Overzicht Nederlandstalige Veldtochten

From The Battle for Wesnoth Wiki
Revision as of 20:20, 10 March 2019 by Ty Bonzer (talk | contribs) (Veldtochten (Campaigns))

Alle pagina's die onderdeel van DutchTranslation zijn:

Veldtochten (Campaigns)

Engels Nederlands Status
Tutorial Uitleg Compleet
Heir to the Throne De Kroonprins Gepland voor fase 1 - Prioriteit 4
A Tale of Two Brothers Een Verhaal van Twee Broers Gepland voor fase 1 - Prioriteit 4
An Orcish Incursion Een Orkinvasie Gepland voor fase 1 - Prioriteit 4
The South Guard De Zuidelijke Wacht Gepland voor fase 1 - Prioriteit 4
Liberty Vrijheid Gepland voor fase 2
Legend of Wesmere De Legende van Wesmere Gepland voor fase 2
The Eastern Invasion De Oostelijke Invasie Gepland voor fase 2
The Hammer of Thursagan De Hamer van Thursugan Gepland voor fase 2
Descent into Darkness Afdaling naar de Duisternis Gepland voor fase 2
Delfador's Memoirs Delfadors Herinneringen Gepland voor fase 2
Dead Water Door Water Gepland voor fase 2
Secrets of the Ancients Geheimen van de Ouden Gepland voor fase 2
The Sceptre of Fire De Scepter van het Vuur Gepland voor fase 2
Son of the Black-Eye Zoon van Zwartoog Gepland voor fase 2
The Rise of Wesnoth De Opkomst van Wesnoth Gepland voor fase 2
Northern Rebirth Noordelijke Wedergeboorte Gepland voor fase 2
Under the Burning Suns Onder de Brandende Zonnen Gepland voor fase 2

Uitleg

Omhoog (Veldtochten overzicht)

Scenario's

Engels Nederlands
Wesnoth Tutorial - Part 1 Wesnoth Uitleg - Deel 1
Wesnoth Tutorial - Part 2 Wesnoth Uitleg - Deel 2

Namen

Engels Nederlands
Konrad Konrad
Li'sar Li'sar
Delfador Delfador
Galdrad Galdrad
Thrag Thrag

Eenheden

Engels Nederlands
Quintain Stropop
Fighter Krijger

De Kroonprins

Scenario's

Nummer Engels Nederlands
Scenario 1 The Elves Besieged De Elfen Belegerd
Scenario 2 Blackwater Port
Scenario 3 Isle of Alduin
Scenario 4 Bay of Pearls
Scenario 5A Muff Malal's Peninsula
Scenario 5B Isle of the Damned
Scenario 6 The Siege of Elensefar
Scenario 7 Crossroads
Scenario 8 The Princess of Wesnoth
Scenario 9 The Valley of Death
Scenario 10 Gryphon Mountain
Scenario 11 The Ford of Abez
Scenario 12 Northern Winter
Scenario 13 The Dwarven Doors
Scenario 14 Plunging into the Darkness
Scenario 15 The Lost General
Scenario 16 Hasty Alliance
Scenario 17 The Sceptre of Fire
Scenario 18 A Choice Must Be Made
Scenario 19A Snow Plains
Scenario 19B Swamp Of Dread
Scenario 19C The Cliffs of Thoria
Scenario 20A Home of the North Elves
Scenario 20B Underground Channels
Scenario 21 The Elven Council
Scenario 22 Return to Wesnoth
Scenario 23 Test of the Clans
Scenario 24 The Battle for Wesnoth
Scenario 25 Epilogue

Namen

Engels Nederlands

Eenheden

Engels Nederlands