Difference between revisions of "SwedishTranslation"

From The Battle for Wesnoth Wiki
(Översättningsstatus)
(Vem som översätter vad)
 
(21 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 14: Line 14:
 
== Översättningsstatus ==
 
== Översättningsstatus ==
 
 
 
 
Det händer att vi kommit längre med översättningen än vad som syns i de autogenererade tabellerna. Detta sker dels när filer som skickats in för incheckning inte behandlats omedelbart och dels när skillnaden är för liten för att det ska vara värt att skicka in omedelbart. I väntan på nästa uppdatering, återfinns de förändrade filerna på huvudansvariges server. (för närvarande ingen skillnad)
+
Det händer att vi kommit längre med översättningen än vad som syns i de autogenererade tabellerna. Detta sker dels när filer som skickats in för incheckning inte behandlats omedelbart och dels när skillnaden är för liten för att det ska vara värt att skicka in omedelbart. I väntan på nästa uppdatering, återfinns de förändrade filerna på huvudansvariges server. (förvänta er skillnader på domäner med ansvarig översättare angiven)
  
 
== Aktiva översättare ==
 
== Aktiva översättare ==
Line 23: Line 23:
 
|-
 
|-
 
| Huvudansvarig
 
| Huvudansvarig
| Niklas Bolmdahl
+
| Alex Alowersson
| [[User:dacovale | dacovale]]
+
| [[User:Fluxbird | fluxbird]]
| wesnoth AT niklas DOT bolmdahl DOT se
+
| alexalowersson AT gmail DOT com
 +
|}
 +
 
 +
== Inaktiva översättare ==
 +
 
 +
{| width="100%" border="1"
 +
|-
 +
! Namn !! Smeknamn
 
|-
 
|-
| Översättare
 
 
| Henrik Segesten
 
| Henrik Segesten
 
| [[User:eldacar | eldacar]]
 
| [[User:eldacar | eldacar]]
| hsegesten AT gmail DOT com
 
 
|-
 
|-
| Översättare
 
 
| Jonathan Sjöblom
 
| Jonathan Sjöblom
 
| [[User:JonJon | JonJon]]
 
| [[User:JonJon | JonJon]]
| midiforthepeople AT gmail DOT com
 
 
|-
 
|-
| Översättare
 
 
| Jonatan Hägglund
 
| Jonatan Hägglund
 
| [[User:ElofTurtle | ElofTurtle]]
 
| [[User:ElofTurtle | ElofTurtle]]
| elofturtle AT gmail DOT com
 
 
|-
 
|-
| Översättare
 
 
| Simon Joelsson
 
| Simon Joelsson
 
| Ktuvim
 
| Ktuvim
| simon på joelsson punkt nu
 
 
|-
 
|-
| Översättare
 
 
| Elias Sevelin
 
| Elias Sevelin
 
| [[User:aXidal | aXidal]]
 
| [[User:aXidal | aXidal]]
| axidal AT gmail punkt com
 
|}
 
 
== Inaktiva översättare ==
 
 
{| width="100%" border="1"
 
 
|-
 
|-
! Namn !! Smeknamn
+
| Ulrika Uddeborg
 +
| [[User:orchid | orchid]]
 +
|-
 +
| Andreas Tyrberg
 +
| [[User:avdpos | avdpos]]
 
|-
 
|-
 
| Gustav Tiger
 
| Gustav Tiger
Line 85: Line 81:
 
| Åse Petersson
 
| Åse Petersson
 
| tintin
 
| tintin
 +
|-
 +
| Niklas Bolmdahl
 +
| [[User:dacovale | dacovale]]
 +
|-
 +
|
 +
| [[User:SystemCellar | SystemCellar ]]
 
|}
 
|}
  
Line 97: Line 99:
 
| wesnoth || Kampen om Wesnoth
 
| wesnoth || Kampen om Wesnoth
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-lib || Allmänt
 
| wesnoth-lib || Allmänt
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-lib/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-lib/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-lib/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-lib/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-editor || Karteditor
 
| wesnoth-editor || Karteditor
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-editor/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-editor/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-editor/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-editor/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-help || Hjälpsidor
 
| wesnoth-help || Hjälpsidor
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-help/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-help/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-help/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-help/sv.po utv.]
 +
|-
 +
| wesnoth-ai || AI
 +
|
 +
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-ai/sv.po 1.12]
 +
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-help/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-units || Trupper
 
| wesnoth-units || Trupper
| dacovale
+
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-units/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-units/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-units/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-units/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-multiplayer || Gruppspel
 
| wesnoth-multiplayer || Gruppspel
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-multiplayer/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-multiplayer/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-multiplayer/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-multiplayer/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-tutorial || Träningsspel
 
| wesnoth-tutorial || Träningsspel
| JonJon
+
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-tutorial/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-tutorial/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-tutorial/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-tutorial/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-manpages || Manual (man)
 
| wesnoth-manpages || Manual (man)
| dacovale
+
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-manpages/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-manpages/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-manpages/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-manpages/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-manual || Manual (html)
 
| wesnoth-manual || Manual (html)
| dacovale
 
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-manual/sv.po 1.8]
 
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-manual/sv.po 1.9]
 
|-
 
| wesnoth-start-1.10 || Utgåvekommentarer för 1.10
 
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/website/start/1.10/po/sv.po 1.10]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-manual/sv.po 1.12]
|
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-manual/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| CoC || Regler (Code of Conduct) för gruppspels-servern
 
| CoC || Regler (Code of Conduct) för gruppspels-servern
Line 154: Line 156:
 
| wesnoth-anl || Ett nytt land
 
| wesnoth-anl || Ett nytt land
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-anl/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-anl/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-anl/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-anl/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-aoi || Orchernas invasion
 
| wesnoth-aoi || Orchernas invasion
| aXidal
+
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-aoi/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-aoi/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-aoi/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-aoi/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-did || Mörkret faller
 
| wesnoth-did || Mörkret faller
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-did/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-did/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-did/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-did/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-dm || Delfadors memoarer
 
| wesnoth-dm || Delfadors memoarer
|
+
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-dm/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-dm/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-dm/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-dm/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
| wesnoth-dw || Döda Vatten
+
| wesnoth-dw || Döda vatten
|
+
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-dw/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-dw/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-dw/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-dw/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-ei || Invasionen i öst
 
| wesnoth-ei || Invasionen i öst
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-ei/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-ei/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-ei/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-ei/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-httt || Tronarvingen
 
| wesnoth-httt || Tronarvingen
|
+
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-httt/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-httt/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-httt/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-httt/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-l || Frihet
 
| wesnoth-l || Frihet
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-l/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-l/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-l/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-l/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-low || Legenden om Wesmere
 
| wesnoth-low || Legenden om Wesmere
| eldacar
+
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-low/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-low/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-low/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-low/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-nr || Nordlandens återfödelse
 
| wesnoth-nr || Nordlandens återfödelse
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-nr/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-nr/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-nr/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-nr/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-sof || Eldspiran
 
| wesnoth-sof || Eldspiran
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-sof/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-sof/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-sof/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-sof/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-sotbe || Svartögats son
 
| wesnoth-sotbe || Svartögats son
 
|
 
|
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-sotbe/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-sotbe/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-sotbe/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-sotbe/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-tb || Sagan om två bröder
 
| wesnoth-tb || Sagan om två bröder
|
+
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-tb/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-tb/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-tb/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-tb/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-thot || Thursagans hammare
 
| wesnoth-thot || Thursagans hammare
|
+
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-thot/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-thot/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-thot/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-thot/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-trow || Wesnoths uppgång
 
| wesnoth-trow || Wesnoths uppgång
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-trow/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-trow/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-trow/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-trow/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-tsg || Sydvakten
 
| wesnoth-tsg || Sydvakten
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-tsg/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-tsg/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-tsg/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-tsg/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| wesnoth-utbs || Under de brännande solarna
 
| wesnoth-utbs || Under de brännande solarna
 
|  
 
|  
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.8/po/wesnoth-utbs/sv.po 1.8]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/1.12/po/wesnoth-utbs/sv.po 1.12]
| [http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/trunk/po/wesnoth-utbs/sv.po 1.9]
+
| [https://raw.github.com/wesnoth/wesnoth/master/po/wesnoth-utbs/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
|colspan="5" style="background-color:#efebe0; text-align:center;"| Inofficiella kampanjer
 
|colspan="5" style="background-color:#efebe0; text-align:center;"| Inofficiella kampanjer
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
| ? || Invasionen från det Okända
+
| <font size=1>wesnoth-Invasion_from_the_Unknown</font> || Invasionen från det okända
|ElofTurtle
+
|
|[http://svn.berlios.de/viewcvs/*checkout*/wescamp-i18n/branches/1.8/Invasion_from_the_Unknown/po/sv.po 1.8]
+
|ej låst
|[http://svn.berlios.de/viewcvs/*checkout*/wescamp-i18n/trunk/Invasion_from_the_Unknown/po/sv.po 1.9]
+
|[https://raw.github.com/wescamp/Invasion_from_the_Unknown-1.12/master/po/sv.po utv.]
 +
|-
 +
| wesnoth-A_Rough_Life || ''Ej översatt''
 +
|
 +
|ej låst
 +
|[https://raw.github.com/wescamp/A_Rough_Life-1.12/master/po/sv.po utv.]
 
|-
 
|-
 
| ... ||  ||  
 
| ... ||  ||  
Line 252: Line 259:
 
== Rapportera felaktigheter ==
 
== Rapportera felaktigheter ==
  
Även om översättningen för en viss domän är på 100 %, så betyder det givetvis inte att den är perfekt. '''Om du ser något som du tycker är fel, var snäll och rapportera detta!''' Detta kan göras antingen genom ett inlägg i tråden [http://www.wesnoth.org/forum/viewtopic.php?t=2519 Översättning av enskilda termer till svenska] i forumet eller genom att kontakta den som är ansvarig för den modulen (se ovan). Om ingen ansvarig finns angiven för den modul du är intresserad av, kontakta huvudansvarig.
+
Även om översättningen för en viss domän är på 100 %, så betyder det givetvis inte att den är perfekt. '''Om du ser något som du tycker är fel, var snäll och rapportera detta!''' Detta kan göras antingen genom ett inlägg i tråden [http://www.wesnoth.org/forum/viewtopic.php?t=2519 Översättning av enskilda termer till svenska] i forumet eller genom att kontakta den som är ansvarig för den modulen (se ovan). Om ingen ansvarig finns angiven för den modul du är intresserad av, kontakta huvudansvarig. Observera dock att inga ändringar syns i spelet förrän nästa version släppts.

Latest revision as of 11:49, 10 March 2020


English introduction

This is the wiki page of the Swedish translation team. The purpose of this page is the following:

  • Coordinating the effort
  • Keeping track of the translation of certain words, so as to keep the consistency of the translation

We are always looking for more people to help us. Please send an e-mail to the current maintainer (huvudansvarig).

NOTE. This is not the place for discussions — they should be kept in the Translations & Internationalization forum.

Översättningsstatus

Det händer att vi kommit längre med översättningen än vad som syns i de autogenererade tabellerna. Detta sker dels när filer som skickats in för incheckning inte behandlats omedelbart och dels när skillnaden är för liten för att det ska vara värt att skicka in omedelbart. I väntan på nästa uppdatering, återfinns de förändrade filerna på huvudansvariges server. (förvänta er skillnader på domäner med ansvarig översättare angiven)

Aktiva översättare

Roll Namn Smeknamn Kontakt
Huvudansvarig Alex Alowersson fluxbird alexalowersson AT gmail DOT com

Inaktiva översättare

Namn Smeknamn
Henrik Segesten eldacar
Jonathan Sjöblom JonJon
Jonatan Hägglund ElofTurtle
Simon Joelsson Ktuvim
Elias Sevelin aXidal
Ulrika Uddeborg orchid
Andreas Tyrberg avdpos
Gustav Tiger Tigge
Johan Idrén johani
Alexander Kjäll capitol
Kess Vargavind Kess
Leo Danielson Lugo Moll
Stefan Bergström tephlon
Susanna Björverud sanna
wint3r
Åse Petersson tintin
Niklas Bolmdahl dacovale
SystemCellar

Vem som översätter vad

Textdomän Beskriving Ansvarig Po-länkar
Allmänt
wesnoth Kampen om Wesnoth 1.12 utv.
wesnoth-lib Allmänt 1.12 utv.
wesnoth-editor Karteditor 1.12 utv.
wesnoth-help Hjälpsidor 1.12 utv.
wesnoth-ai AI 1.12 utv.
wesnoth-units Trupper 1.12 utv.
wesnoth-multiplayer Gruppspel 1.12 utv.
wesnoth-tutorial Träningsspel 1.12 utv.
wesnoth-manpages Manual (man) 1.12 utv.
wesnoth-manual Manual (html) 1.12 utv.
CoC Regler (Code of Conduct) för gruppspels-servern wiki se även
Officiella kampanjer
wesnoth-anl Ett nytt land 1.12 utv.
wesnoth-aoi Orchernas invasion 1.12 utv.
wesnoth-did Mörkret faller 1.12 utv.
wesnoth-dm Delfadors memoarer 1.12 utv.
wesnoth-dw Döda vatten 1.12 utv.
wesnoth-ei Invasionen i öst 1.12 utv.
wesnoth-httt Tronarvingen 1.12 utv.
wesnoth-l Frihet 1.12 utv.
wesnoth-low Legenden om Wesmere 1.12 utv.
wesnoth-nr Nordlandens återfödelse 1.12 utv.
wesnoth-sof Eldspiran 1.12 utv.
wesnoth-sotbe Svartögats son 1.12 utv.
wesnoth-tb Sagan om två bröder 1.12 utv.
wesnoth-thot Thursagans hammare 1.12 utv.
wesnoth-trow Wesnoths uppgång 1.12 utv.
wesnoth-tsg Sydvakten 1.12 utv.
wesnoth-utbs Under de brännande solarna 1.12 utv.
Inofficiella kampanjer
wesnoth-Invasion_from_the_Unknown Invasionen från det okända ej låst utv.
wesnoth-A_Rough_Life Ej översatt ej låst utv.
...

Rapportera felaktigheter

Även om översättningen för en viss domän är på 100 %, så betyder det givetvis inte att den är perfekt. Om du ser något som du tycker är fel, var snäll och rapportera detta! Detta kan göras antingen genom ett inlägg i tråden Översättning av enskilda termer till svenska i forumet eller genom att kontakta den som är ansvarig för den modulen (se ovan). Om ingen ansvarig finns angiven för den modul du är intresserad av, kontakta huvudansvarig. Observera dock att inga ändringar syns i spelet förrän nästa version släppts.

This page was last edited on 10 March 2020, at 11:49.