(sk) O hre

From The Battle for Wesnoth Wiki

Späť na: Návod.
Dopredu na: Filozofia


Bitka o Wesnoth je slobodná strategická ťahová hra s témou fantasy a prvkami rolového hrania. Hru vyvíja spoločenstvo autorov, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy.

Hra je založená na strategickom rozmýšľaní. Rýchlosť hrania nie je dôležitá. Hráč má neobmedzene dlhý čas na vykonanie svojho ťahu; potom ukončí ťah, a nasleduje súperov ťah. Hrá má pomerne jednoduché pravidlá, ktoré sa možno rýchlo naučiť, ale ich kombináciami vzniká množstvo situácií, v ktorých je náročné vymyslieť vhodnú stratégiu. Hra obsahuje aj prvok náhody; napríklad pri bojoch jednotiek sa na základe pravidiel určuje pravdepodobnosť, s akou jedna jednotka zasiahne druhú.

Súčasťou hry sú zaujímavé príbehy s niekoľkými výnimočnými hlavnými postavami. Aj medzi obyčajnými jednotkami rovnakého typu sú individuálne rozdiely. Po získaní dostatočného množstva skúseností sú jednotky povyšované a získavajú nové vlastnosti. Hráč si môže v ďalších scénach privolávať úspešné jednotky z predchádzajúcich scén, čím jednotlivé jednotky získavajú akoby vlastnú osobnosť.

Autori hry pracujú vo svojom voľnom čase a pre svoje vlastné potešenie, snažia sa vytvoriť hru, ktorá sa bude páčiť im samotným. Cieľom vývoja hry nie je zarobiť peniaze, a preto si ju môžete stiahnuť zadarmo. Na druhej strane, keďže hráči autorom za ich prácu neplatia, nemajú ani právo od nich niečo požadovať; môžu nanajvýš ponúknuť návrhy, ktorým autori môžu ale nemusia vyhovieť. Najlepšiu odozvu mávajú návrhy sprevádzané vlastným príspevkom, napríklad vlastným obrázkom, hudbou, alebo časťou programu.

This page was last edited on 6 August 2012, at 19:58.