SwedishTranslation/Method

From The Battle for Wesnoth Wiki
Revision as of 13:43, 14 March 2020 by Fluxbird (talk | contribs) (Sluta som översättare)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Ny översättare

Hör av dig till den huvudansvarige för vidare instruktioner. Under tiden kan listan här nedan tittas igenom för att få ett hum om hur översättningsarbetet fungerar.

 1. Kontakta den huvudansvarige via e-post
 2. Medan du väntar på svar
  1. Skaffa konto på Wiki:n
  2. Läs information på Wiki:n angående termer, med mera
 3. Läs e-postsvaret från den huvudansvarige
 4. Lägg till dig på listan över aktiva översättare
 5. Översätt
  1. Adoptera en textdomän (markera på Wiki:n)
  2. Börja översätta enligt mallen nedan

Översättning

Vanligtvis fungerar översättandet som följer.

 1. Översättaren meddelar den huvudansvarige att han eller hon adopterar en av textdomänerna (se ordförklaringar nedan). Vilka domäner som är lediga kan man se på huvudsidan för den svenska översättningen.
 2. Översättaren tankar hem en av de svenska po-filerna (sv.po) till sin dator. Det enklaste sättet att komma åt filerna är genom denna lista. För att undvika förvirring så är det bra att direkt byta namn på filen från sv.po till (t ex) wesnoth-A_New_Order.po.
 3. Po-filen redigeras med en lämplig editor; detta är inte vad som helst, utan någon av:
 4. När ett lämpligt antal strängar översatts (100-200 stycken, alternativt 100% om textdomänen är liten), så skickas filen per e-post till den huvudansvarige.
 5. Filen merge:as med huvudfilen.
 6. Huvudansvarige korrekturläser strängarna ytterligare en gång och rättar eventuella fel som upptäcks. Därefter skickar huvudansvarige filen vidare för inkludering i Wesnoths arkiv.
 7. När den nya versionen finns tillgänglig i arkivet, tankar lämpligen översättaren hem den på nytt så att en färsk po-fil används. Detta minskar risken att översättningar går förlorade när mallen ändras (dessa mallar kallas pot-filer).

Ordförklaringar

Lite kort om några ord vi använder i översättningssammanhang.

Po-fil
Översättningarna är uppdelade i flera olika filer. Dessa filer råkar ha efternamnet "po", varför man kan kalla dem po-filer om man känner för det. Det är dessa filer vi använder när vi översätter. Man kan skriva i dem direkt (vilket inte är att rekommendera) eller använda ett lämpligt program (poedit, kBabel, osv). Förnamnet på po-filerna anger till vilket språk filen "översätter". Svenskans po-filer heter "sv.po", tyskans "de.po", osv.
Domän
Som sagt är översättningarna uppdelade i flera olika filer. Uppdelningen är givetvis inte godtycklig, utan beror på vilket sammanhang filen används i. Varje enskild kampanj har sin egen domän; till exempel innehåller domänen wesnoth-httt översättningen för kampanjen Tronarvingen (Heir to The Throne, förkortat HTTT). På statussidan för den svenska översättningen kan man se detta direkt. I kolumnen package (som väl egentligen borde heta domain) kan man se alla domäner som finns i Kampen om Wesnoth. Länkarna leder till po-filen för aktuell domän för valt språk (i det här fallet svenska).
Sträng
Detta är programmeringsjargon för en mening, ett ord eller en fras som hänger ihop på ett eller annat sätt. I po-filssammanhang använder vi uttrycket för att hänvisa till en fras eller översättningen av en fras, alltså varje enskild "msgid" och "msgstr" i po-filerna.

Sluta som översättare

=(

 1. Kontakta huvudansvarige
  1. Skicka in allt färdigt arbete
  2. Meddela att du slutar
 2. Flytta dig till listan över inaktiva översättare
 3. Avadoptera dina textdomäner på wiki:n
This page was last edited on 14 March 2020, at 13:43.