman Netcaster – sjönätskastare
 • Merman Spearman – sjöspjutbärare
 • Merman Triton – sjötriton
 • Merman Warrior – sjökrigare

Monsters – monster

 • Cave Spider – Grottspindel [endast i UTBS]
 • Central Body – Mittkropp [endast i UTBS]
 • Confused Ant – Förvirrad myra [endast i UTBS]
 • Crab Man – Krabbman [endast i UTBS]
 • Crawling Horror – Krypande fasor [endast i UTBS]
 • Cuttle Fish – Jättebläckfisk
 • Dawarf – Dawarf [endast i UTBS]
 • Dust Devil – Sanddemon [endast i UTBS]
 • Eyestalk – Ögonstjälk [endast i TSG]
 • Fire Dragon – Elddrake
 • Fire Guardian – Eldväktare [endast i UTBS]
 • Flesh Golem – Köttgolem [endast i UTBS]
 • Giant Ant – Jättemyra [endast i UTBS]
 • Giant Mudcrawler – Jätteslamkrypare
 • Giant Rat – Jätteråtta [endast i DID]
 • Giant Scorpion – Jätteskorpion
 • Giant Spider – Jättespindel
 • Ixthala Demon – Ixthala-demon [endast i UTBS]
 • Mudcrawler – Slamkrypare
 • Pulsing Spire – Pulserande spira [endast i UTBS]
 • Sea Serpent – Sjöorm
 • Small Mudcrawler – Liten slamkrypare [endast i UTBS]
 • Tentacle of the Deep – Djupets tentakel
 • Yeti – Snöman
 • Water Serpent - Vattenorm

Nagas – nagafolket

 • Naga Fighter – nagakämpe
 • Naga Guardian – nagaväktare [endast i UTBS]
 • Naga Hunter – nagajägare [endast i UTBS]
 • Naga Sentinel – nagahedersvakt [endast i UTBS]
 • Naga Warden – nagavakt [endast i UTBS]
 • Naga Warrior – nagakrigare
 • Naga Myrmidon – nagamyrmidon

Ogres – resar

 • Ogre – rese
 • Young Ogre – ung rese

Orcs – orcher

 • Dark Assassin – skuggmördare [endast i UTBS]
 • Novice Orcish Shaman – orchschamannovis [endast i SOTBE]
 • Old Orcish Shaman – gammal orchschaman [endast i SOTBE]
 • Orcish Archer – orchbågskytt
 • Orcish Assassin – lönnmördarorch
 • Orcish Crossbowman – armborstorch
 • Orcish Grunt – orchsoldat
 • Orcish Leader – orchledare
 • Orcish Ruler – orchhövding
 • Orcish Shaman – orchschaman [endast i SOTBE]
 • Orcish Slayer – slaktarorch
 • Orcish Slurbow – arbalestorch
 • Orcish Sovereign – orchhärskare
 • Orcish Warlord – orchkrigsherre
 • Orcish Warrior – orchkrigare
 • Sea Orc – sjöorch [endast i HTTT]

Saurians – ödlefolket

 • Saurian Ambusher – bakhållstrupp
 • Saurian Augur – spåödla
 • Saurian Flanker – flanktrupp
 • Saurian Oracle – orakel
 • Saurian Skirmisher – ödlestigfinnare
 • Saurian Soothsayer – sökare

Trolls – troll

 • Great Troll – stort troll
 • Troll – troll
 • Troll Hero – trollhjälte
 • Troll Rocklobber – stenkastartroll
 • Troll Shaman – ???
 • Troll Warrior – trollkrigare
 • Troll Whelp – trollvalp

Undead – vandöda

 • Ancient Lich – uråldrig häxmästare
 • Banebow – själaskytt
 • Bone Knight – skelettryttare [endast i L]
 • Bone Shooter – benskjutare
 • Chocobone – benryttare
 • Deathblade – svärdsande
 • Death Knight – dödsriddare
 • Death Squire – dödsväpnare [endast i L]
 • Draug – draug
 • Ethereal Ghost – eteriskt spöke [endast i UTBS]
 • Ethereal Nightgaunt – eterisk blekman [endast i UTBS]
 • Ethereal Shadow – eterisk skugga [endast i UTBS]
 • Ethereal Spectre – eterisk ond ande [endast i UTBS]
 • Ethereal Wraith – eterisk vålnad [endast i UTBS]
 • Ghost – spöke
 • Ghoul – ghul
  Jo, ghul finns faktiskt. :) Ur Bra Böckers lexikon:

  ghul [gul] är i arabisk folktro ett slags andar, som mest håller till kring gravplatser, lockar vägfarare vilse och dödar dem.

 • Haunt – gast [endast i UTBS]
 • Necrophage – nekrofag
 • Nightgaunt – blekman
  Läst Jordan?
 • Revenant – gengångare
 • Shadow – skugga
 • Skeletal Dragon – skelettdrake
 • Skeleton – skelett
 • Skeleton Archer – skelettbågskytt
 • Skeleton Rider – skelettryttare [endast i UTBS]
 • Soulless – själlös
 • Spectre – ond ande
  ’Spectre’ och ’Dark Spirit’ är så bildlika, eftersom ’Dark Spirit’ heter mörkerande funkar det väl att kalla ’Spectre’ för ond ande.
 • Spider Lich – spindelhäxmästare [endast i UTBS]
 • Vampire Lady – vampyrdrottning [endast i TROW]
 • Walking Corpse – vandrande död
 • Wraith – vålnad

Wolves – vargar

 • Direwolf Rider – monstervargryttare
 • Goblin Knight – riddarvätte
 • Goblin Pillager – plundrarvätte
 • Wolf – varg
 • Wolf Rider – vargryttare

Woses – enter

 • Ancient Wose – uråldrig ent
 • Elder Wose – äldre ent
 • Wose – ent
 • Wose Sapling – ung ent [endast i TROW]
This page was last edited on 13 September 2011, at 12:45.