SwedishTranslation

From The Battle for Wesnoth Wiki
Revision as of 19:08, 15 June 2011 by Dacovale (talk | contribs) (Rapportera felaktigheter)


English introduction

This is the wiki page of the Swedish translation team. The purpose of this page is the following:

  • Coordinating the effort
  • Keeping track of the translation of certain words, so as to keep the consistency of the translation

We are always looking for more people to help us. Please send an e-mail to the current maintainer (huvudansvarig).

NOTE. This is not the place for discussions — they should be kept in the Translations & Internationalization forum.

Översättningsstatus

Det händer att vi kommit längre med översättningen än vad som syns i de autogenererade tabellerna. Detta sker dels när filer som skickats in för incheckning inte behandlats omedelbart och dels när skillnaden är för liten för att det ska vara värt att skicka in omedelbart. I väntan på nästa uppdatering, återfinns de förändrade filerna på huvudansvariges server. (för närvarande ingen skillnad)

Aktiva översättare

Roll Namn Smeknamn Kontakt
Huvudansvarig Niklas Bolmdahl dacovale wesnoth AT niklas DOT bolmdahl DOT se
Översättare Henrik Segesten eldacar hsegesten AT gmail DOT com
Översättare Jonathan Sjöblom JonJon midiforthepeople AT gmail DOT com
Översättare Jonatan Hägglund ElofTurtle elofturtle AT gmail DOT com
Översättare Simon Joelsson Ktuvim simon på joelsson punkt nu
Översättare Elias Sevelin aXidal axidal AT gmail punkt com

Inaktiva översättare

Namn Smeknamn
Gustav Tiger Tigge
Johan Idrén johani
Alexander Kjäll capitol
Kess Vargavind Kess
Leo Danielson Lugo Moll
Stefan Bergström tephlon
Susanna Björverud sanna
wint3r
Åse Petersson tintin

Vem som översätter vad

Textdomän Beskriving Ansvarig Po-länkar
Allmänt
wesnoth Kampen om Wesnoth 1.8 1.9
wesnoth-lib Allmänt 1.8 1.9
wesnoth-editor Karteditor 1.8 1.9
wesnoth-help Hjälpsidor 1.8 1.9
wesnoth-units Trupper dacovale 1.8 1.9
wesnoth-multiplayer Gruppspel 1.8 1.9
wesnoth-tutorial Träningsspel JonJon 1.8 1.9
wesnoth-manpages Manual (man) dacovale 1.8 1.9
wesnoth-manual Manual (html) dacovale 1.8 1.9
wesnoth-start-1.10 Utgåvekommentarer för 1.10 1.10
CoC Regler (Code of Conduct) för gruppspels-servern wiki se även
Officiella kampanjer
wesnoth-anl Ett nytt land 1.8 1.9
wesnoth-aoi Orchernas invasion aXidal 1.8 1.9
wesnoth-did Mörkret faller 1.8 1.9
wesnoth-dm Delfadors memoarer 1.8 1.9
wesnoth-dw Döda Vatten 1.8 1.9
wesnoth-ei Invasionen i öst 1.8 1.9
wesnoth-httt Tronarvingen 1.8 1.9
wesnoth-l Frihet 1.8 1.9
wesnoth-low Legenden om Wesmere eldacar 1.8 1.9
wesnoth-nr Nordlandens återfödelse 1.8 1.9
wesnoth-sof Eldspiran 1.8 1.9
wesnoth-sotbe Svartögats son 1.8 1.9
wesnoth-tb Sagan om två bröder 1.8 1.9
wesnoth-thot Thursagans hammare 1.8 1.9
wesnoth-trow Wesnoths uppgång 1.8 1.9
wesnoth-tsg Sydvakten 1.8 1.9
wesnoth-utbs Under de brännande solarna 1.8 1.9
Inofficiella kampanjer
? Invasionen från det Okända ElofTurtle 1.8 1.9
...

Rapportera felaktigheter

Även om översättningen för en viss domän är på 100 %, så betyder det givetvis inte att den är perfekt. Om du ser något som du tycker är fel, var snäll och rapportera detta! Detta kan göras antingen genom ett inlägg i tråden Översättning av enskilda termer till svenska i forumet eller genom att kontakta den som är ansvarig för den modulen (se ovan). Om ingen ansvarig finns angiven för den modul du är intresserad av, kontakta huvudansvarig. Observera dock att inga ändringar syns i spelet förrän nästa version släppts.