Difference between revisions of "PL:HomePage"

From The Battle for Wesnoth Wiki
 
m (Removed AlphabeticalWML link)
 
(30 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 11: Line 11:
 
==== Pobieranie ====
 
==== Pobieranie ====
 
* [[Download|Pobierz (''en'')]] - pobierz najnowsze kody źródłowe i wiele plików binarnych
 
* [[Download|Pobierz (''en'')]] - pobierz najnowsze kody źródłowe i wiele plików binarnych
** [[WesnothBinaries|WesnothBinarnie (''en'')]] - prekompilowany dla GNU/Linux, BeOS, PDAs, ...
 
 
** [[WesnothBinariesLinux|WesnothBinarnieLinux (''en'')]] - prekompilowany dla wielu dystrybucji GNU/Linux
 
** [[WesnothBinariesLinux|WesnothBinarnieLinux (''en'')]] - prekompilowany dla wielu dystrybucji GNU/Linux
  
Line 17: Line 16:
 
* [[CompilingWesnoth|KompilowanieWesnoth (''en'')]] - dla Unix, Mac, Windows, GNU/Linux, PDAs, ...
 
* [[CompilingWesnoth|KompilowanieWesnoth (''en'')]] - dla Unix, Mac, Windows, GNU/Linux, PDAs, ...
 
* [[DebuggingWesnoth|OdpluskwianieWesnoth (''en'')]] - dla GNU/Linux i systemów Unixopodobnych
 
* [[DebuggingWesnoth|OdpluskwianieWesnoth (''en'')]] - dla GNU/Linux i systemów Unixopodobnych
* [[WesnothOnLinuxPDAs|WesnothDlaLinuxaNaPDA (''en'')]] - dla serii Qtopia/OPIE i thepdaXrom/Zaurus C
 
  
== Granie w Wesnoth ([[Play|Graj (''en'')]]) ==
+
== Granie w Wesnoth ([[PL:Play|Graj (''en'')]]) ==
  
 
==== Dla Nowych Graczy ====
 
==== Dla Nowych Graczy ====
 
* [[GettingStarted|Poczatki (''en'')]] - przeczytaj najpierw!
 
* [[GettingStarted|Poczatki (''en'')]] - przeczytaj najpierw!
 
* [[WesnothManual|PodręcznikWesnoth (''en'')]] - zasady
 
* [[WesnothManual|PodręcznikWesnoth (''en'')]] - zasady
* [[MainlineScenarios|ScenariuszePodstawowe (''en'')]] - podpowiedzi do kampani dostarczanych z grą
+
* [[MainlineCampaigns|ScenariuszePodstawowe (''en'')]] - podpowiedzi do kampani dostarczanych z grą
  
 
==== Dla Nie-Tak-Znowu-Nowych Graczy ====
 
==== Dla Nie-Tak-Znowu-Nowych Graczy ====
Line 34: Line 32:
 
* [[CommandMode|TrybPoleceń (''en'')]] - lista poleceń których można użyć w grze
 
* [[CommandMode|TrybPoleceń (''en'')]] - lista poleceń których można użyć w grze
 
* [[ServerAdministration|AdministracjaSerwerem (''en'')]] - komendy które upoważnieni użytkownicy mogą wykorzystać do administracji serwerem
 
* [[ServerAdministration|AdministracjaSerwerem (''en'')]] - komendy które upoważnieni użytkownicy mogą wykorzystać do administracji serwerem
* [http://zapicm.freeshell.org Units|Jednostki (''en'')] - drzewo promocji jednostek i statystyki
+
* [http://zapicm.freeshell.org Jednostki (''en'')] - drzewo promocji jednostek i statystyki
** [http://zapicm.freeshell.org/dev Development version|Wersja rozwojowa (''en'')]
+
** [http://zapicm.freeshell.org/dev Wersja rozwojowa (''en'')]
** [http://zapicm.freeshell.org/stable Stable version|Wesja stabilna (''en'')]
+
** [http://zapicm.freeshell.org/stable Wesja stabilna (''en'')]
** [http://zapicm.freeshell.org/trunk Trunk version|Najnowsza wersja (''en'')]
+
** [http://zapicm.freeshell.org/trunk Najnowsza wersja (''en'')]
 
* [[RaceDescriptions|OpisyRas (''en'')]] - Elfy, Ludzie, Krasnoludy, Orki, Smoki, Nieumarli, Inne
 
* [[RaceDescriptions|OpisyRas (''en'')]] - Elfy, Ludzie, Krasnoludy, Orki, Smoki, Nieumarli, Inne
 
** [[Complete_Faction_List_%28unfinished%29|(Prawie)KompletnaListaFrakcji (''en'')]] - lista wszystkich (prawie) frakcji stworzonych przez użytkowników
 
** [[Complete_Faction_List_%28unfinished%29|(Prawie)KompletnaListaFrakcji (''en'')]] - lista wszystkich (prawie) frakcji stworzonych przez użytkowników
* [[WesnothAcronyms|Wesnoth Acronyms (by category)|SkrótyWesnoth (kategoriami) (''en'')]] - popularne skróty występujące w grze i społeczności
+
* [[Wesnoth_Acronyms_and_Slang|SkrótyWesnoth (''en'')]] - popularne skróty występujące w grze i społeczności
* [[WesnothAcronyms(alphabetic)|Wesnoth Acronyms (alphabetic)|SkrótyWesnoth (alfabetycznie)]] - popularne skróty występujące w grze i społeczności
 
  
== Modyfikowanie Gry ([[Create|Stwórz (''en'')]]) ==
+
== Modyfikowanie Gry ([[PL:Create|Stwórz (''en'')]]) ==
  
* [[UserScenarios]] - user-written scenarios, campaigns and game modifications
+
* [[Guide_to_UMC_Content|ScenariuszeUżytkowników]] - scenariusze, kampanie i modyfikacje gry stworzone przez społeczność
* [[ReferenceWML]] and [[AlphabeticalWML]] - all about Wesnoth Markup Language
+
* [[ReferenceWML|EncyklopediaWML]] - wszystko o WML (języku znaczników Wesnoth)
* [[ReferencePythonAPI]] - upcoming Python interface for AI
+
* [[BuildingCampaigns|BudowanieKampanii]] - jak stworzyć własną kampanię dla jednego gracza
* [[BuildingCampaigns]] - how to make your own single player campaigns
+
* [[MultiplayerCampaigns|KampanieDlaWieluGraczy]] - jak stworzyć kampanię do trybu wieloosobowego
* [[MultiplayerCampaigns]] - how to make your own multiplayer campaigns
+
* [[BuildingScenarios|BudowanieScenariusza]] - jak stworzyć własny scenariusz
* [[BuildingScenarios]] - how to make your own scenarios
+
* [[BuildingUnits|BudowanieJednostek]] - jak stworzyć własne jednostki
* [[BuildingUnits]] - how to make your own units
+
* [[UnitAnalysis|AnalizaJednostek]] - narzędzie do analizy jednostek
* [[UnitAnalysis]] - tool to analyze units
+
* [[ExternalUtilities|ProgramyUżytkowe]] - skrypty pomocne przy tworzeniu kampani, scenariuszy i grafik
* [[WesnothMapEditor]] - summary of controls
+
* [[Create_Art#Art_Tutorials|SamouczkiGraficzne]] - pomoc w tworzeniu grafiki
* [[ExternalUtilities]] - scripts to help create scenarios, campaigns, and graphics
+
* [[GraphicLibrary|BibliotekaGrafiki]] - ikony jednostek i terenu zamieszczone na forum
* [[Create_Art#Art_Tutorials|Art Tutorials]] - help in creating art
+
* [[Tiles_Status|StatusTerenu]] - elementy terenu proponowane i będące w trakcie prac
* [[GraphicLibrary]] - unit and terrain images posted on the forums
 
* [[Tiles_Status]] - terrain tiles: proposed and in progress.
 
  
== Improving the Game ==
+
== Poprawianie Gry ==
* [[ReportingBugs]] - use Gna
+
* [[ReportingBugs|ZgłaszanieBłędów]] - używamy Gna
* To submit a feature request, use http://bugs.wesnoth.org
+
* prośby o dodanie nowego elementu do gry zamieszczamy na http://bugs.wesnoth.org
* [[FrequentlyProposedIdeas]] - before you propose an idea, check here!
+
* [[FrequentlyProposedIdeas|CzęstoZgłaszanePomysły]] - zanim coś zaproponujesz sprawdź czy nie ma tego tutaj!
==== Developer information ====
+
==== Informacja Dla Developerów ====
* [[DeveloperResources]] - useful links
+
* [[DeveloperResources|ZasobyDlaDeveloperów]] - pożyteczne odnośniki
* [http://changelog.wesnoth.org Changelog] - the most recent changes made to the game
+
* [http://changelog.wesnoth.org Changelog|ListaZmian] - najnowsze zmiany w grze
* [[WesnothSVN]] - accessing the source code
+
* [[WesnothRepository]] - dostęp do kodu źródłowego
* [[HackingWesnoth]] - guide for programmers
+
* [[HackingWesnoth|ModyfikowanieWesnoth]] - przewodnik programisty
* [[CodingStandards]] - for programmers
+
* [[CodingStandards|StandartKodowania]] - dla programistów
* [[UnitDescriptionRewriting]] - coordinating the revision
+
* [[UnitDescriptionRewriting|UaktualnianieOpisówJednostek]] - koordynacja korekt
* [http://wesnoth.slack.it/missing.cgi Missing unit animations and sounds] - what's available and what's missing
+
* [http://wesnoth.slack.it/missing.cgi Missing unit animations and sounds|BrakująceAnimacjeIDźwiękiJednostek] - co jest dostępne i czego brakuje
* [[WritingYourOwnAI]] - write a C++ plugin
+
* [[WritingYourOwnAI|NapiszWłasnąSI]] - jako plugin C++
* [[ThemeSystem]] - customizing the screen layout for the game and the editor
+
* [[ThemeSystem|SystemMotywów]] - dostosowywanie rozmieszczenia elementów na ekranie w edytorze i grze
* [[ReleasingWesnoth]] - steps to follow to release a new version
+
* [[ReleasingWesnoth|PublikowanieWesnoth]] - kroki które należy podjąć, żeby opublikować nową wersję
* [[WesnothPackagersGuide]] - guidelines for packaging Wesnoth for different platforms
+
* [[EasyCoding|ProsteKodowanie]] - błędy oraz elementy łatwe w implementacji dla początkujących koderów
* [[WesnothPreferences]]
+
* [[NotSoEasyCoding|NieTakProsteKodowanie]] - Błędy oraz elementy możliwe do wykonania, którym brakuje kogoś kto by nad nimi popracował
* [[EasyCoding]] - Bugs and features that are easy to implement for new coders
 
* [[NotSoEasyCoding]] - Bugs and features which are doable but lacking someone working on them
 
* [[WesnothGL]] - Guide to programming the Wesnoth OpenGL branch
 
  
==== Game translations ====
+
==== Tłumaczenia Gry ====
* [[GettextForTranslators]] - how to translate Wesnoth under [[GetText]]
+
* [[GettextForTranslators|GettextDlaTłumaczy]] - jak przetłumaczyć Wesnoth w [[GetText]]
* [[WesnothTranslations]] - 11 complete, 2 almost complete, 7 more than halfway, 10 partial
+
* [[WesnothTranslations|Tłumaczenia]] - 11 zakończonych, 2 prawie gotowych, 7 w połowie, 10 częściowych
* [[WesCamp]] - a project for translating user-made campaigns
+
* [[WesCamp]] - projekt tłumaczenia kampanii stworzonych przez użytkowników.
  
== About the Game ==
+
== O Grze ==
* [[WesnothPhilosophy]] - Dave on Wesnoth
+
* [[WesnothPhilosophy|Filozofia]] - Dave o Wesnoth
* [[WesnothHistory]] - the Ages of Wesnoth
+
* [[WesnothHistory|Historia]] - wieki Wesnoth
* [[WesnothGeography]] - description of Wesnoth and surrounding lands
+
* [[WesnothGeography|Geografia]] - opis Wesnoth i otaczających krain
* [[WesnothReviews]] - third party reviews of Wesnoth
+
* [[WesnothReviews|Recenzje]] - niezależne recenzje
* [irc://irc.wesnoth.org/wesnoth #wesnoth] - our IRC channel
+
* [irc://irc.wesnoth.org/wesnoth #wesnoth] - nasz kanał IRC
* [[Donate]] or [http://cafepress.com/wesnoth buy Wesnoth merchandise].
+
* [[Trailer]] - trailer Wesnoth
* [[Trailer]] - the Wesnoth trailer
 
  
== Other ==
+
== Inne ==
* [[UsefulLinks]]
+
* [[UsefulLinks|PrzydatneOdnośniki]]
* [[WesnothLSM]] - presentation at LSM
+
* [[WesnothLSM]] - prezentacja na LSM
* [http://wesnoth.slack.it/?WesnothPlayerMap Map of Wesnoth player locations] - add yourself to the map!
+
* [http://wesnoth.slack.it/?WesnothPlayerMap MapaGraczy] - dodaj siebie do mapy!
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_for_Wesnoth Wikipedia entry for Wesnoth]
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_for_Wesnoth WpisWWikipedii]
 
* [[WikiHaiku]]
 
* [[WikiHaiku]]
  
== About this Wiki ==
+
== O tej Wiki ==
* [[Help:Editing|Editing]] - learn how to edit pages
+
* [[Help:Editing|Edycja]] - naucz się edytować strony
* [[Sandbox]] - experiment with the wiki
+
* [[Sandbox|Piaskownica]] - poeksperymentuj
* [[WikiMigration]] - we were looking for a replacement for our old wiki (and ended up using Mediawiki)
+
* [[WikiMigration|Migracja]] - szukaliśmy zastępstwa dla starego silnika (i znaleźliśmy MediaWiki)
 +
 
 +
[[Category:Polish]]
 +
[[Category:Playing Wesnoth]]

Latest revision as of 07:36, 22 April 2015

Ostatnia edycja : 09:52, 16 March 2007 (CET)

Ta strona jeszcze nie jest w pełni przetłumaczona.

Bitwa o Wesnoth jest turową grą strategiczną w klimatach fantasy.

Pokonaj wszystkich wrogich przywódców wykorzystując świetnie dobraną grupę jednostek jednocześnie zarządzając złotem i ilością kontrolowanych wiosek. Każda jednostka ma swoje silne i słabe strony, aby wygrac rozmieść swoje wojska jak nakorzystniej jednocześnie uniemożliwiając to przeciwnikowi. Wraz ze wzrostem doświadczenia twoje jednostki zyskują nowe możliwości i stają się silniejsze. Graj we własnym językutestując umiejętności w starciu ze sprytną sztuczną inteligencją lub dołącz do do społeczności graczy sieciowych. Twórz własne jednostki, scenariusze i kampanie dzieląc się nimi z innymi.

Bitwa o Wesnoth jest wydana na licencji GPL. Gotowe pakiety są dostępne dla większości systemów operacyjnych (Windows, Mac OS X, GNU/Linux), możesz też zbudować własny z kodów źródłowych.

Zdobywanie Gry

Pobieranie

Kompilowanie

Granie w Wesnoth (Graj (en))

Dla Nowych Graczy

Dla Nie-Tak-Znowu-Nowych Graczy

Informacje

Modyfikowanie Gry (Stwórz (en))

Poprawianie Gry

Informacja Dla Developerów

Tłumaczenia Gry

O Grze

Inne

O tej Wiki

  • Edycja - naucz się edytować strony
  • Piaskownica - poeksperymentuj
  • Migracja - szukaliśmy zastępstwa dla starego silnika (i znaleźliśmy MediaWiki)
This page was last edited on 22 April 2015, at 07:36.