Difference between revisions of "MP CodeOfConduct/sv"

From The Battle for Wesnoth Wiki
m (Introduction)
 
(17 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
==Språk==
+
{{Translations}}
{{CodeOfConduct_Languages}}
+
''OBS: Den här sidan är en översättning av [[MP_CodeOfConduct|det engelska originalet]] och är till för att underlätta för svenska spelare. Om någon punkt är otydlig hänvisar vi till den ursprungliga "[[MP_CodeOfConduct|Code of Conduct]]"-sidan. Alternativt kan man fråga översättaren om ett förtydligande via [http://forums.wesnoth.org/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=100779| den här sidan].''
  
  
''OBS: Den här sidan är enbart en översättning av [[MP_CodeOfConduct|det engelska originalet]] och är till för att underlätta för svenska spelare. Om någon punkt är otydlig hänvisar vi till den ursprungliga "[[MP_CodeOfConduct|Code of Conduct]]"-sidan. Alternativt kan man fråga översättaren om ett förtydligande via <[http://forums.wesnoth.org/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=100779| den här sidan]>.''
 
 
==Introduktion==
 
  
 
<div class="thumb tright"><div>
 
<div class="thumb tright"><div>
[http://hdvirtual.freewebhostx.com/files/battleforwesnothmultijogador004.png http://hdvirtual.freewebhostx.com/files/180px-Battleforwesnothmultijogador011.png]
+
[http://www.wesnoth.org/images/sshots/wesnoth-1.11.7-3.jpg http://www.wesnoth.org/images/sshots/wesnoth-1.11.7-3-175.jpg]
 
<div class="thumbcaption">Gruppspels-lobbyn</div></div>
 
<div class="thumbcaption">Gruppspels-lobbyn</div></div>
 
</div>
 
</div>
  
I början fanns det bara [[HeirToTheThrone|en kampanj]] menad för en ensam spelare. Idag har vi en server för gruppspel som kan hantera över 1000 spelare åt gången, från hela världen.
+
I början fanns det bara [[HeirToTheThrone|en kampanj]] (engelsk länk) avsedd för en ensam spelare. Idag har vi en server för gruppspel som kan hantera över 1000 spelare åt gången, från hela världen.
  
Även om Wesnoth är öppen källkod och gruppspels-servern är fri att använda för alla, betyder det inte att vi saknar regler. Reglerna som följer är till för alla ska kunna ha kul medan de spelar med varandra.
+
Även om Wesnoth är byggt på öppen källkod och gruppspels-servern är fri att använda för alla, betyder det inte att vi saknar regler. Reglerna som följer är till för alla ska kunna ha kul medan de spelar med varandra.
  
 
==Generella regler==
 
==Generella regler==
Line 22: Line 19:
 
* Använd inte stötande användarnamn, titlar på kartor, etiketter, eller chatspråk. Detta inkluderar svordomar, kränkande religiösa uttalanden, rasism, och sexism.
 
* Använd inte stötande användarnamn, titlar på kartor, etiketter, eller chatspråk. Detta inkluderar svordomar, kränkande religiösa uttalanden, rasism, och sexism.
 
* Missbruka inte servern för marknadsföring, inte ens för gratis produkter. Det är inte en annons-service.
 
* Missbruka inte servern för marknadsföring, inte ens för gratis produkter. Det är inte en annons-service.
:: ''Det finns ofta barn på servern, vilket gör ovanstående regler dest viktigare''
+
'''Det finns ofta barn på servern, vilket gör ovanstående regler desto viktigare'''
 
=== &nbsp;I lobbyn===
 
=== &nbsp;I lobbyn===
* [[MP_Tutorial#The_lobby|Lobby-chatten]](engelsk länk) används för att arrangera spel, så undvik att använda den som en allmän chattkanal eller för diskussioner. Flytta istället in dessa samtal i spelen, eller använd [[#command_head|privata meddelanden]].&nbsp;
+
* [[MP_Tutorial#The_lobby|Lobby-chatten]] (engelsk länk) används för att arrangera spel, så undvik att använda den som en allmän chattkanal eller för diskussioner. Håll istället dessa samtal i spelen, eller använd [[#command_head|privata meddelanden]].&nbsp;
* Läs speltitlarna. De innehåller ibland värdefull information (t.ex. "reserverad", "kommer ta lång tid", ...) och kan påverka ifall du väljer att gå med i ett spel eller inte.
+
* Läs speltitlarna. De innehåller ibland värdefull information (t.ex. "reserverad", "kommer ta lång tid", ...) och kan påverka ifall du väljer att gå med i en spelomgång eller inte.
* Gå enbart med i spel du tänker spela klart.
+
* Gå enbart med i spelomgångar du tänker spela klart.
  
=== &nbsp;Som Spelare===
+
===Som spelare===
 
* Lämna inte ett spel i förtid utan att ge övriga spelare förvarning (vi vet att man ibland måste/vill gå, men var snäll och ge de andra spelarna förvarning).
 
* Lämna inte ett spel i förtid utan att ge övriga spelare förvarning (vi vet att man ibland måste/vill gå, men var snäll och ge de andra spelarna förvarning).
* [[Competitive_Gaming#Cheating|Fuska]](engelsk länk) inte.
+
* [[Competitive_Gaming#Cheating|Fuska]] (engelsk länk) inte.
  
=== &nbsp;Som åskådare===
+
===Som åskådare===
 
* Respektera de som spelar. Om du vill prata om det pågående spelet, använd åskådarlagets chat-kanal.  
 
* Respektera de som spelar. Om du vill prata om det pågående spelet, använd åskådarlagets chat-kanal.  
 
* Avslöja inte information för spelarna.
 
* Avslöja inte information för spelarna.
  
==Undantag==
+
====Undantag====
  
Det finns ett enda undantag för de ovanstående reglerna: &nbsp;''om du är absolut säker att enbart människor du känner kommer se ditt beteende'' '''''och''''' ''du vet att de är ok med det, varsågod...''
+
Det finns ett enda undantag för de ovanstående reglerna: ''om du är absolut säker att enbart människor du känner kommer se ditt beteende'' '''''och''''' ''du vet att de är ok med det, varsågod...''
  
 
==Åtgärder==
 
==Åtgärder==
  
* Alla spelare får sätta vem de vill på deras lista över ignorerade spelare.
+
* Alla spelare är välkomna att sätta vem de vill på deras lista över ignorerade spelare.
 
* Alla [[#moderator_list|moderatorer]] på servern kan bannlysa dig från servern tills du har bevisat att du inte kommer begå samma regelbrott igen.
 
* Alla [[#moderator_list|moderatorer]] på servern kan bannlysa dig från servern tills du har bevisat att du inte kommer begå samma regelbrott igen.
===<span style="font-size:95%">&nbsp;I spel</span>===
+
===I spel===
* [[MP_Tutorial#Hosts|Värden]](engelsk länk) är ansvarig för att hantera alla uppkomna problem och kan slänga ut eller bannlysa vem som helst från spelet. Detta betyder dock inte att de får slänga ut eller bannlysa spelare för att de är på väg att förlora eller utöva liknande maktmissbruk.
+
* [[MP_Tutorial#Hosts|Värden]] (engelsk länk) är ansvarig för att hantera alla uppkomna problem och kan slänga ut eller bannlysa vem som helst från spelet. Detta betyder dock inte att de får slänga ut eller bannlysa spelare för att de är på väg att förlora eller utöva liknande maktmissbruk.
 
* Serverns moderatorer patrullerar lobbyn men undersöker vanligtvis inte problem i spel såvida de inte är övertygade att regelbrottet sträcker sig över mer än ett enskilt spel.
 
* Serverns moderatorer patrullerar lobbyn men undersöker vanligtvis inte problem i spel såvida de inte är övertygade att regelbrottet sträcker sig över mer än ett enskilt spel.
 
''För att upphäva en bannlysning behöver du kontakta [[#moderator_list|moderatorn]] som bannlyste dig och förklara varför han/hon borde upphäva bannlysningen. Se till att han/hon verkligen har anledning att göra det, antingen med en ursäkt och/eller genom att visa att du inte kommer upprepa ditt övertramp.''
 
''För att upphäva en bannlysning behöver du kontakta [[#moderator_list|moderatorn]] som bannlyste dig och förklara varför han/hon borde upphäva bannlysningen. Se till att han/hon verkligen har anledning att göra det, antingen med en ursäkt och/eller genom att visa att du inte kommer upprepa ditt övertramp.''
  
 +
==Skaffa hjälp==
  
''Sektionerna nedan enbart på engelska till vidare''
+
*Om du behöver instruktioner i hur du använder gruppspels-servern, läs vår [[MP_Tutorial|guide till gruppspel]] (engelsk länk).
 
+
*För att be om hjälp från en moderator (eller för att rapportera någon) i lobbyn eller spelet, använd kommandot [[#command_head|/query adminmsg]].
==Getting help==
+
===Hjälp via IRC===
 
+
Chatt-rummet #wesnoth-mp irc.freenode.net är en bra plats för frågor angående gruppspel och gruppspels-servern.
*If you need some guidance on using the multiplayer server, check our [[MP_Tutorial|multiplayer tutorial]].
+
För hjälp med andra Wesnoth-ämnen, pröva istället #wesnoth.
*To ask for moderator assistance (or report an offender) in the lobby/game, use the [[#command_head|/query adminmsg]] command.
+
''För en introduktion till IRC, föreslår vi [http://www.irchelp.org/irchelp/irctutorial.html den här guiden](engelsk länk). Kom bara ihåg att ansluta till freenode-nätverket och att de relevanta chat-rummen är #wesnoth-mp och #wesnoth''
===<span style="font-size:96%">&nbsp;Asking on IRC</span>===
 
The #wesnoth-mp channel on irc.freenode.net is good place to ask for help related to the multiplayer server.
 
<br>For help regarding other topics, try the #wesnoth channel.<br>
 
''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;For an introduction to IRC, we suggest [http://www.irchelp.org/irchelp/irctutorial.html this tutorial]. Just remember that the server-network to connect to is freenode and the relevant channels are #wesnoth-mp and #wesnoth''
 
 
 
  
==Further Reading==
+
==Användbara kommandon==
This section contains some MP-related information you might be interested in.
 
  
===Useful commands===
+
Wesnoths gruppspels-server stöder flertalet kommandon som kan vara nyttiga när du hanterar både spel och människor du möter på servern. De mest relevanta är:
 
 
The wesnoth multiplayer server supports several commands that can be helpful when dealing with the games and people that you meet. The most useful are:
 
  
 
{| align="center" {{Prettytable}}
 
{| align="center" {{Prettytable}}
 
|-
 
|-
|style="background-color:#ffaf00;"|<div id="command_head">'''Command'''</div>
+
|style="background-color:#ffaf00;"|<div id="command_head">'''Kommando'''</div>
||'''Description'''
+
||'''Beskrivning'''
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="background-color:#ffeda9;"| '''&emsp;&emsp;&emsp;typed in a message box, either directly in lobby or by pressing 'm' in a game'''
+
| colspan="2" style="background-color:#ffeda9;"| '''&emsp;&emsp;&emsp;skrivs antingen i en meddelanderuta, direkt i lobbyn eller genom att trycka 'm' inne i ett spel'''
 
|-
 
|-
 
|style="background-color:#ceecff;" |'''/query&nbsp;adminmsg&nbsp;'''text
 
|style="background-color:#ceecff;" |'''/query&nbsp;adminmsg&nbsp;'''text
|send a message 'text' to all available server moderators.&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:80%">(See [[ServerAdministration|this page]] for more /query commands.)</span>
+
|skickar ett meddelande med 'text' till alla tillgängliga server-moderatorer.&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:80%">(Se [[ServerAdministration|denna sida]](engelsk länk) för fler /query kommandon.)</span>
 
|-
 
|-
|style="background-color:#ceecff;" |'''/m&nbsp;'''nick&nbsp;text
+
|style="background-color:#ceecff;" |'''/m&nbsp;'''användarnamn&nbsp;text
|write a private message 'text' to 'nick'&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:80%">(identical to /msg or /whisper) (also by double-clicking the nick)</span>
+
|skicka ett privat meddelande med 'text' till 'användarnamn'&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:80%">(identiskt med /msg eller /whisper) (du kan också dubbelklicka på användarnamnet)</span>
 
|-
 
|-
|style="background-color:#ceecff;" |'''/friend&nbsp;'''nick
+
|style="background-color:#ceecff;" |'''/friend&nbsp;'''användarnamn
|add 'nick' to your friendslist &nbsp;<span style="font-size:90%">(so that 'nick' will be listed at the top of the lobby)</span>
+
|lägg till 'användarnamn' i din vän-lista &nbsp;<span style="font-size:90%">('användarnamn' syns högst upp i listan i lobbyn)</span>
 
|-
 
|-
|style="background-color:#ceecff;" |'''/ignore&nbsp;'''nick
+
|style="background-color:#ceecff;" |'''/ignore&nbsp;'''användarnamn
|add 'nick' to your ignorelist &nbsp;<span style="font-size:90%">(so that 'nick' will be listed at the bottom of the lobby and you don't see messages written by 'nick')</span>
+
|lägg till 'användarnamn' i din lista över ignorerade spelare &nbsp;<span style="font-size:90%">('användarnamn' hamnar i botten av listan i lobbyn och du slipper se meddelanden skrivna av 'användarnamn')</span>
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="background-color:#ffeda9;"| <div id="command_type_2>'''&emsp;&emsp;&emsp;typed in a command box, by pressing ':' in a game</div>'''
+
| colspan="2" style="background-color:#ffeda9;"| <div id="command_type_2>'''&emsp;&emsp;&emsp;skrivs i en kommando-ruta, genom att trycka ':' i ett spel</div>'''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#ceecff;" |'''control&nbsp;'''side&nbsp;nick
+
|style="background-color:#ceecff;" |'''control&nbsp;'''sida&nbsp;användarnamn
|give 'nick' control over the side number 'side'
+
|ge 'användarnamn' kontrol över 'sida' (anges med ordningsnummer)
 
|-
 
|-
|style="background-color:#ceecff;" |'''droid&nbsp;'''side on
+
|style="background-color:#ceecff;" |'''droid&nbsp;'''sida on
|give control of a side number 'side' to the computer AI.<span style="font-size:83%">&nbsp;&nbsp;'''''droid''''' ''side''&nbsp;&nbsp;switches between AI and human control</span>
+
|ge kontrol över 'sida' (nummer) till datorn.<span style="font-size:83%">&nbsp;&nbsp;'''''droid''''' ''sida''&nbsp;&nbsp;växlar mellan AI och spelarens kontrol</span>
 
|-
 
|-
|style="background-color:#ceecff;" |'''kick&nbsp;'''nick
+
|style="background-color:#ceecff;" |'''kick&nbsp;'''användarnamn
|remove player with 'nick' from the current game
+
|släng ut spelaren med 'användarnamn' från det pågående spelet
 
|-
 
|-
|style="background-color:#ceecff;" |'''ban&nbsp;'''nick
+
|style="background-color:#ceecff;" |'''ban&nbsp;'''användarnamn
|remove from and prevent further rejoining of player with name 'nick' from the current game &nbsp;<span style="font-size:90%">(the player does not have to be in the game but on the server)</span>
+
|släng ut spelaren med 'användarnamn' från det pågående spelet och förbjud honom/henne från att gå med igen &nbsp;<span style="font-size:90%">(spelaren måste inte vara med i spelet för att kommandot ska verka, men måste vara på servern)</span>
 
|-
 
|-
 
|style="background-color:#ceecff;" |'''nosaves'''
 
|style="background-color:#ceecff;" |'''nosaves'''
|turn off the autosaves function, can be helpful in speeding up things in large scenarios
+
|Stäng av de automatiska sparningarna. Kan hjälpa till att snabba på spelet i stora scenarion
 
|}
 
|}
  
 
<span style="font-size:95%">
 
<span style="font-size:95%">
&emsp;For a list of universal multiplayer commands see [[ChatCommands]] or use the /help command in a MP game or lobby.<br>
+
För en lista över generella gruppspels-kommandon se [[ChatCommands]](engelsk länk) eller använd kommandot /help i ett gruppspel eller i lobbyn.
&emsp;For a list of in-game commands see [[CommandMode]] or use the :help command in a game.<br>
+
 
</span><span style="font-size:1%">br> <br> <br>
+
För en lista över kommandon att använda i ett spel, se [[CommandMode]](engelsk länk) eller använd kommandot :help i en spelomgång.
<hr></span>
+
</span>
 
<div id="moderator_list"> </div>
 
<div id="moderator_list"> </div>
===List of server moderators===
+
==Lista över moderatorer för servrarna==
  
You can contact any moderator or the entire moderator group using [http://forums.wesnoth.org/memberlist.php?mode=group&g=6651 this forum page].
+
Du kan kontakta valfri moderator eller hela moderator-gruppen via [http://forums.wesnoth.org/memberlist.php?mode=group&g=6651 den här forum-sidan] (på engelska).
  
* anakayub
+
{{:MP_CodeOfConduct/mods}}
* Baufo
 
* Blueblaze
 
* Dragonking / deekay
 
* grrr
 
* jb
 
* mysticX_th_unknown / mystic_x
 
* Natasiel
 
* Noy
 
* Pikel
 
* ping
 
* Soliton
 
* Thrawn
 
* Truper
 
* Turuk
 
* Weeksy
 
* Wintermute (happygrue on IRC)
 
* Yogibear
 
  
===Related pages===
+
==Se även==
  
* [[MP_Tutorial|Multiplayer Tutorial]]
+
* [[MP_Tutorial|Multiplayer Tutorial]](engelsk länk)
* [[Support]]
+
* [[Support]](engelsk länk)
* [http://forum.wesnoth.org/ucp.php?mode=register Wesnoth forum - registration]
+
* [http://forum.wesnoth.org/ucp.php?mode=register Wesnoth forum - registrering](engelsk länk)
* [[Competitive_Gaming|Competitive Gaming]]
+
* [[Competitive_Gaming|Competitive Gaming]](engelsk länk)
  
  

Latest revision as of 03:37, 12 August 2017

OBS: Den här sidan är en översättning av det engelska originalet och är till för att underlätta för svenska spelare. Om någon punkt är otydlig hänvisar vi till den ursprungliga "Code of Conduct"-sidan. Alternativt kan man fråga översättaren om ett förtydligande via den här sidan.


wesnoth-1.11.7-3-175.jpg

Gruppspels-lobbyn

I början fanns det bara en kampanj (engelsk länk) avsedd för en ensam spelare. Idag har vi en server för gruppspel som kan hantera över 1000 spelare åt gången, från hela världen.

Även om Wesnoth är byggt på öppen källkod och gruppspels-servern är fri att använda för alla, betyder det inte att vi saknar regler. Reglerna som följer är till för alla ska kunna ha kul medan de spelar med varandra.

Generella regler

 • Var artig, speciellt mot människor du inte känner.
 • Följ vett och etikett: Spamma inte och skriv inte med ENBART STORA BOKSTÄVER.
 • Använd inte stötande användarnamn, titlar på kartor, etiketter, eller chatspråk. Detta inkluderar svordomar, kränkande religiösa uttalanden, rasism, och sexism.
 • Missbruka inte servern för marknadsföring, inte ens för gratis produkter. Det är inte en annons-service.

Det finns ofta barn på servern, vilket gör ovanstående regler desto viktigare

 I lobbyn

 • Lobby-chatten (engelsk länk) används för att arrangera spel, så undvik att använda den som en allmän chattkanal eller för diskussioner. Håll istället dessa samtal i spelen, eller använd privata meddelanden
 • Läs speltitlarna. De innehåller ibland värdefull information (t.ex. "reserverad", "kommer ta lång tid", ...) och kan påverka ifall du väljer att gå med i en spelomgång eller inte.
 • Gå enbart med i spelomgångar du tänker spela klart.

Som spelare

 • Lämna inte ett spel i förtid utan att ge övriga spelare förvarning (vi vet att man ibland måste/vill gå, men var snäll och ge de andra spelarna förvarning).
 • Fuska (engelsk länk) inte.

Som åskådare

 • Respektera de som spelar. Om du vill prata om det pågående spelet, använd åskådarlagets chat-kanal.
 • Avslöja inte information för spelarna.

Undantag

Det finns ett enda undantag för de ovanstående reglerna: om du är absolut säker att enbart människor du känner kommer se ditt beteende och du vet att de är ok med det, varsågod...

Åtgärder

 • Alla spelare är välkomna att sätta vem de vill på deras lista över ignorerade spelare.
 • Alla moderatorer på servern kan bannlysa dig från servern tills du har bevisat att du inte kommer begå samma regelbrott igen.

I spel

 • Värden (engelsk länk) är ansvarig för att hantera alla uppkomna problem och kan slänga ut eller bannlysa vem som helst från spelet. Detta betyder dock inte att de får slänga ut eller bannlysa spelare för att de är på väg att förlora eller utöva liknande maktmissbruk.
 • Serverns moderatorer patrullerar lobbyn men undersöker vanligtvis inte problem i spel såvida de inte är övertygade att regelbrottet sträcker sig över mer än ett enskilt spel.

För att upphäva en bannlysning behöver du kontakta moderatorn som bannlyste dig och förklara varför han/hon borde upphäva bannlysningen. Se till att han/hon verkligen har anledning att göra det, antingen med en ursäkt och/eller genom att visa att du inte kommer upprepa ditt övertramp.

Skaffa hjälp

 • Om du behöver instruktioner i hur du använder gruppspels-servern, läs vår guide till gruppspel (engelsk länk).
 • För att be om hjälp från en moderator (eller för att rapportera någon) i lobbyn eller spelet, använd kommandot /query adminmsg.

Hjälp via IRC

Chatt-rummet #wesnoth-mp på irc.freenode.net är en bra plats för frågor angående gruppspel och gruppspels-servern. För hjälp med andra Wesnoth-ämnen, pröva istället #wesnoth. För en introduktion till IRC, föreslår vi den här guiden(engelsk länk). Kom bara ihåg att ansluta till freenode-nätverket och att de relevanta chat-rummen är #wesnoth-mp och #wesnoth

Användbara kommandon

Wesnoths gruppspels-server stöder flertalet kommandon som kan vara nyttiga när du hanterar både spel och människor du möter på servern. De mest relevanta är:

Kommando
Beskrivning
   skrivs antingen i en meddelanderuta, direkt i lobbyn eller genom att trycka 'm' inne i ett spel
/query adminmsg text skickar ett meddelande med 'text' till alla tillgängliga server-moderatorer.   (Se denna sida(engelsk länk) för fler /query kommandon.)
/m användarnamn text skicka ett privat meddelande med 'text' till 'användarnamn'   (identiskt med /msg eller /whisper) (du kan också dubbelklicka på användarnamnet)
/friend användarnamn lägg till 'användarnamn' i din vän-lista  (så 'användarnamn' syns högst upp i listan i lobbyn)
/ignore användarnamn lägg till 'användarnamn' i din lista över ignorerade spelare  (så 'användarnamn' hamnar i botten av listan i lobbyn och du slipper se meddelanden skrivna av 'användarnamn')
   skrivs i en kommando-ruta, genom att trycka ':' i ett spel
control sida användarnamn ge 'användarnamn' kontrol över 'sida' (anges med ordningsnummer)
droid sida on ge kontrol över 'sida' (nummer) till datorn.  droid sida  växlar mellan AI och spelarens kontrol
kick användarnamn släng ut spelaren med 'användarnamn' från det pågående spelet
ban användarnamn släng ut spelaren med 'användarnamn' från det pågående spelet och förbjud honom/henne från att gå med igen  (spelaren måste inte vara med i spelet för att kommandot ska verka, men måste vara på servern)
nosaves Stäng av de automatiska sparningarna. Kan hjälpa till att snabba på spelet i stora scenarion

För en lista över generella gruppspels-kommandon se ChatCommands(engelsk länk) eller använd kommandot /help i ett gruppspel eller i lobbyn.

För en lista över kommandon att använda i ett spel, se CommandMode(engelsk länk) eller använd kommandot :help i en spelomgång.

Lista över moderatorer för servrarna

Du kan kontakta valfri moderator eller hela moderator-gruppen via den här forum-sidan (på engelska).

MP CodeOfConduct/mods

Se även

This page was last edited on 12 August 2017, at 03:37.