RACVTranslation

From The Battle for Wesnoth Wiki

VALENCIÀ: Esta es la web del equip de traductors al valencià del Wesnoth:

Coordinador: Mario Rodriguez (mavorte1@yahoo.es) (he fet Editor, Library, Manpages, Multiplayer, TB, tutorial, AOI, "Principal")(fent: units, manual, THOT)

Colaboradors: Tomas Roig i l’equip de Software Valencia (fent HTTT, UTBS, NR, SOTBE, TROW i TSG) Vicent Adams (fent: SOF i EI, I i DID)

Corrector: Bernardo Arlandis de llenguaitecnologia.com

Per a qualsevol ajuda o critica útil per a esta traducció contacteu’m al meu email.

Per a vore els motius de la existència d’esta traducció, llegiu el següent link: [[1]]

PD: No vos molesteu en borrar esta web com la anterior, en esta ocasió he fet una copia de seguritat ;)


ENGLISH: This is the web of the Valencian translator's team of Wesnoth: Coordinator: Mario Rodriguez (mavorte1@yahoo.es) (I did Editor, Library, Manpages, Multiplayer, TB, tutorial, AOI, "Main")(Doing: units, manual, THOT)

Collaborators: Tomas Roig and Software Valencia team (doing HTTT, UTBS, NR, SOTBE, TROW and TSG) Vicent Adams (doing: SOF and EI, I and DID)

Corrector: Bernardo Arlandis of llenguaitecnologia.com

In order to any help or useful critica to this translation, contact me to my email.

In order to see the reasons of the existence of this translation, read the following link: [[2]]

PS: You shouldn’t delete this web like the previous one, in this time I did a safety copy ;)


CASTELLANO / ESPAÑOL: Esta es la web del equipo de traductores al valenciano del Wesnoth: Coordinador: Mario Rodriguez (mavorte1@yahoo.es) (he hecho Editor, Library, Manpages, Multiplayer, TB, tutorial, AOI, "Principal")(haciendo: units, manual, THOT)

Colaboradores: Tomas Roig y el equipo de Software Valencia (haciendo HTTT, UTBS, NR, SOTBE, TROW y TSG) Vicent Adams (haciendo: SOF y EI, I y DID)

Corrector: Bernardo Arlandis de llenguaitecnologia.com

Para cualquier ayuda o critica útil para esta traducción contactadme a mi email.

Para ver los motivos de la existencia de esta traducción, leed el siguiente link: "pronto"

PD: No os molesteis en borrar esta web como la anterior, en esta ocasión he hecho una copia de seguridad ;)


- more information about the valencian in various languages in: [[3]]

This page was last edited on 17 January 2014, at 18:27.