CzechTranslationANewOrderCampaign

From The Battle for Wesnoth Wiki

Translators

ChangeLog

 • Done, few fuzzy is still there
 • The campaign translation is still under heavy translation.

Remarks in Czech

 • Skřeti a Trolové mají ořezaný slovník, takže neskloňují. Navíc hodně komolí: "Já zabýt to. To být úžasný písňa o já."
 • Elfové mají vznosný jazyk.
 • Wesnoťané neboli lid Wesnotský mluví spisovně s trochou archaizmů.
  • Mágové jsou elita národa, takže mluva je něco mezi klasickými Wesnoťany a Elfy.
 • Akladians jsou Akladijci. Je snaha je překládat tak, aby byla patrná podoba mezi Akladijci a Áríjci, neb se chovají úplně stejně. Navíc vznikli jako kříženci skřetů a lidí, takže musí být jejich řeč také nechutná. Proto směs pražštiny a jiných nechutných slangů.
  • Jedinou výjimku je zatím Reme Carremnoe. Jeho věrnost je neakladijská, tak proto.
  • Další výjimku tvoří samotný hrdina, Gawen Hagarthen. Jednak je to Míšenec, dvak je stálé více mezi Wesnoťany, takže přebírá jejich mluvu. na začátku příběhu mluví jako Akladijec, na konci skoro jako Elf.
  • Přesto přezevšechno mají pár frází, které jsou převzaty z dob, kdy byli jenom lidmi, jako třeba "Odejít do zemí svých předků", což je jasně neakladijská fráze.
 • Underling překládám jako porobenec. Lepší překlad neznám. Kdyby někdo věděl, jak Němci nazývali podrobené slovanské národy (hlavně Poláky a Rusy), asi by to bylo ono.
  • Po mnohých diskusích i díky tomu, že jsou v textu hodně použity odkazy na under a super, používám "podřadný". Furt to ale není ono.
 • Názvy měst a vesnic se snažím přeložit. takže máme Svobodov místo FreeTownu, Vepřovice atd.
  • Problém mi dělá Outlaw Place, které jsem přeložil jako Podsvětí. Chtělo by to lepší název pro lesní opevnění, kde žijí Outlaws (s těmi mám taky potíže, tolik různých názvů pro bandity snad ani není)
   • Vyřešeno díky Septimovi, Raubířov je nádherný název.
 • Když jsme u těch jendotek, tak Akladian Clanmember překládám otrocky jako Příslušník Akladijského klanu. Je to moc dlouhé, ale ni clepšího zatím nemám.
This page was last edited on 6 April 2008, at 15:52.