SwedishTranslation/Units

From The Battle for Wesnoth Wiki
Revision as of 17:49, 12 March 2008 by Tigge (talk | contribs) (New page: = Wesnoths erfarenhetsträd = Den "officiella" sidan för komplett trupplistning är [http://units.wesnoth.org/ units.wesnoth.org]. Här finns även översättningar av truppslagen och de...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Wesnoths erfarenhetsträd

Den "officiella" sidan för komplett trupplistning är units.wesnoth.org. Här finns även översättningar av truppslagen och deras olika egenskaper. Då denna sida verkar vara trafikbegränsad går den inte alltid att komma åt; sidorna finns dock speglade: se 1.3-grenen för de översättningar som gäller "nu" (tyvärr är sidans uppfattning om "nu" inte alltid i synk med verkligheten - tabellen nedan är ofta bättre). Även 1.0-grenen och 1.2-grenen finns att tillgå.

Tabellen nedan är en (inte helt komplett) efterapning av tabellen på units.wesnoth.org och visar översättningen av truppslagen i sammanhang. Tabellerna är gjorda med några egenhändigt hopsnickrade automagiska php- och bash-script, där översättningarna hämtas direkt ur po-filerna (domänerna wesnoth och wesnoth-units).

Wesnoth-trunk

I denna gren sker all utveckling. Oftast är det dessa översättningar som gäller.

Fladdermöss (Bats)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
Vampire Bat
Vampyrfladdermus
Blood Bat
Blodsugande fladdermus
       
 

Drakfolket (Drakes)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
       
Armageddon Drake
Harmageddondrake
 
 
Drake Burner
Sotdrake
Drake Flare
Flamdrake
Drake Flameheart
Eldhjärta
   
 
Fire Drake
Elddrake
Inferno Drake
Infernodrake
   
 
Drake Clasher
Draksoldat
Drake Gladiator
Drakgladiator
Drake Enforcer
Draktyrann
   
 
Drake Slasher
Drakveteran
Drake Warden
Drakväktare
   
 
Drake Fighter
Drakkämpe
Drake Warrior
Drakkrigare
Drake Blademaster
Draksvärdmästare
   
 
Drake Glider
Drakseglare
Sky Drake
Molndrake
Hurricane Drake
Orkandrake
   
 

Dvärgar (Dwarves)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
 
Dwarvish Fighter
Dvärgkrigare
Dwarvish Steelclad
Järnnäve
Dwarvish Lord
Bergakung
   
 
Dwarvish Guardsman
Dvärgvakt
Dwarvish Stalwart
Pansarvakt
Dwarvish Sentinel
Dvärghedersvakt
   
     
Dwarvish Runemaster
Runmästare
   
 
Dwarvish Thunderer
Tordönskrigare
Dwarvish Thunderguard
Tordönsvakt
Dwarvish Dragonguard
Drakvakt
   
 
Dwarvish Ulfserker
Dvärgulvhedin
Dwarvish Berserker
Dvärgbärsärk
     
 

Alver (Elves)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
 
Elvish Archer
Alvbågskytt
Elvish Marksman
Alvprickskytt
Elvish Sharpshooter
Alvskarpskytt
   
 
Elvish Ranger
Alvjägare
Elvish Avenger
Alvhämnare
   
 
Elvish Fighter
Alvkrigare
Elvish Captain
Alvkapten
Elvish Marshal
Alvöverste
   
 
Elvish Hero
Alvhjälte
Elvish Champion
Alvförkämpe
   
     
Elvish Lady
Alvfurstinna
   
   
Elvish Lord
Alvfurste
Elvish High Lord
Alvstorfurste
   
 
Elvish Scout
Alvspejare
Elvish Rider
Alvryttare
Elvish Outrider
Alvförtrupp
   
 
Elvish Shaman
Alvschaman
Elvish Druid
Alvdruid
Elvish Shyde
Älva
   
 
Elvish Sorceress
Alvbesvärjerska
Elvish Enchantress
Huldra
Elvish Sylph
Sylfid
 
 

Vättar (Goblins)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
Goblin Spearman
Spjutvätte
Goblin Impaler
Spetsarvätte
       
Goblin Rouser
Standarvätte
       
 
Wolf Rider
Vargryttare
Goblin Knight
Riddarvätte
Direwolf Rider
Monstervargryttare
   
 
Goblin Pillager
Plundrarvätte
     
 

Gripar (Gryphons)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
   
Gryphon
Grip
     
 
Gryphon Rider
Gripryttare
Gryphon Master
Gripmästare
     
 

Människor (Humans)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
 
Cavalryman
Kavallerist
Dragoon
Dragon
Cavalier
Kavaljer
   
 
Dark Adept
Svartkonstnär
Dark Sorcerer
Skuggmagiker
Necromancer
Nekromant
   
 
Fencer
Fäktare
Duelist
Duellant
Master at Arms
Väbel
   
       
Grand Marshal
Överstemarskalk
 
 
Heavy Infantryman
Tung infanterist
Shock Trooper
Stormtrupp
Iron Mauler
Järnmanglare
   
 
Horseman
Ryttare
Knight
Riddare
Grand Knight
Storriddare
   
 
Paladin
Tempelriddare
   
 
Lancer
Lansiär
     
 
Mage
Magiker
Red Mage
Röd magiker
Arch Mage
Ärkemagiker
Great Mage
Stormagiker
 
 
Silver Mage
Silvermagiker
   
 
White Mage
Vit magiker
Mage of Light
Ljusets magiker
   
     
Outlaw Ranger
Fredlös jägare
   
Peasant
Bonde
Spearman
Spjutbärare
Javelineer
Spjutkastare
     
Pikeman
Pikenerare
Halberdier
Hillebardiär
   
Swordsman
Svärdssoldat
Royal Guard
Livgardist
   
Ruffian
Råskinn
Footpad
Stigman
Outlaw
Fredlös
Fugitive
Flykting
   
Thug
Buse
Bandit
Bandit
Highwayman
Stråtrövare
   
 
Sergeant
Sergeant
Lieutenant
Löjtnant
General
General
   
 
Thief
Tjuv
Rogue
Rövare
Assassin
Lönnmördare
   
Woodsman
Skogsman
Bowman
Bågskytt
Longbowman
Långbågsskytt
Master Bowman
Mästerbågskytt
   
Poacher
Tjuvskytt
Trapper
Pälsjägare
Huntsman
Jägare
   
 

Lizards (Lizards)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
 
Saurian Augur
Spåödla
Saurian Oracle
Orakel
     
 
Saurian Soothsayer
Sökare
     
 
Saurian Skirmisher
Ödlestigfinnare
Saurian Ambusher
Bakhållstrupp
Saurian Flanker
Flanktrupp
   
 

Konstruktioner (Mechanical)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
 
Boat
Båt
       
 
Galleon
Galjon
       
 
Pirate Galleon
Piratgaljon
       
 
Transport Galleon
Transportgaljon
       
 

Sjöfolket (Mermen)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
 
Mermaid Initiate
Sjönovis
Mermaid Enchantress
Sjöhuldra
Mermaid Siren
Siren
   
 
Mermaid Priestess
Sjöprästinna
Mermaid Diviner
Sjösibylla
   
 
Merman Fighter
Sjökämpe
Merman Warrior
Sjökrigare
Merman Hoplite
Hoplit
   
 
Merman Triton
Sjötriton
   
 
Merman Hunter
Sjöjägare
Merman Netcaster
Sjönätkastare
Merman Entangler
Sjösnärjare
   
 
Merman Spearman
Sjöspjutbärare
Merman Javelineer
Sjöspjutkastare
   
 

Monster (Monster)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
   
Cuttle Fish
Jättebläckfisk
     
         
Fire Dragon
Elddrake
 
Giant Scorpion
Jätteskorpion
       
     
Giant Spider
Jättespindel
   
Mudcrawler
Slamkrypare
Giant Mudcrawler
Jätteslamkrypare
       
     
Sea Serpent
Sjöorm
   
 
Tentacle of the Deep
Djupets tentakel
       
 
Wolf
Varg
       
       
Yeti
Snöman
 
 

Nagafolket (Nagas)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
 
Naga Fighter
Nagakämpe
Naga Warrior
Nagakrigare
Naga Myrmidon
Nagamyrmidon
   
 

Resar (Ogres)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
 
Young Ogre
Ung rese
Ogre
Rese
     
 

Orcher (Orcs)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
 
Orcish Archer
Orchbågskytt
Orcish Crossbowman
Armborstorch
Orcish Slurbow
Arbalestorch
   
 
Orcish Assassin
Lönnmördarorch
Orcish Slayer
Slaktarorch
     
 
Orcish Grunt
Orchsoldat
Orcish Warrior
Orchkrigare
Orcish Warlord
Orchkrigsherre
   
 
Orcish Leader
Orchledare
Orcish Ruler
Orchhövding
Orcish Sovereign
Orchhärskare
   
 

Troll (Trolls)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
   
Troll Hero
Trollhjälte
Great Troll
Stort troll
   
 
Troll Whelp
Trollvalp
Troll Rocklobber
Stenkastartroll
     
 
Troll
Troll
Troll Warrior
Trollkrigare
   
 

Vandöda (Undead)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
       
Ancient Lich
Uråldrig häxmästare
 
   
Chocobone
Benryttare
     
 
Dark Adept
Svartkonstnär
Dark Sorcerer
Skuggmagiker
Lich
Häxmästare
   
     
Death Knight
Dödsriddare
   
 
Ghost
Spöke
Shadow
Skugga
Nightgaunt
Blekman
   
 
Wraith
Vålnad
Spectre
Ond ande
   
 
Ghoul
Ghul
Necrophage
Nekrofag
     
       
Skeletal Dragon
Skelettdrake
 
 
Skeleton
Skelett
Deathblade
Svärdsande
     
 
Revenant
Gengångare
Draug
Draug
   
 
Skeleton Archer
Skelettbågskytt
Bone Shooter
Benskjutare
Banebow
Själaskytt
   
Walking Corpse
Vandrande död
Soulless
Själlös
       
 

Enter (Woses)

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
 
Wose
Ent
Elder Wose
Äldre ent
Ancient Wose
Uråldrig ent