GalicianTranslation

From The Battle for Wesnoth Wiki
Revision as of 10:57, 3 July 2010 by Gallaecio (talk | contribs) (Tradución ao galego do Battle for Wesnoth)

Tradución ao galego do Battle for Wesnoth

O Battle for Wesnoth está sendo traducido por colaboradores do Proxecto Trasno, e na wiki do proxecto hai un artigo adicado a dita tradución que resultará de gran axuda a todo aquel interesado en unirse a esta tradución.

En calquera caso, pode poñerse en contacto cos tradutores actuais a través da lista de correo electrónico de Trasno, ben sexa para solicitar información sobre a tradución, ofrecerse para colaborar, etc.

Pode consultar o estado da tradución de Battle for Wesnoth ao galego aquí.